Жариялыным тізімдері

1
Гумарова Л. Ж. An 11-year cycle in maternal mortality? 2011 - г. 7 - стр.
2
Аблайханова Н. Т. Аллоксан диабеті кезіндегі лимфадағы өзгерістер 2011 - г. 29 - стр.
3
Аблайханова Н. Т. Биологиялық ырғақтылық және күн тәртібі 2011 - г. 27 - стр.
4
Аблайханова Н. Т. Экзогенді факторлардың жануарлардың жүрегінің жиырылу ырғағының тәуліктік динамикасына әсерін анықтау 2011 - г. 34 - стр.
5
Аблайханова Н. Т. Маусымдық биоырғақтың жануарлар жүрегінің тәуліктік динамикасына әсерін зерттеу 2011 - г. 35 - стр.
6
Аблайханова Н. Т. Мәселелі жағдай тұғызып оқытудың дидактикалық қағидалары 2011 - г. 50 - стр.
7
Аблайханова Н. Т. «Биология. Адам және оның денсаулығы» пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы 2011 - г. 10 - стр.
8
Аблайханова Н. Т. Кардио-респираторлық жүйенің тәуліктік ырғағының хроноқұрылымдық параметрлерінің ерекшеліктері 2011 - г. 10 - стр.
9
Аблайханова Н. Т. Жасөспірімдердің терісіндегі БАН-ң электрофизиологиялық көрсеткіштеріне персоналды компьютердің әсерін анықтау 2011 - г. 9 - стр.
10
Аблайханова Н. Т. Показатели крови и осмотическая резистентность эритроцитов у крыс в периоды лактогенеза и лактопоэза при действии фикоцианина на фоне экспериментальной анемии 2011 - г. 169 - стр.
11
Аблайханова Н. Т. Определение реактивности организма животных на экзогенно введенный наноэнтеросорбен «Инго-2» 2011 - г. 213 - стр.
12
Аблайханова Н. Т. Биология пәнінің жас ұрпақтарға тәлім-тәрбие берудегі үлесі 2011 - г. 366 - стр.
13
Аблайханова Н. Т. Наноэнтеросорбенттің жануарлар организміне әсері. 2011 - г. 9 - стр.
14
Аблайханова Н. Т. Сүйек кемігі клеткаларының мононуклеарлық фракциясын енгізген кезде сүт түзуші егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігінің қалыпқа келуі 2011 - г. 36 - стр.
15
Аблайханова Н. Т. Шажырқай лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігіне улы гепатиттің әсері. 2011 - г. 38 - стр.
16
Аблайханова Н. Т. Жануарлардың мінез құлқы мен жүйке жүйесіне энторосорбенттің әсері. 2011 - г. 71 - стр.
17
Аблайханова Н. Т. Термодинамика биологических систем 2012 - г. 113 - стр.
18
Бактыбаева Л. К. Қорғасын ацетатының әсерімен зақымдалған сүйек кемігінің қан түзілуіне жаңа БИВ-7 қосылысының әсері 2011 - г. 4 - стр.
19
Бактыбаева Л. К. Влияние экзаменационного стресса на некоторые показатели ЭКГ студентов в разные сезоны года 2011 - г. 3 - стр.
20
Торманов Н. Мәселелі оқытудың басты талаптары. 2011 - г. 5 - стр.
21
Торманов Н. Жүрек жұмысы ырғағының өзрісіне коррекция жасау жолдары. 2011 - г. 1 - стр.
22
Торманов Н. Жастарға тәлім-тәрбие берудегі педагогикалық технологияны қолдану. 2012 - г. 3 - стр.
23
Торманов Н. Биология пәнінің жас ұрпақтарға тәлім-тәрбие берудегі үлесі. 2012 - г. 3 - стр.
24
Торманов Н. Модульдік технологияны пайдаланып оқыту ерекшеліктері. 2011 - г. 3 - стр.
25
Торманов Н. Адам физиологиясы мен биофизика курстарынан білім берудегі инновациялық әдістер. 2012 - г. 5 - стр.
26
Торманов Н. Мұғалімнің кәсібі құзырлығын дамыту басты талап. 2012 - г. 3 - стр.
27
Торманов Н. Студенттерге білім беруде кіріктірілген (интеграция) технологияны қолдану әдісі. 2012 - г. 3 - стр.
28
Торманов Н. Қазақстан мен шетел (ҚХР) мектептерінде оқылатын «Биология» пәні оқулықтарының құрылымы мен мазмұнындағы ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр.
29
Торманов Н. Биологияны оқытуда пән аралық байланыстарды қолдану 2012 - г. 1 - стр.
30
Торманов Н. Кейс-технология – студенттердің өзіндік жұмысын белсендірудің басты шарты. 2012 - г. 68 - стр.
31
Торманов Н. Биологияны оқытуда модульді әдісті пайдаланып өткізу. 2012 - г. 68 - стр.
32
Торманов Н. Мектеп оқушыларының психофизиологиялық дамуы мен оқу үрдісіне бейімделуінің жас ерекшеліктері. 2012 - г. 81 - стр.
33
Торманов Н. Мектеп оқушыларының жасқа сай антропометриялық көрсеткіштері. 2011 - г. 82 - стр.
34
Аскарова З. А. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки. 2011 - г. 1 - стр.
35
Бактыбаева Л. К. Поиск потенциальных иммуностимуляторов среди замещенных моно- и бициклических пиперидинов 2012 - г. 10 - стр.
36
Аскарова З. А. Жүктіліктің II- триме-стріндегі қан құрамын-дағы альфа-фетапротеин мен хориондық гонадо-тропиннің мөлшерін зерттеу 2011 - г. 2 - стр.
37
Аскарова З. А. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок 2011 - г. 1 - стр.
38
Басыгараев Ж. М. Алматы қаласы ауа бассейінің ластануына автокөліктер мен өндірістік орындарының әсері 2012 - г. 1 - стр.
39
Сраилова Г. Т. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Аскарова З.А. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.
40
Аскарова З. А. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.