Список публикаций

1
Надирова Г. Е. Религиозное образование в Казахстане: новые перспективы 2017 - г. 6 - стр.
2
Надирова Г. Е. Развитие арабистики в Казахстане: проблемы и перспективы 2017 - г. 3 - стр.
3
Камбарбекова Г. А. Шығыстанушы мамандарын дайындаудағы кадрмен және әдебиеттермен қамтамасыз ету мәселесі. 2017 - г. 3 - стр.
4
Керимбаев Е. А. ҚЫТАЙДЫҢ «ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫНДАҒЫ КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ОРНЫ 2017 - г. 5 - стр.
5
Ахметбекова А. К. Коптилеуова Д.Т. Араб тілі және тарихшылар 2017 - г. 4 - стр.
6
Ахметбекова А. К. Коптилеуова Д.Т. АРАБ ТІЛІНДЕ ТІЛДІК ШЕБЕРЛІКТЕРДІ ҮЙРЕТУ БАҒЫТТАРЫ 2017 - г. 4 - стр.
7
Камбарбекова Г. А. Persian books of Munshi Nawal Kishore’s publisher house preserved in the collections of Kazakhstan’s Libraries (National and Science Library). Delhi (India) 2017. – Р. 214-218. 2017 - г. 6 - стр.
8
Керимбаев Е. А. ҚЫТАЙДЫҢ «ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫНДАҒЫ КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ОРНЫ 2017 - г. 5 - стр.
9
Камбарбекова Г. А. Language and history of the Turks of India in the “Lugat-i turki” 2017 - г. 12 - стр.
10
Надирова Г. Е. Международные книжные ярмарки как культурный проект 2017 - г. 5 - стр.
11
Надирова Г. Е. Калиева Ш.С., Мустафаева А.А. State Policy in The Field of Religion: Kazakhstan 2017 2017 - г. 8 - стр.
12
Калиева Ш. С. Мустафаева А.А., Надирова Г.Е. State Policy in The Field of Religion: Kazakhstan 2017 2017 - г. 8 - стр.
13
Мустафаева А. А. Калиева Ш.С., Надирова Г.Е. State Policy in The Field of Religion: Kazakhstan 2017 2017 - г. 8 - стр.
14
Кокеева Д. М. «Бхагавадгита» этикалық ілімінің онтологиялық базисі ретіндегі «үш гун» концепциясы 2017 - г. 3 - стр.
15
Кокеева Д. М. «Бхагавадгита» ілімінің теориялық негіздері 2017 - г. 6 - стр.
16
Пернекулова М. М. История и исследование банковской системы в Индии 2017 - г. 6 - стр.
17
Керимбаев Е. А. Проблемы обучения китайского языка в Казахстане 2017 - г. 4 - стр.
18
Надирова Г. Е. Некоторые аспекты иранской и казахской идентичности: сопоставительный анализ 2017 - г. 14 - стр.
19
Искакова З. Е. Семантика цвета в казахской и индийской культурах 2017 - г. 2 - стр.
20
Батырхан Б. Ш. Шығыстану шамшырағы 2017 - г. 4 - стр.