Главная / Философии и политологии / Педагогика и образовательный менеджмент / Книги, монографии

Педагогика и образовательный менеджмент

Список публикаций

Год публикации:

1

Кудайбергенова А. М. Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

2

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

3

Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

4

Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

5

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр. КАЗАХСТАН

6

Мынбаева А. К. Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-363-6 7 - стр. КАЗАХСТАН

7

Шагырбаева М. Д. ҚР ақпарат және мәдениет Министрлігінің «Мәдени мұра» аясындағы Жобасы - «Әлем ғұламаларының еңбектері мен ой пікірлері. Педагогикалық ойлардың антологиясы». VII том, (XX ғасырдың екінші жартысы)» (2010-2011 гг.). Таймас 2011 - г. ISBN 978-601-264-051-9 325 - стр. КАЗАХСТАН

8

Шагырбаева М. Д. «Қазақстан-Шығыс-Батыс: мәдени-білім беру сұхбаты» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің 20 жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің «ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ» атты халықаралық конференциясының материалдар жинағы Дайыр 2012 - г. 700 - стр. КАЗАХСТАН

9

Мукашева А. Б. Развитие высшего музыкального образования в Республике Казахстан Қазақ университетi 2012 - г. 14 - стр. КАЗАХСТАН

10

Мукашева А. Б. История развития музыкального образования и воспитания в Казахстане Издательство в Астане 2011 - г. ISBN 978-601-278-121-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

11

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

12

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

13

Мынбаева А. К. Современные концепции образования: Учебное пособие /Рекомендовано РИСО, УМС РУМС на базе КазНПУ им. Абая. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 205 с. "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 12 - стр. КАЗАХСТАН

14

Алгожаева Н. С. «Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контекстінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-384-1 11 - стр. КАЗАХСТАН

15

Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-316-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

16

Алгожаева Н. С. Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-248-261-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

17

Алгожаева Н. С. Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу ЖШС"Алла прима" 2011 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

18

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр. КАЗАХСТАН

19

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр. КАЗАХСТАН

20

Таубаева Ш. Методология и методика педагогического исследования Издательство КазГосЖенПУ. 2011 - г. ISBN 978601-224-269-0 8 - стр. КАЗАХСТАН

21

Алгожаева Н. С. Алматы: Қазақ университеті,2012 Издательство "Қазақ университеті" 2012 - г. 28 - стр. КАЗАХСТАН

22

Шагырбаева М. Д. "Инновациялық университет оқытушысының тұлғасы мен педагогикалық аспектілері" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдар жинағы. ұйымдастыру алқасы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN иб № 6456 335 - стр. КАЗАХСТАН

23

Мамырбекова Г. А. Методическая служба в системе высшего образования:теория и практика "Қазақ университет" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-567-8 206 - стр. КАЗАХСТАН

24

Мынбаева А. К. Тесты по оценке интеллекта и познавательных процессов студентов и магистрантов | Авторы-составители Авторы-составители Мынбаева А.К., Вишневская А.В. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 120 с. "Қазақ университеті" 2013 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

25

Мынбаева А. К. Профессиональные деформации личности педагога: теоретические основы и профилактика: монография. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 102 с. "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-561-6 8 - стр. КАЗАХСТАН

26

Мынбаева А. К. Психолого-педагогические основы диагностики и предупреждение суицидального поведения школьников: Учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 284 с. "Қазақ университеті" 2012 - г. 15 - стр. КАЗАХСТАН

27

Касымова Р. С. «Психология және адам дамуы» курсынан жаттығулар жинағы Әрекет-Нұр принт» 2012 - г. 13 - стр. КАЗАХСТАН

28

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Қасен Г.А. Педагогическая наука в Казахском национальном университете имени аль-Фараби: история и современность Қазақ университі 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

29

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Педагогическая наука в Казахском национальном университете имени аль-Фараби: история и современность Қазақ университі 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

30

Ертарғынқызы Д. Әлқожаева Н., Ертарғынқызы Д. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 80 - стр. КАЗАХСТАН

31

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр. КАЗАХСТАН

32

Ахметова Г. К. Мынбаева А.К. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж: теория и тренинги "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0147-1 6 - стр. КАЗАХСТАН

33

Аринова Б. А. қазақ әдебиеті пробн учебн для 11 кл общ-гум напр Мектеп 2013 - г. 304 - стр. КАЗАХСТАН

34

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Әдістемелік нұсқау.12-жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 120 - стр. КАЗАХСТАН

35

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия 12- жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 368 - стр. КАЗАХСТАН

36

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқулығы Мектеп 2013 - г. 232 - стр. КАЗАХСТАН

37

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті .Әдістемелік нұсқау. 12-жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған байқау құралы Мектеп 2013 - г. 104 - стр. КАЗАХСТАН

38

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті.Хрестоматия 12- жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы Мектеп 2013 - г. 272 - стр. КАЗАХСТАН

39

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Пробный учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком обучения. Мектеп 2013 - г. 208 - стр. КАЗАХСТАН

40

Аринова Б. А. Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. Пробное учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления 12-летних школ с русским языком Мектеп 2013 - г. 256 - стр. КАЗАХСТАН