Главная / Журналистики / Печати и электронных СМИ / Әбдіжәділқызы Жидегүл

Әбдіжәділқызы Жидегүл

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра печати и электронных СМИ
Название файла Заголовок Описание
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Тележурналистика
Мастерская тележурналиста
Тележурналист шеберлігі пәні аясында студент телерепортер, телекомментатор, тележүргізуші,т.с.с. мамандықтардың қыр-сырымен танысады.
Основы режиссерского мастерства
Режисерлік шеберлік негіздері пәнінде телевизиядағы режиссураның шығармашылық қисындары тележурналистика және кино өнері тұрғысынан қарастырылады.
Искусство режиссуры
Тележурналистика

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN і8влт 978.601-04-361 10 - стр. КАЗАХСТАН

2

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN і8влт 978.601-04-361 10 - стр. КАЗАХСТАН

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік 2011 - г. 3 - стр. 29

2

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік 2011 - г. 3 - стр. 29

3

Әбдіжәділқызы Жидегүл Медицинадағы мемлекеттік тіл ахуалының негізгі аспектілері 2012 - г. 2 - стр. 0

4

Әбдіжәділқызы Жидегүл Медицинадағы мемлекеттік тіл ахуалының негізгі аспектілері 2012 - г. 2 - стр. 0

5

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. 30

6

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. 30

7

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 5 - стр. 0

8

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 5 - стр. 0

9

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы жаңа бағыт пәндерін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері" 2013 - г. 5 - стр. 0

10

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы жаңа бағыт пәндерін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері" 2013 - г. 5 - стр. 0

11

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы инфографика, бейне және дыбыс" пәнін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері 2013 - г. 5 - стр. 3

12

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Телевизиядағы инфографика, бейне және дыбыс" пәнін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері 2013 - г. 5 - стр. 3

13

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың функциялары және отандыө телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

14

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистиканың функциялары және отандыө телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

15

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика функциялары және отандық телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

16

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика функциялары және отандық телеарналардың даму тенденциялары 2013 - г. 4 - стр. 0

17

Әбдіжәділқызы Жидегүл Конвергенция на телевидении и профессиональное мастерство тележурналиста 2014 - г. 25 - стр. 1

18

Әбдіжәділқызы Жидегүл Конвергенция на телевидении и профессиональное мастерство тележурналиста 2014 - г. 25 - стр. 1

19

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

20

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

21

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

22

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

23

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

24

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2014 - г. 4 - стр. 1

25

Әбдіжәділқызы Жидегүл Профессиональное мастерство в прямом эфире 2015 - г. 6 - стр. 0

26

Әбдіжәділқызы Жидегүл Профессиональное мастерство в прямом эфире 2015 - г. 6 - стр. 0

27

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика пәнін оқыту жүйесіндегі теория мен тәжірибені ұштастыру тәсілдері және ашық сабақ аясындағы айтулы мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 39

28

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистика пәнін оқыту жүйесіндегі теория мен тәжірибені ұштастыру тәсілдері және ашық сабақ аясындағы айтулы мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 39

29

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеочерк жанрының тарихи мәні мен даму тенденциялары 2016 - г. 5 - стр. 41

30

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеочерк жанрының тарихи мәні мен даму тенденциялары 2016 - г. 5 - стр. 41

31

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележүргізуші шеберлігіндегіисөйлеу техникасы мен сөйлеу мәдениетінің атқаратын ролі 2017 - г. 4 - стр. 43

32

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележүргізуші шеберлігіндегіисөйлеу техникасы мен сөйлеу мәдениетінің атқаратын ролі 2017 - г. 4 - стр. 43

33

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телевизиядағы жазу өнерінің өзіндік ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 1

34

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телевизиядағы жазу өнерінің өзіндік ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 1

35

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ахмет Байтұрсынов -тіл мәдениетінің негізін қалаған ғалым 2017 - г. 6 - стр. 1

36

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ахмет Байтұрсынов -тіл мәдениетінің негізін қалаған ғалым 2017 - г. 6 - стр. 1

37

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ақпарат әлемі және тележурналистикадағы режиссура өнері 2017 - г. 5 - стр. 1

38

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ақпарат әлемі және тележурналистикадағы режиссура өнері 2017 - г. 5 - стр. 1

39

Әбдіжәділқызы Жидегүл Жаңа медиа дәуіріндегі әлемдік және ұлттық телевизияның даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 1

40

Әбдіжәділқызы Жидегүл Жаңа медиа дәуіріндегі әлемдік және ұлттық телевизияның даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 1

