Главная / Филологический / Иностранной филологии и переводческого дела / Мұсалы Ләйла Жұматайқызы

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы

Должность: Доцент
Иностранной филологии и переводческого дела
       Мұсалы Ләйла Жұматайқызы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. ҚазМҰУ-дың филология факультетін 1993 жылы «қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, филолог» мамандығы бойынша бітірген соң, осы университет аспирантурасына қабылданды. Жас ғалымдарға арналған Абай атындағы стипендияның иегері болды. 1996 жылы ҚазҰУ-дің әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы кафедрасына ассистент ретінде қабылданып, осы ұжымда оның оқытушылық және ғылыми-ізденушілік жолы басталды. 2001 жылы аға оқытушы ғылыми атағын алды. 2004 жылы «10.01.08 - әдебиет теориясы» мамандығы бойынша «Символ және оның көркемдік қызметі (М. Жұмабай және Б. Күлей поэзиясы негізінде)» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 2004 жылы М.Әуезов қоры ұйымдастырған әдеби конкурста ғылыми эссе жанры бойынша арнайы сыйлықпен марапатталды. 2006 жылы Л.Мұсалыға ҚР БҒМ Жоғары аттестациялық кеңесінің шешімімен «әдебиеттану доценті» ғылыми атағы берілді. Л.Ж. Мұсалының 50 шақты ғылыми-әдістемелік мақалалары жарияланған, ол бірнеше ғылыми жинақтардың құрастырушысы, оқу құралы мен әдістемелік құралдың авторы: «Аудармашының кәсіби машығы» (2007), « Поэзиядағы символ-берне және оқыту мәселелері» (2009), «Көркем тәржіма тәжірибесі бойынша практикум» (2010) т.б. Зерттеу бағыттары: жазушының шығармашылық лабороториясы; әдебиет теориясы және мәтінтану; символ поэтикасы; көркем аударма теориясы мен әдістемесі. Л.Ж.Мұсалы филология және аударматану салаларындағы республикалық, халықаралық семинарларға, ғылыми-әдістемелік конференцияларға үзбей қатысады. Л.Ж.Мұсалы кафедрадағы «Көкжиек» ғылыми шығармашылық және «Tarzhiman.club» жас аудармашылар ұйымының ғылыми жетекшісі ретінде студенттердің шығармашылық қабілеттерін шыңдау мақсатында жемісті еңбек етіп келеді. 2011жылы педагогикалық-тәрбиелік қызметі үшін университет ректорының және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректордың құрмет грамотасына ие болды. Л.Мұсалы 2011 жылдан бері аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасы меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыстар және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары қызметін атқарып, кафедра жұмысына белсене араласып келеді.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее2 2018
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1993
Ученая степень

