Жариялыным тізімдері

41

Куаналиева Г. А.
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін құқықтық реттеу

"Роза" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0284-7 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

42

Куаналиева Г. А.
Қаржы құқығынан орысша-ағылшынша түсіндірме сөздік

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1405-1 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

43

Куаналиева Г. А. Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс мәселелері: Монография. - Алматы, 2017. - 142 бет.

Роза 2017 - г. ISBN 978-601-7450-07-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

44

Куаналиева Г. А. Бюджеттік жүйе және мемлекеттің бюджеттік қызметі: Монография.- Алматы, 2016.- 182 бет.

Дәуір 2016 - г. ISBN 978-601-07-1970-9 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

45

Куаналиева Г. А. Салық салу саласындағы құқықтық реттеу мәселелері: Монография.- Алматы, 2016.- 144 бет.

Гридиан-Полиграф 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

46

Куаналиева Г. А. Сақтандыру қызметін реттеудің құқықтық негіздері: Монография.- Алматы, 2016.- 142 бет.

Інжу-маржан 2016 - г. ISBN 978-601-07-1971-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

47

Куаналиева Г. А. Қаржы құқығы: оқу құралы /Г.А.Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2235-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

48

Шуланбекова Г. К. Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Современная система образования: теория и практика

Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр. РЕСЕЙ

49

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Современная система образования: теория и практика

Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр. РЕСЕЙ

50

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук.

Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр. РЕСЕЙ

51

Шуланбекова Г. К. Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А., Қалымбек Б.. Тенденции и инновации фундаментальных и прикладных наук.

Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр. РЕСЕЙ

52

Ережепқызы Р. Правовое регулирование доступа общественности к экологической Информации

"PRINT MASTER" 2016 - г. ISBN 978-01-278-830-3 131 - стр. ҚАЗАҚСТАН

53

Шуланбекова Г. К. Қалымбек Б.. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері

"Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

54

Қалымбек Б. Шуланбекова Г.К. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері

"Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

55

Куаналиева Г. А. А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева Қазақстан Республикасының тау-кен құқығы: оқу құралы /А.С.Молдағалиева, Г.А.Қуаналиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 120 б.

Издательский дом «Казак университеті» 2016 - г. ISBN 978-601-04-1402-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

56

Байдельдинов Д. Л.
DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR THE BELT AND ROAD

INTERNATIONAL ACADEMY OF THE BELT AND ROAD 2016 - г. 620 - стр. ҚЫТАЙ

57

Байдельдинов Д. Л.
Problems of legal protection of the environment from radiation contamination by the example of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and the United States of America

"PRINT MASTER" 2016 - г. 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

58

Умбетов М. Н. Защита трудовых прав работников в Республике Казахстан: юридическая сущность и приоритетная роль профессиональных союзов

PRINT MASTER 2017 - г. ISBN 978-612-03-0964 142 - стр. ҚАЗАҚСТАН

59

Байдельдинов Д. Л. Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Алибеков С.Т. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного Союза ЕАЭС

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 312 - стр. ҚАЗАҚСТАН

60

Жатканбаева А. Е. Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л., Алибеков С.Т. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного Союза ЕАЭС

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 312 - стр. ҚАЗАҚСТАН

61

Жатканбаева А. Е. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография.

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

62

Айгаринова Г. Т. Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография.

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

63

Байдельдинов Д. Л. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография.

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

64

Джангабулова А. К. Ережепқызы Р.., Туякбаева Н.С.
Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

65

Ережепқызы Р. Джангабулова А.К., Туякбаева Н.С.
Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу

" Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

66

Куаналиева Г. А. Мемлекеттің бюджет жүйесін құқықтық реттеу мәселелері: Монография / Г. А. Қуаналиева.- Алматы, 2018. - 136 бет.

"Роза" баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2018 - г. ISBN 978-601-7450201-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

67

Куаналиева Г. А. Мемлекеттің салықтық қызметін құқықтық реттеудің теориялық аспектілері: Монография / Г. А. Қуаналиева.- Алматы, 2017. - 126 бет.

"Роза" баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2017 - г. ISBN 978-601-7241-12-4 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

68

Куаналиева Г. А. Қылмыстық сот ісін жүргізуде адам құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері: Монография / Г.А. Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 224 бет.

" Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2751-8 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

69

Қожабек Қ. М. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу

" Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-5137-7 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

70

Ашыралиева Б. С. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

" Қазақ университеті " 2024 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

71

Ашыралиева Б. С.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ

" Қазақ университеті " 2024 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

72

Ашыралиева Б. С. Актуальные проблемы участия Республики Казахстан в международных финансовых организациях: теоретические и практические аспекты

" Қазақ университеті " 2024 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

73

Битабарова Ж. А. Международно-правовое регулирование ответственности за трансграничный экологический вред: теория и практика

" Қазақ университеті " 2024 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

74

Қалымбек Б. Geoecology

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6512 201 - стр. ҚАЗАҚСТАН