Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Наралиева Р. Т. Search and researches of innovative priorities in teaching kazakh in the polylingual sphere cборник статей:Қазақ тіл білімі: лингвистикалық парадигмалар және лингводидактика 0 - г. 0 - стр.

82

Наралиева Р. Т. The beaty of novel “SHakan sheri Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

83

Тойганбекова М. Ш. ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИЙ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ Аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

84

Сартаев С. А. Сыбайлас жемқорлық ұғымын анықтаудың кейбір мәселелері: құқықтық теориялық талдау Известие НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

85

Сартаев С. А. Особенности воздействия факторов информационного характера на формирование и развитие правового сознания в современный период Известие НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

86

Сартаев С. А. Некоторые вопросы повышения правосознания современного казахстанского общества Известие НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

87

Сартаев С. А. Влияние историко политических факторов на формирование и развитие правового сознания в Республике Казахстан «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

88

Саденова А. Е. 1. Саденова А., Игнатова Е., Толмачева Д. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №5(40) 2016. С. 207-211. 1. Саденова А., Игнатова Е., Толмачева Д. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №5(40) 2016. С. 207-211. 0 - г. 0 - стр.

89

Саденова А. Е. 2. Игнатова Е., Толмачева Д., Саденова А. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 224-227 2. Игнатова Е., Толмачева Д., Саденова А. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 224-227 0 - г. 0 - стр.

90

Саденова А. Е. 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

91

Саденова А. Е. 4. Sadenova A., Koilybayeva S. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. 4. Sadenova A., Koilybayeva S. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. 0 - г. 0 - стр.

92

Саденова А. Е. 5. Саденова А., Қалдыбаева Б. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерінің қолданылу ерекшеліктері // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №4(39) 2016. С. 107-111. 5. Саденова А., Қалдыбаева Б. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерінің қолданылу ерекшеліктері // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №4(39) 2016. С. 107-111. 0 - г. 0 - стр.

93

Саденова А. Е. 7. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. ТІЛ МЕҢГЕРТУДЕ ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРСТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(40) 2016. С. 143-146. 7. Саденова А., Курманова Т., Азнабакиева М. ТІЛ МЕҢГЕРТУДЕ ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРСТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(40) 2016. С. 143-146. 0 - г. 0 - стр.

94

Саденова А. Е. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 264-268. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 264-268. 0 - г. 0 - стр.

95

Саденова А. Е. А.Е. Саденова., Р.М. Есбулатова. Мемлекеттік рәміздер – ел беделі // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. сейсенбі, 01.11.2016. А.Е. Саденова., Р.М. Есбулатова. Мемлекеттік рәміздер – ел беделі // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. сейсенбі, 01.11.2016. 0 - г. 0 - стр.

96

Саденова А. Е. Саденова А.Е., Ахмедова А.К. «Мәңгілік ел - мәңгілік тіл» // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. бейсенбі, 22.09.2016. Саденова А.Е., Ахмедова А.К. «Мәңгілік ел - мәңгілік тіл» // Алаш айнасы. Республикалық қоғамдық саяси күнделікті газет. бейсенбі, 22.09.2016. 0 - г. 0 - стр.

97

Саденова А. Е. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ. //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

98

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ. //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

99

Саденова А. Е. 6. Саденова А., Айтпаева А., Қойлыбаева С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №6(42) 2016. С. 236-239. 6. Саденова А., Айтпаева А., Қойлыбаева С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ШЕШЕНДІК СӨЗ ӨНЕРІМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №6(42) 2016. С. 236-239. 0 - г. 0 - стр.

100

Толмачева Д. С. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

101

Игнатова Е. Р. Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

102

Игнатова Е. Р. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

103

Толмачева Д. С. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

104

Толмачева Д. С. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

105

Игнатова Е. Р. ОБУЧЕНИЕ РАЗНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

106

Азнабакиева М. А. Тіл меңгеруде диалогтық дискурсты қолданудың маңыздылығы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

107

Курманова Т. В. Тіл меңгеруде диалогтық дискурсты қолданудың маңыздылығы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

108

Мацко И. В. УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

109

Саденова А. Е. УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

110

Абдибекова К. Д. Innovative technologies in educational system. Sience and Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

111

Дауытова Ж. К. Innovative technologies in educational system. Sience and Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

112

Дауытова Ж. К. The analysis of the copper nanopowder. Sience, Technology and Higher Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

113

Абдибекова К. Д. The analysis of the copper nanopowder. Sience, Technology and Higher Education, Materials of the XI international research and practice conference. 0 - г. 0 - стр.

114

Тойганбекова М. Ш. "Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудың инновациялық әдістемесі". "Қазақстанның жоғары мектебі" РГП на ПХВ "Центр Болонского прцесса и академической мобильности МОН РК 0 - г. 0 - стр.

115

Казмагамбетова А. С. Modeling Linguistic Communication in a Foreign Language Learning Global Media Journal 0 - г. 0 - стр.

116

Бегалиева А. К. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

117

Казмагамбетова А. С. LANGUAGE TRANSMISSION OF PROXEMES IN THE LANGUAGE OF ART WORKS "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

118

Сандыкбаева У. Д. Жастар мәдениетінің даму бағыты Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

119

Муртаза А. Ш. Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях "Вестник КазНУ" (серия Международные отношения и международное право) 0 - г. 0 - стр.

120

Муртаза А. Ш. Иностранные языки и высшее образование: новые структуры в изменчивом мире "Вестник КазНУ" (серия Международные отношения и международное право) 0 - г. 0 - стр.