Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / дипломатиялық аударма кафедрасы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

дипломатиялық аударма кафедрасы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Борибаева С. Б. «Дипломаттың сөйлеу мәдениеті» 2014 - г. 4 - стр.

2

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдердің ерекшелігі» 2014 - г. 5 - стр.

3

Рахимбаева Р. М. Methods and techniques of teaching English 2014 - г. 3 - стр.

4

Рахимбаева Р. М. Международная научно - практическая конференция !"Казахский язык и общетюркское пространство: перспективы и будущее" 24-25 апреля 2014г. 2014 - г. 4 - стр.

5

Рахимбаева Р. М. Жаңа ақпараттық технологияларды ағылшын тілі сабағында тиімді пайдалану № 3,2014 журнал "Наука Казахстана" 2014 - г. 4 - стр.

6

Байтукаева А. Ш. Modern approaches in professional communicative competence formation 2014 - г. 9 - стр.

7

Рахимбаева Р. М. международная научно - практическая конференция 2014 - г. 4 - стр.

8

Рахимбаева Р. М. Transport cooperation between Kazakstan and China: perspectives 2014 - г. 3 - стр.

9

Әбідін З. А. Араб, қазақ тілдеріндегі есімшелер 2014 - г. 5 - стр.

10

Борибаева С. Б. Іскерлік тілдесу түрлері 2014 - г. 6 - стр.

11

Муртаза А. Ш. «Эффективность групповых методов обучения в преподавании иностранных языков» 2014 - г. 3 - стр.

12

Муртаза А. Ш. «Современная профессиональная подготовка новой социо-культурной модели в процессе преподавания иностранного языка» 2014 - г. 5 - стр.

13

Байтукаева А. Ш. Professional training of the high educational establishment graduate 2014 - г. 5 - стр.

14

Мухаметкалиева Г. О. Модель Рамсея для анализа инновационного развития экономики Казахстан 2014 - г. 1 - стр.