Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / дипломатиялық аударма кафедрасы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

дипломатиялық аударма кафедрасы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Борибаева С. Б. «Рамки использования именного сказуемого в простом и сложном предложениях в романе-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая»» 2011 - г. 6 - стр.

2

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық қызметте мемлекеттік тілде іс қағаздарын оқытудың маңыздылығы» 2011 - г. 7 - стр.

3

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық этикет.Дипломатиялық протокол» тақырыбын меңгерту» 2012 - г. 7 - стр.

4

Смагулова К. К. Қытайдағы даосизм 2012 - г. 4 - стр.

5

Муртаза А. Ш. «Новые технологии в преподавании иностранных языков» 2012 - г. 5 - стр.

6

Муртаза А. Ш. Kazakhstan. Kazakhs and their language. 2012 - г. 5 - стр.

7

Әбідін З. А. Араб тілі сабағында мамандыққа қатысты мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру 2012 - г. 5 - стр.

8

Карипбаева Г. А. Language learning and intercultural communicative competence 2011 - г. 2 - стр.

9

Макишева М. К. Some effective approaches in teaching English» 2012 - г. 2 - стр.

10

Макишева М. К. THE IMPORTANCE OF TEACHING CULTURE AS A KEY ELEMENT OF EDUCATION 2011 - г. 2 - стр.

11

Борибаева С. Б. "Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің өзекті мәселелері" 2013 - г. 5 - стр.

12

Борибаева С. Б. "Абай шығармаларындағы араб сөздерінің қолданылу ерекшеліктері" 2013 - г. 3 - стр.

13

Борибаева С. Б. ."МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ВЫПУСКНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ" 2013 - г. 5 - стр.

14

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық құжаттар» тақырыбын түсіндіру барысында мультимедиалық және ақпараттық технологияларды пайдалану әдістері». 2013 - г. 5 - стр.

15

Смагулова К. К. Шыңжаңдағы конфессияаралық қатынастарды реттеудегі Қытай саясаты 2013 - г. 5 - стр.

16

Борибаева С. Б. «Қазақстан – ұлтаралық және мәдениетаралық диалогтың моделі» 2012 - г. 3 - стр.

17

Жанузакова Г. А. Шет тілін ойын түрінде оқытудың маңыздылығы 2013 - г. 3 - стр.

18

Жанузакова Г. А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан: Үштұғырлы тіл жобасы 2013 - г. 3 - стр.

19

Жанузакова Г. А. «Шетел тілін кредиттік технология арқылы оқытудың жоғары оқу орындарында оқу жүйесіне енгізу мәселелері» 2013 - г. 3 - стр.

20

Жанузакова Г. А. Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары 2013 - г. 4 - стр.

21

Жанузакова Г. А. Кредитная технология обучения 2013 - г. 4 - стр.

22

Карипбаева Г. А. Teaching English at the University 2013 - г. 4 - стр.

23

Карипбаева Г. А. Teaching English 2013 - г. 3 - стр.

24

Маткеримова Р. А. "Формирование лингвистического мышления в обучении французскому языку". 2013 - г. 3 - стр.

25

Маткеримова Р. А. "Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары" 2013 - г. 3 - стр.

26

Маткеримова Р. А. "Кредитная технология обучения в вузе". 2013 - г. 3 - стр.

27

Маткеримова Р. А. "Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения в студенческой аудитории". 2013 - г. 4 - стр.

28

Маткеримова Р. А. "Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары" 2013 - г. 4 - стр.

29

Маткеримова Р. А. "Кредиттік технология арқылы оқытудың жоғары оқу орындарында оқу жүйесіне енгізу мәселерін" 2013 - г. 4 - стр.

30

Маткеримова Р. А. "Значение изучения иностранного языка в эпоху глобализации" 2013 - г. 6 - стр.

31

Маткеримова Р. А. Параллельные тексты в обучении французскому языку 2013 - г. 4 - стр.

32

Маткеримова Р. А. Роль фразеологизмов в преподавании иностранного языка (французский язык) 2013 - г. 5 - стр.

33

Маткеримова Р. А. Шет тілін оқытудағы әдістемелердің өмірдегі қолданысы 2013 - г. 5 - стр.

34

Борибаева С. Б. «Іскерлік қарым-қатынас этикеті» 2013 - г. 5 - стр.

35

Борибаева С. Б. «ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҮЙРЕТУДЕ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» 2013 - г. 4 - стр.

36

Борибаева С. Б. «Дипломаттың сөйлеу мәдениеті» 2014 - г. 4 - стр.

37

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдердің ерекшелігі» 2014 - г. 5 - стр.

38

Байтукаева А. Ш. Modern approaches in professional communicative competence formation 2014 - г. 9 - стр.

39

Әбідін З. А. Араб тіліндегі қимыл есім - масдар 2012 - г. 5 - стр.

40

Әбідін З. А. Араб, қазақ тілдеріндегі есімшелер 2014 - г. 5 - стр.