Ученое звание
Название файла Заголовок Описание
Перевод идиом и диалектизмов
Анализ и редактирование переводных произведений
Основы теории художественного перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Практика устного перевода
Теоретическая и прикладная лингвистика
Техника переводческой записи при устном переводе
Теория перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Литературная пропедевтика
Транслатема как единица перевода
Литературная герменевтика художественного текста
Стилистика и анализ текста
Теория перевода
Практика художественного перевода
Литературный анализ и интерпретация
Теория усвоения второго языка
Художественный перевод и литературное творчество
Когнитивные аспекты художественного перевода
Транслатема как единица перевода
Учение Абая
Иностранный язык
Художественный перевод и литературное творчество
Когнитивные аспекты художественного перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Иностранный язык
Литературный анализ и интерпретация
Литературная герменевтика художественного текста
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Техника переводческой записи при устном переводе
Литературная пропедевтика
Техника переводческой записи при устном переводе
Транслатема как единица перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Транслатема как единица перевода
Классическая и современная литература
Учение Абая
Основы теории и практики перевода
Иностранный язык
Теория перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Техника переводческой записи при устном переводе
Учение Абая
Транслатема как единица перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Художественный перевод и литературное творчество
Литературный анализ и интерпретация
Практика художественного перевода
Литературная пропедевтика
Теоретическая и прикладная лингвистика
Теоретическая и прикладная лингвистика
Индо-европейский язык
Когнитивные аспекты художественного перевода
Стилистика и анализ текста
Теоретическая и прикладная лингвистика
Литературная пропедевтика
Теория перевода
Теория перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Стилистика текста и перевод
Анализ и редактирование переводных произведений
Индо-европейский язык
Основы синхронного перевода
Риторика
Перевод и основы когнитологии
Перевод идиом и диалектизмов
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Теоретическая и прикладная лингвистика
Практика устного перевода
Теория усвоения второго языка
Классическая и современная литература
Литературный анализ и интерпретация
Транслатема как единица перевода
Основы теории и практики перевода
Литературная пропедевтика
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Методика обучения литературы
Практика художественного перевода
Стилистика и анализ текста
Художественный перевод и литературное творчество
Когнитивные аспекты художественного перевода
Теория перевода
Теория перевода
Транслатема как единица перевода
Учение Абая
Техника переводческой записи при устном переводе
Теоретическая и прикладная лингвистика
Техника переводческой записи при устном переводе
Транслатема как единица перевода
Литературная пропедевтика
Когнитивные аспекты художественного перевода
Художественный перевод и литературное творчество
Литературный анализ и интерпретация
Методика обучения литературы
Стилистика и анализ текста
Теория усвоения второго языка
Учение Абая
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Теоретическая и прикладная лингвистика
Теоретическая и прикладная лингвистика
Теоретическая и прикладная лингвистика
Практика художественного перевода
Индо-европейский язык
Перевод и лингвокультурология
Теоретическая и прикладная лингвистика
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Перевод и основы когнитологии
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Стилистика и анализ текста
Методика обучения литературы
Теоретическая и прикладная лингвистика
Практика художественного перевода
Литературный анализ и интерпретация
Иностранный язык
Художественный перевод и литературное творчество
Теория усвоения второго языка
Когнитивные аспекты художественного перевода
Транслатема как единица перевода
Техника переводческой записи при устном переводе
Учение Абая
Литературная пропедевтика
Техника переводческой записи при устном переводе
Техника переводческой записи при устном переводе
Учение Абая
Когнитивные аспекты художественного перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Художественный перевод и литературное творчество
Практика художественного перевода
Практика художественного перевода
Практика художественного перевода
Практика художественного перевода
Методика обучения литературы
Теоретическая и прикладная лингвистика
Стилистика и анализ текста
Литературный анализ и интерпретация
Основы синхронного перевода
Теория перевода
Научно-исследовательская работа магистранта (Научный семинар III)
Анализ и редактирование переводных произведений
Перевод идиом и диалектизмов
Перевод идиом и диалектизмов
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Когнитивные аспекты художественного перевода
Теоретическая и прикладная лингвистика
Теория перевода
Транслатема как единица перевода
Теория усвоения второго языка
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Литературная пропедевтика
Классическая и современная литература
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Теория перевода
Основы контрастивной лингвистики
Перевод идиом и диалектизмов
Анализ и редактирование переводных произведений
Научно-исследовательская работа магистранта (Научный семинар III)
Теория и практика перевода
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Основы теории художественного перевода
Литературный анализ и интерпретация
Практика художественного перевода
Теоретическая и прикладная лингвистика
Стилистика и анализ текста
Иностранный язык
Теоретическая и прикладная лингвистика
Стилистика и анализ текста
Теоретическая и прикладная лингвистика
Методика обучения литературы
Литературная пропедевтика
Художественный перевод и литературное творчество
Транслатема как единица перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Техника переводческой записи при устном переводе
Учение Абая
Практика устного перевода
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Основы теории и практики перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Теория перевода
Теория и практика перевода
Перевод идиом и диалектизмов
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Художественный перевод и литературное творчество
Иностранный язык
Перевод идиом и диалектизмов
Теория перевода
Теория перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Теоретическая и прикладная лингвистика
Литературная пропедевтика
Теория перевода
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Практика устного перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Теоретическая и прикладная лингвистика
Учение Абая
Теоретическая и прикладная лингвистика
Техника переводческой записи при устном переводе
Стилистика и анализ текста
Транслатема как единица перевода
Техника переводческой записи при устном переводе
Литературная пропедевтика
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Художественный перевод и литературное творчество
Методика обучения литературы
Когнитивные аспекты художественного перевода
Когнитивные аспекты художественного перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Литературный анализ и интерпретация
Учение Абая
Стилистика и анализ текста
Когнитивные аспекты художественного перевода
Перевод научного текста как объект коммерциализации
Транслатема как единица перевода
Транслатема как единица перевода
Теоретическая и прикладная лингвистика
Анализ и редактирование переводных произведений
Практика художественного перевода
Основы теории художественного перевода
Иностранный язык
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Теория и практика перевода
Перевод и основы когнитологии
Иностранный язык
Теория и практика перевода
Теория и практика перевода
Основы теории художественного перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Теория и практика перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Основы теории художественного перевода
Риторика
Практика устного перевода
Теория перевода
Перевод и основы когнитологии
Теория и практика перевода
Основы теории художественного перевода
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Основы теории художественного перевода
Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения
Практика устного перевода
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Теория перевода
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Теория и практика перевода
Основы теории художественного перевода
Теория усвоения второго языка
Иностранный язык
Теория перевода
Литературный анализ и интерпретация
Стилистика и анализ текста
Иностранный язык
Теория усвоения второго языка
Риторика
Риторика
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Теория перевода
Устный последовательный перевод
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Риторика
Когнитивно-стилистические аспекты межкультурной коммуникации
Основы контрастивной лингвистики
Риторика
Транслатема как единица перевода
Транслатема как единица перевода
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Риторика
Практика устного перевода
Риторика
Риторика
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод

