Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Агыбаев А. Н. Совершенствуя уголовное законодательство Әділ сот журналы № 1, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

42

Агыбаев А. Н. Университет жетістіктері халықаралық стандартқа сай Заң газеті №44 04.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

43

Агыбаев А. Н. В руске мировых тенденции. Юр.газета №44 27.03.2013 0 - г. 0 - стр.

44

Агыбаев А. Н. Вопросы совершенствования и обновления уголовного законодательства Әділ сот № 6 2013 ж 0 - г. 0 - стр.

45

Агыбаев А. Н. Преступление против мира и человечества Әділ сот № 6 2012 ж 0 - г. 0 - стр.

46

Агыбаев А. Н. Алименттік қарыздарды борышкерлердің зейнетақы қорынан өндіріп алу керек Алаш аинасы газеті №37 08.03.2013 ж 0 - г. 0 - стр.

47

Агыбаев А. Н. Алқа билер институты судьялардың пәрменін әлсіретіп жібермей ме Алаш аинасы № 28 21.02.2013 ж 0 - г. 0 - стр.

48

Агыбаев А. Н. Азық – түлік қауіпсіздігін заңмен қорғау керек Заң газеті № 26 20.02.2013ж 0 - г. 0 - стр.

49

Агыбаев А. Н. Болашақ бағдары (Президент жолдауы туралы сухбат) Егемен Қазақстан № 67, 14.02.2013ж 0 - г. 0 - стр.

50

Агыбаев А. Н. Бензин сапасын талапқа сай етпей тұрып, көліктерді қалаға жіберуге болама? Алаш аинасы № 22, 13.02.2013ж 0 - г. 0 - стр.

51

Агыбаев А. Н. Латын қарпіне көшуіне қатысты жұмысты қай министрлікке жүктеу қажет Айқын № 24, 09.02.2013 0 - г. 0 - стр.

52

Агыбаев А. Н. Заң саласының білгірі. (В.А. Кимнің 90-жылдығына орай) Қазақ университеті № 3, 30.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

53

Агыбаев А. Н. Қалдырған ізін мәңгілік Заң газеті № 13, 29.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

54

Агыбаев А. Н. Медияция туралы заңның жүзеге асуы көңілден шыға ма? Заң газеті № 9, 22.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

55

Агыбаев А. Н. Болашаққа бағдар берген жолдау Қазақ университеті № 2, 17.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

56

Агыбаев А. Н. Қазақстан – 2050 дамудың даңғыл жолын нұсқайды Президент және халық газеті № 1, 11.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

57

Агыбаев А. Н. Заң сауатты болса тартыс азаяды Заң газеті № 4, 11.01.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

58

Агыбаев А. Н. Әр азамат конституцияны білуі тиіс Заң газеті № 124, 26.08.2011ж. 0 - г. 0 - стр.

59

Агыбаев А. Н. Ғибадат орындарын жабу наным-сеним бостандығына тосқауыл болмай ма? Заң газеті № 162, 04.11.2011ж. 0 - г. 0 - стр.

60

Агыбаев А. Н. Заңға несиелік қарыз туралы бап қажет Алаш айнасы газеті № 211; 28.11.2012 0 - г. 0 - стр.

61

Айгаринова Г. Т. Теоретические правовые основы региональной политики перехода к «зеленой экономике» в рамках реализации стратегии «Казахстан-2050» Недра и недропользование 0 - г. 0 - стр.

62

Айгаринова Г. Т. «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

63

Есекеева А. А. Нормы международного права, действующие в сфере охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления Вестник КазНУ Юридическая серия, № 2 (66), Алматы «Қазақ университеті» 2013 0 - г. 0 - стр.

64

Есекеева А. А. Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.Білім көкжиегі (Горизонт образования) 02.2013 0 - г. 0 - стр.

65

Умбетов М. Н. The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption Конференция онлайн 15 апреля 2013 года в Лас-Вегас, США 0 - г. 0 - стр.

66

Есекеева А. А. Экологичеcкaя безопacноcть при иcпользовaнии aтомной энергии «Недропользование и право» и в Книге с материалами ХI Международной Атырауской правовой конференции. 0 - г. 0 - стр.

67

Есекеева А. А. The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption 0 - г. 0 - стр.

68

Смагулова Д. С. Совершенствование деятельности государственных органов по обеспечению защиты прав и свобод граждан Республики Казахстан Материалы международной практической конференции 0 - г. 0 - стр.

69

Смагулова Д. С. Қазіргі таңдағы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі экологиялық-құқықтық мәселелер Science of Central Asia 0 - г. 0 - стр.

70

Қалымбек Б. Некоторых вопросы законодательства о попутном газе РК. Международная научно-практической конференции Организационно-правовой механизм управления экологическими рисками в сфере недропользования 0 - г. 0 - стр.

71

Қалымбек Б. To Some Issues of Food Security Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschafichen Konferenzen zum Thema Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisieruhg" 0 - г. 0 - стр.

72

Смагулова Д. С. Нарықтық қатынастар жағдайындағы әлеуметтік қамсыздандыруды дамыту бағыттары Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру жағдайында Кеден одағының дамуынын мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы 2013 0 - г. 0 - стр.

73

Смагулова Д. С. Legal Clinic in the formation of personality and moral qualities of the student // Материалы научно-методического семинара: Актуальные проблемы совершенствования юридического образования, традиции и новации. - Алматы,: изд. «Қазақ университеті» , 21 ноября 2011 - 46-48 с. 0 - г. 0 - стр.

74

Смагулова Д. С. Problems of practical implementation in the educational process of innovative techniques on the example of the course Foundations of Law Материалы международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

75

Смагулова Д. С. Problems of legal environmental protection in the activities of foreign investors Материалы международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

76

Айгаринова Г. Т. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ "Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета". 0 - г. 0 - стр.

77

Мухамадиева Г. Н. About the Question of Mediation Development in Criminal Science of Republic of Kazakhstan Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

78

Ережепқызы Р. «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

79

Ережепқызы Р. Legal Framework duties of subjects subsoil Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

80

Кенжалиев З. Ж. Билік жүйесіндегі Парламенттің рөлі мен орны Ақиқат- Ұлттық қоғамдық- саяси журнал 0 - г. 0 - стр.