Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / дипломатиялық аударма кафедрасы / Сейдикенова Алмаш Смайылқызы

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.58 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
дипломатиялық аударма кафедрасы
Scopus author ID: 57209854356
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Шетел тілі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ауызша аударма негіздері
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Ауызша аударма негіздері
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Ауызша аударма негіздері
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Шетел тілі
Шетел тілі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Шетел тілі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Аударма жазбаларының техникасы
Аударма жазбаларының техникасы
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Шетел тілі
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
Ауызша аударма негіздері
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Теориялық фонетика
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Шетел тілі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Шетел тілі
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шетел тілі (бірінші шетел тілі)
Мамандық бойыншы мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Теориялық фонетика
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Теориялық фонетика
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Теориялық фонетика
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Scientific writing
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Scientific writing
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Scientific writing
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Scientific writing
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Теориялық фонетика
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Scientific writing
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Scientific writing
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Межкультурная коммуникация и перевод
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Профессионально-ориентированный язык
Ауызша аударма негіздері
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Кәсіби-бағытталған шетел тілі

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы "Өзім- өзге концептілерінің лингвомәдениеттегі орны Жетісу Университеті 2015 - г. ISBN 978-601-216-332-2 154 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Способы лексической репрезентации концепта "толерантность" в английской и казахской культуре Instytut Slowianszczyzny Wschodneiej UWM w Olsztynie 2017 - г. 12 - стр. ПОЛЬША

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 6 - стр. 4

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 8 - стр. 4

3

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2015 - г. 24 - стр. 2

4

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2016 - г. 6 - стр. 1

5

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 9 - стр. 1

6

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр. 0

7

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыКамзина А.А. 2017 - г. 5 - стр. 1

8

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 6 - стр. 1

9

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. Le stéréotype comme la manifestation des particularités culturelles Le stéréotype comme la manifestation des particularités culturelles 2017 - г. 16 - стр. 1

10

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 10 - стр. 2

11

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. REFLECTION OF NATIONAL AND CULTURAL STEREOTYPES IN PHRASEOLOGY REFLECTION OF NATIONAL AND CULTURAL STEREOTYPES IN PHRASEOLOGY 2018 - г. 6 - стр. 0

12

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Опыт первых казахстанских студентов по мобильности имело ли влияние на кандидаты второго поколения Опыт первых казахстанских студентов по мобильности имело ли влияние на кандидаты второго поколения 2018 - г. 20 - стр. 1

13

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Репрезентация концепта "время" в лингвистическом сознании Репрезентация концепта "время" в лингвистическом сознании 2019 - г. 10 - стр. 1

14

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Создание гражданство в Казахстане между эпохи советского союза и глобализации Создание гражданство в Казахстане между эпохи советского союза и глобализации 2019 - г. 13 - стр. 1

15

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗАХ 2019 - г. 9 - стр. 3

1

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2015 - г. 6 - стр. ЖГУ им. И. Жансугурова

2

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр.

3

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр.

4

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 7 - стр. Международный университет информационных технологии

5

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы Актуальные проблемы преподавания иностранного языка (французский язык) для специальных целей Актуальные проблемы преподавания иностранного языка (французский язык) для специальных целей 2017 - г. 1 - стр.

6

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 5 - стр.

7

Сейдикенова Алмаш Смайылқызы 2017 - г. 6 - стр.

8

Сейдикенова Алмаш СмайылқызыБакитов А.Т. 2019 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФМО.
Документы автора

1

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

Representation of the concept of time in the linguistic consciousness

Sametova, F., Chakyroglu, A.K., Smanova, B., Sarymbetova, A., Seidikenova, A.

2019

Opcion
35, с. 27-52

0

Цитирований
Representation of the concept of time in the linguistic consciousness

Sametova, F., Chakyroglu, A.K., Smanova, B., Sarymbetova, A., Seidikenova, A.

2019

Opcion
35, с. 27-52

0

Цитирований