1

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бийктик 2011 - г. 15 - стр. КЫРГЫЗСТАН

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Издательство Россииско-Таджикского университета (г. Душанбе) 2012 - г. 17 - стр. ТАДЖИКИСТАН

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 17 - стр. КАЗАХСТАН

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 12 - стр. КАЗАХСТАН

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы " Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. КАЗАХСТАН

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бииктик 2014 - г. 12 - стр. КЫРГЫЗСТАН

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр. КАЗАХСТАН

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр. КАЗАХСТАН

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Символ-бернелеу және оның көркемдік қызметі (М.Жұмабай және Б.Күлеев поэзиясы негізінде) Ан-Арыс 2015 - г. ISBN 978-601-7337-97 10 - стр. КАЗАХСТАН

10

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы ISSUES OF LITERARY TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Monographic publication ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ Братислава,2015 Братислава 2015 - г. ISBN 978 80 971 536-4-9 6 - стр. СЛОВЕНИЯ

11

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр. КАЗАХСТАН

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр. КАЗАХСТАН

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр. КАЗАХСТАН

14

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр. КАЗАХСТАН

15

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр. КАЗАХСТАН

16

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Л.Мұсалы. Аударма практикасы. Алматы:Қазақ университеті, 2016 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1994-0 6 - стр. КАЗАХСТАН

17

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У. Аударматану бойынша библиографиялық көрсеткіш. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2016-8 8 - стр. КАЗАХСТАН

18

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. КАЗАХСТАН

19

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. КАЗАХСТАН

20

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударматанудың заманауи мәселелері. Ұжымдық монография. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081 12 - стр. КАЗАХСТАН

21

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Методические указания к выполнению практических заданий для студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «Переводческое дело» / " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2001 9 - стр. КАЗАХСТАН

22

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У., Тараков А.С., Айтмұханбетова А.С., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Словарь переводческих терминов " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. КАЗАХСТАН

23

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударматану терминдерінің сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-208 6 - стр. КАЗАХСТАН

24

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.Мұсалы Л. Көркем мәтін және аударма. Алматы, Қазақ университеті, 2019, 7.75 печ.лист ISBN 978 601 04 2955 0 " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978 601 04 2955 8 - стр. КАЗАХСТАН

