Главная / Философии и политологии / Религиоведения и культурологии / Мұханбет Әсем Ануарбекқызы

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра религиоведения и культурологии
Scopus author ID: 57251415400

1

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы МӘДЕНИЕТТІҢ ПСИХОАНАЛИТИКАЛЫҚ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ " Қазақ университеті " 2015 - г. 82 - стр. КАЗАХСТАН

1

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы А.Х. Қасымжанов және қазақстандық фарабитанудың қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Кісілік құндылықтардың мәдени динамикасындағы дәстүр мен жаңашылдық 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Cultural heritage of Kazakhstan in the context of values the East -West 2014 - г. 5 - стр. 12

4

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Город и село в процессе урбанизации в Казахстане: сравнительный анализ 2014 - г. 8 - стр. 48

5

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Mental Types of Eurasian Culture and Civilization: Russia and Kazakhstan 2015 - г. 8 - стр. 1

6

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Канада. Уроки мультикультурализма. 2015 - г. 8 - стр. 51

7

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы ӘЛЕМДІК АСТАНАЛАРДЫҢ МӘДЕНИ ДАМУЫН КОМПАРАТИВИСТІК ТАЛДАУ 2015 - г. 10 - стр. 53

8

Мұханбет Әсем АнуарбекқызыБияздыкова К.А. Мәдениеттегі вестернизацияның рөлі 2015 - г. 6 - стр. 3

9

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Changes in the Traditional Occupations and Discourse of Women: New Element of Human Capital in Redesigned Kazakh Society\\Journal of Ethnic and Cultural Studies2022, Vol.9, No. 4, 55-69http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/1295 https://www.ejecs.org/index.php/JECS/article/view/1295 2022 - г. 15 - стр. 4

10

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Socio-philosophicalaspectsof the analysis jf urban and rural culture 2022 - г. 377 - стр. 108

1

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Қазақ елі және Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы мәдениеттің рөлі 2012 - г. 5 - стр. ҚазҰУ

2

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Дәстүрлі қазақ қауымы және тәрбие 2012 - г. 5 - стр. ҚазҰУ

3

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Қазақ ауылы мәдени феномен ретінде 2012 - г. 4 - стр. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

4

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Дәстүрлі қазақ қауымының әлеуметтік құрылымы 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

5

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Тәрбие тілден бастау алады 2013 - г. 5 - стр. Алматы

6

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Қазақ ауылы ұлттық діліміздің қайнар көзі 2013 - г. 5 - стр. Алматы

7

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Білім беру инновациялық технологиялар 2014 - г. 4 - стр. КазНУ

8

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Білім беру инновациялық технологиялар 2014 - г. 4 - стр. КазНУ

9

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Абай мен Шәрәрімніңжастарға айтқан өсиеттері 2013 - г. 5 - стр. КазНУ

10

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Заманауи қоғамдағы адамгершілік-рухани құндылықтар 2013 - г. 2 - стр. КазНУ

11

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

12

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 6 - стр. КазНУ

13

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2013 - г. 6 - стр. Париж

14

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

15

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ

16

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

17

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

18

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 5 - стр. КазНУ

19

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ

20

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 10 - стр. КазНУ

21

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 6 - стр. КазНУ

22

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 6 - стр. КазНУ

23

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 8 - стр. КазНУ

24

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 7 - стр. КазНУ

25

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ

26

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

27

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы Дәстүрлі қазақ қауымының құрылымын мәдени-әлеуметтік талдау 2014 - г. 5 - стр. Сибирский центр казахской культуры

28

Мұханбет Әсем Ануарбекқызы КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНЕЗИС И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОГО ИСКУССТВО 2023 - г. 5 - стр. Алматы. КазНУ им.Аль Фараби и КазНАИ им.Жургенова
Документы автора

3

Цитирования

5 по 5
документам

h-индекс

1

2022

Journal of Ethnic and Cultural Studies
9, с. 55-69

0

Цитирований
Multiculturalism in Kazakhstan

Kadyraliyeva, A., Zholdubaeva, A., Mukhanbet, A., Omirbekova, A., Saparova, Y., Daribaeva, R.

2019

Utopia y Praxis Latinoamericana
24, с. 208-217

1

Цитирований
Origins of multiculturalism in Kazakhstan (the example of south Kazakhstan region)

Kadyraliyeva, A.M., Zholdubaeva, A.K., Mukhanbet, A., Isengalieva, A.G.

2015

European Journal of Science and Theology
11, с. 213-224

4

Цитирований