Главная / Информационных технологий / Книги, монографии

Информационных технологий

Список публикаций.

Год публикации:

1

Хакимова Т. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ "NURPRESS" 2013 - г. ISBN 9965-830-45-2 170 - стр. КАЗАХСТАН

2

Черикбаева Л. Ш. Системное программирование "Қазақ университеті" 2013 - г. 198 - стр. КАЗАХСТАН

3

Бурибаев Б. Информатика терминдерінің түсіндірмелік сөздігі "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-829-7 11 - стр. КАЗАХСТАН

4

Хакимова Т. Ақпараттық технологияларды оқытудың логикалық бағдарламалау негіздері Алматы. «Қазақ университеті» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0205-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

5

Дуйсебекова К. С. • Информатика негіздері, Оқу құралы Алматы, 2013, Тандем-2 баспасы, 280 б. Тандем 2013 - г. 17 - стр. КАЗАХСТАН

6

Дуйсебекова К. С. • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қорғау, Оқу құралы, Алматы, Изд-во «Қазақ Университеті», 2013, 146 б. Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр. КАЗАХСТАН

7

Бурибаев Б. Информатика - учебник для 9 класса средней школы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-822-7 19 - стр. КАЗАХСТАН

8

Бурибаев Б. Информатика: орта мектептің 9 сыныбына арналған оқулық Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-823-4 20 - стр. КАЗАХСТАН

9

Бурибаев Б. Информатика: Сб. задач и упражнений - уч. пособие для 9 кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-928-6 7 - стр. КАЗАХСТАН

10

Бурибаев Б. Информатика: Есептер мен жаттығулар. Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-921-7 7 - стр. КАЗАХСТАН

11

Бурибаев Б. Основы создания HTML-документов: уч. пособие для 9-кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-927-9 6 - стр. КАЗАХСТАН

12

Бурибаев Б. HTML тілінде web-құжат жасау негіздері: жалпы мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-920-0 6 - стр. КАЗАХСТАН

13

Бурибаев Б. С/С++ тілдерінде программалау (мысалдар мен жаттығулар): оқу-әдістемелік құрал. -Алматы: Қазақ университеті, 2013. -266 б. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0291-1 22 - стр. КАЗАХСТАН

14

Бурибаев Б. Информатика. Умумий билим беридиған мәктәпләрниң 9-синиплири учун Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-952-1 24 - стр. КАЗАХСТАН

15

Сапакова С. З. Архитектура компьютера "Қазақ Университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0334-5 13 - стр. КАЗАХСТАН

16

Сапакова С. З. Лабораторные работы по компьютерным сетям и телекоммуникациям "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-877-8 8 - стр. КАЗАХСТАН

17

Самбетбаева А. К. Объектіге бағытталған программалау технологичсы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0143-3 9 - стр. КАЗАХСТАН

18

Самбетбаева А. К. Жуманбаева А.М. Ақпараттық жүйелер жобаларын басқару негіздері "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0160-0 9 - стр. КАЗАХСТАН

19

Бурибаев Б. Абдрахманова М.Б. Программалау: С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі "Дәуір" 2013 - г. ISBN 978-601-217-406-9 43 - стр. КАЗАХСТАН

20

Абдрахманова М. Б. Бурибаев Б.. Программалау: С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі "Дәуір" 2013 - г. ISBN 978-601-217-406-9 43 - стр. КАЗАХСТАН

21

Бурибаев Б. Информатика: Задачи и упражнения: уч. пособие для 9 кл. общеобразовательной средней школы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-928-6 5 - стр. КАЗАХСТАН

22

Пыркова А. Ю. Черикбаева Л.Ш. Жүйелік бағдарламалау Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-882-2 198 - стр. КАЗАХСТАН

23

Черикбаева Л. Ш. Пыркова А.Ю. Жүйелік бағдарламалау Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-882-2 198 - стр. КАЗАХСТАН

24

Тюлепбердинова Г. А. Сравнение численных результатов обратной задачи акустики Нур-Принт 2013 - г. ISBN 978-601-232-992-6 184 - стр. КАЗАХСТАН

25

Тюлепбердинова Г. А. Алгоримизация и языки программирование Нур-Принт 2013 - г. ISBN 978-601-390-03-7 96 - стр. КАЗАХСТАН

26

Тюлепбердинова Г. А. Тойганбаева Н.А. Borland Delphi Нур-Принт 2013 - г. ISBN 978-601-7390-04-4 315 - стр. КАЗАХСТАН

27

Абенов Б. К. Информатика: Оқыту қазақ тілінде жүргілетін жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық. / Е.А.Вьюш-кова, Н.В.Параскун, Б.Қ.Әбенов. Астана: "Арман-ПВ" баспасы, 2013.-224 бет, безендірілген. "Арман-ПВ" 2013 - г. ISBN 978-601-220-529 14 - стр. КАЗАХСТАН

28

Абенов Б. К. Е.А.Вьюшкова, Н.В.Параскун, Б.Қ.Әбенов. Информатика. Әдістемелік құрал. Оқыту қазақ тілінде жүргілетін жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. / Е.А.Вьюш¬кова, Н.В.Параскун, Б.Қ.Әбенов. Астана: "Арман-ПВ" баспасы, 2013.-52 бет. ISBN 978-601-220-530-5 "Арман-ПВ" 2013 - г. ISBN 978-601-220-530 3 - стр. КАЗАХСТАН

29

Бельгибаев Б. А. Информатика: в примерах и задачах.Учебное пособие. -Алматы: издательство "Экономика", 2013, , 226 с. ISBN 978-601-225-583-6 Издательство "Экономика" 2013 - г. ISBN 978-601-225-583-6 14 - стр. КАЗАХСТАН

30

Дуйсебекова К. С. Жасанды интеллект: Жаңашыл әдіс, 1- том ЖСШ "Полиграфкомбинат" 2013 - г. ISBN 978-601-7427-25-2, 1 560 - стр. КАЗАХСТАН