25

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Влияние культуры и духовности на воспитание молодежи. Просвещение и прогресс в развитии общества. По Тудам Абая Кунанбаева. Составитель Л.Мусалы. (АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ. АБАЙ КУНАНБАЕВ)- Москва: Амрита-Русь, ИД Шалвы Амонашвили, 2019 -144с. Амрита-Русь, ИД Шалвы АМОНАШВИЛИ 2019 - г. 8 - стр. РОССИЯ

1

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыАбдикова К.Т., Азимбаева И.К. Перевод фразеологизмов в стихотворениях Абая Кунанбаева 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Нормативные аспекты перевода 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 3 - стр. 0

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2014 - г. 7 - стр. 0

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 4 - стр. 0

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2014 - г. 5 - стр. 0

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2014 - г. 2 - стр. 0

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 3 - стр. 0

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы национально-культурная специфика оригинала и проблемы перевода 2015 - г. 8 - стр. 0

10

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыТаева Р.М., Оразбекова И.Г. Саяси лингвистика саласындағы зерттеулер 2015 - г. 4 - стр. 0

11

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыДадебаев Ж.., Бисенбаев П.К. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Особенности концептуального подхода к предпереводческому анализу текста 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Исследования в сфере политической лингвистики 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыДадебаев Ж.. Ш. Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы көркемдк шындық 2015 - г. 5 - стр. 6

15

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы І.Жансүгіров өлеңдерінің орыс тіліне аударылуы 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыСолтанаева Е.М. ABAI'S POETRY AND THE PROBLEM OF LITERARY CONNECTIONS ПОЭЗИЯ АБАЯ И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ СВЯЗИ 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Л.Ж. Мұсалы. КӨРКЕМ АУДАРМАНЫҢ ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСЫНДАҒЫ РОЛІ. 2016 - г. 4 - стр. 5

18

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы L LERMONTOVS POEM «SAIL» TRANSLATED BY ABAY: THE PROBLEM OF ADEQUACY. 2016 - г. 5 - стр. 6

19

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыСейденова С.Д., Карагойшиева Д.А. Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыКарагойшиева Д.А., Сейденова С.Д. Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында 2016 - г. 5 - стр. 0

21

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Mussaly L. Character of a Russian Translation of Poem “Winter” (“Kys”) by Abai. Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities. Volume 2, Issue 3, Jul.-Sep. 2016 ISSN 2411-2461 2016 - г. 3 - стр. 2

22

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Ежелгі және орта ғасырлардағы әдеби мұраларда ұлттық идея және "Мәңгілік ел" идеясының көрініс табуы 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыЖаксылыков А.Ж., Сейденова С.Д., Сапарходжаева Н.П. FUNCTIONS OF MYTHOLOGEMES IN THE STRUCTURE OF THE NOVEL “THE LAST OF MOHICANS” BY J.F.COOPER 2017 - г. 8 - стр. 73

24

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыКарагойшиева Д.А., Сейденова С.Д. Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis 2019 - г. 8 - стр. 0

25

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы TRANSLATION METHODS OF ETHNOCULTURAL VOCABULARY IN THE EPIC POETRY «THE PATH OF ABAY» BY MUKHTAR AUEZOV IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы ХХ ғасырдың 50-60 жылдарындағы Қазақстандағы балалар әдебиеті (белгілі сыншы Қалжан Нұрмахановтың жазбалары бойынша) 2019 - г. 6 - стр. 0

27

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыАитова Н.Н. «Туу», «біту», «жаралу/жаратылу» етістіктері: лексика-грамматикалық сипаты, валенттілігі (Абай шығармалары материалдары негізінде) 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-фараби, кафедра теории и методологии перевода

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им.АльФараби

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Проблема эквивалентности в переводе повести Ч.Айтматова "И дольше века длится день на казахский язык" / 2012 - г. 2 - стр.

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2011 - г. 3 - стр. С.Демирел атындағы университет

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби, кафедра теории и методологии перевода

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2014 - г. 3 - стр.

10

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2013 - г. 3 - стр. Анталья

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Таева Р.М., Оразбекова И.Г. 2015 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

14

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У. 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0