Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Саденова А. Е. 5. Саденова А., Қалдыбаева Б. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерінің қолданылу ерекшеліктері // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №4(39) 2016. С. 107-111. 5. Саденова А., Қалдыбаева Б. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерінің қолданылу ерекшеліктері // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №4(39) 2016. С. 107-111. 0 - г. 0 - стр.

122

Саденова А. Е. 7. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. ТІЛ МЕҢГЕРТУДЕ ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРСТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(40) 2016. С. 143-146. 7. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. ТІЛ МЕҢГЕРТУДЕ ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРСТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(40) 2016. С. 143-146. 0 - г. 0 - стр.

123

Саденова А. Е. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 264-268. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 264-268. 0 - г. 0 - стр.

124

Саденова А. Е. А.Е. Саденова., Р.М. Есбулатова. Мемлекеттік рәміздер – ел беделі // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. сейсенбі, 01.11.2016. А.Е. Саденова., Р.М. Есбулатова. Мемлекеттік рәміздер – ел беделі // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. сейсенбі, 01.11.2016. 0 - г. 0 - стр.

125

Саденова А. Е. Саденова А.Е., Ахмедова А.К. «Мәңгілік ел - мәңгілік тіл» // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. бейсенбі, 22.09.2016. Саденова А.Е., Ахмедова А.К. «Мәңгілік ел - мәңгілік тіл» // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. бейсенбі, 22.09.2016. 0 - г. 0 - стр.

126

Саденова А. Е. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ. //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

127

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ. //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

128

Нуршаихова Ж. А. Лингвистическая валентность Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 0 - г. 0 - стр.

129

Нуршаихова Ж. А. Моделирование глагольного предложения в целях обучения "Вестник КазНПУ" (серия филология) 0 - г. 0 - стр.

130

Нуршаихова Ж. А. . Structuring Of Substantive Sentences Tap Chi Khoa Hoc Jornal of Science 0 - г. 0 - стр.

131

Саденова А. Е. 6. Саденова А., Айтпаева А., Қойлыбаева С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №6(42) 2016. С. 236-239. 6. Саденова А., Айтпаева А., Қойлыбаева С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №6(42) 2016. С. 236-239. 0 - г. 0 - стр.

132

Игнатова Е. Р. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

133

Толмачева Д. С. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

134

Толмачева Д. С. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

135

Игнатова Е. Р. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

136

Игнатова Е. Р. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

137

Толмачева Д. С. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

138

Курманова Т. В. Тіл меңгеруде диалогтық дискурсты қолданудың маңыздылығы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

139

Саденова А. Е. УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

140

Мацко И. В. УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

141

Абдибекова К. Д. Innovative technologies in educational system. Sience and Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

142

Дауытова Ж. К. Innovative technologies in educational system. Sience and Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

143

Дауытова Ж. К. The analysis of the copper nanopowder. Sience, Technology and Higher Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

144

Абдибекова К. Д. The analysis of the copper nanopowder. Sience, Technology and Higher Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

145

Тойганбекова М. Ш. "Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудың инновациялық әдістемесі". "Қазақстанның жоғары мектебі" РГП на ПХВ "Центр Болонского прцесса и академической мобильности МОН РК 0 - г. 0 - стр.

146

Казмагамбетова А. С. Modeling Linguistic Communication in a Foreign Language Learning Global Media Journal 0 - г. 0 - стр.

147

Бегалиева А. К. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

148

Казмагамбетова А. С. LANGUAGE TRANSMISSION OF PROXEMES IN THE LANGUAGE OF ART WORKS "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

149

Сандыкбаева У. Д. Жастар мәдениетінің даму бағыты Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

150

Муртаза А. Ш. Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях "Вестник КазНУ" (серия Международные отношения и международное право) 0 - г. 0 - стр.

151

Аринова Б. А. ӘЛЕУМЕТТ1К ПЕДАГОГТЫҢ ОТБАСЫМЕН ЖУРГІЗЕТТН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan. 0 - г. 0 - стр.

152

Муртаза А. Ш. Иностранные языки и высшее образование: новые структуры в изменчивом мире "Вестник КазНУ" (серия Международные отношения и международное право) 0 - г. 0 - стр.

153

Саденова А. Е. Peculiarities of Creating Foreign students’ Lexical Competence International Journal of Applied Linguistics & English Literature 0 - г. 0 - стр.

154

Ахмедова А. К. Interaction between subjects of communication in the process of learning Russian as a foreign language Journal of science/ Hanoi National University of Education 0 - г. 0 - стр.

155

Ибрагимова М. Н. SCIENTIFIC RESEARCHERS THE ISSUE OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE EDUCATION AND METHODICAL WORK OF THE UNIVERSITY Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

156

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

157

Нусупбаева С. А. Ақ Орда хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

158

Нусупбаева С. А. Әмір Темір деректеріндегі қоңырат тайпаларының тарихы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

159

Ибрагимова М. Н. Әмір Темір деректеріндегі қоңырат тайпаларының тарихы " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

160

Саткенова Ж. Б. күрделі сөздерді оқыту әдістемесі весник казну 4(162) 0 - г. 0 - стр.