41

Әбдіжәділқызы Жидегүл АҚПАРАТ ӘЛЕМІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ РАДИОЖУРНАЛИСТИКА 2018 - г. 8 - стр. 1

42

Әбдіжәділқызы Жидегүл АҚПАРАТ ӘЛЕМІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ РАДИОЖУРНАЛИСТИКА 2018 - г. 8 - стр. 1

43

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2018 - г. 10 - стр. 2

44

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2018 - г. 10 - стр. 2

45

Әбдіжәділқызы Жидегүл Development of world television 2018 - г. 6 - стр. 1

46

Әбдіжәділқызы Жидегүл Development of world television 2018 - г. 6 - стр. 1

47

Әбдіжәділқызы Жидегүл Целевая аудитория – важ ный фак тор реализации фун кций теле жур на лис тики 2019 - г. 8 - стр. 0

48

Әбдіжәділқызы Жидегүл Целевая аудитория – важ ный фак тор реализации фун кций теле жур на лис тики 2019 - г. 8 - стр. 0

49

Әбдіжәділқызы Жидегүл HIGHLIGHTING OF ISSUES OF NATIONAL IDENTIFICATION IN THE KAZAKHSTAN PRESS OF THE LATE-SOVIET PERIOD 2019 - г. 5 - стр. 0

50

Әбдіжәділқызы Жидегүл HIGHLIGHTING OF ISSUES OF NATIONAL IDENTIFICATION IN THE KAZAKHSTAN PRESS OF THE LATE-SOVIET PERIOD 2019 - г. 5 - стр. 0

51

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТEЛEВИЗИЯЛЫҚ РEAЛИТИ-ШOУДЫҢ КӘCIБИ-ШЫҒAРМAШЫЛЫҚ НEГIЗДEРI МEН ҚOҒAМ ДAМУЫНДAҒЫ РӨЛI 2021 - г. 10 - стр. 61

52

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТEЛEВИЗИЯЛЫҚ РEAЛИТИ-ШOУДЫҢ КӘCIБИ-ШЫҒAРМAШЫЛЫҚ НEГIЗДEРI МEН ҚOҒAМ ДAМУЫНДAҒЫ РӨЛI 2021 - г. 10 - стр. 61

1

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер 2011 - г. 3 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

3

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналист имиджі 2012 - г. 3 - стр. АЛМАТЫ: Сүлейман Демирел атындағы университет

4

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналист имиджі 2012 - г. 3 - стр. АЛМАТЫ: Сүлейман Демирел атындағы университет

5

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеақпараттың сапалық критерийлері жәнежурналистік шеберлік мәселелрі 2012 - г. 4 - стр. АЛМАТЫ: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6

Әбдіжәділқызы Жидегүл Телеақпараттың сапалық критерийлері жәнежурналистік шеберлік мәселелрі 2012 - г. 4 - стр. АЛМАТЫ: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 2 - стр. Алматы, Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 2 - стр. Алматы, Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 3 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

10

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 3 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

12

Әбдіжәділқызы Жидегүл 2012 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

13

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистикадағы интербелсенділік-аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі 2013 - г. 6 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

14

Әбдіжәділқызы Жидегүл Тележурналистикадағы интербелсенділік-аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі 2013 - г. 6 - стр. Алматы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

15

Әбдіжәділқызы Жидегүл БАРМАНҚҰЛОВ ТҰЖЫРЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ШЫНАЙЫ АҚПАРАТТЫҢ ДӘЙЕКТІЛІГІ МЕН ДЕРЕКТІЛІГІ 2014 - г. 3 - стр. Алматы . Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

16

Әбдіжәділқызы Жидегүл БАРМАНҚҰЛОВ ТҰЖЫРЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ШЫНАЙЫ АҚПАРАТТЫҢ ДӘЙЕКТІЛІГІ МЕН ДЕРЕКТІЛІГІ 2014 - г. 3 - стр. Алматы . Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

17

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ИНТЕРБЕЛСЕНДІЛІК -АУДИТОРИЯМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫАСТЫҢ АЙРЫҚША ТӘСІЛІ 2013 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

18

Әбдіжәділқызы Жидегүл ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ИНТЕРБЕЛСЕНДІЛІК -АУДИТОРИЯМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫАСТЫҢ АЙРЫҚША ТӘСІЛІ 2013 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Әбдіжәділқызы Жидегүл ҚАЗАҚ ӨНЕРІН ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ-ТА НАСИХАТТАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2014 - г. 3 - стр. Астана. Қазақ ұлттық өнер университеті

20

Әбдіжәділқызы Жидегүл ҚАЗАҚ ӨНЕРІН ЭЛЕКТРОНДЫ БАҚ-ТА НАСИХАТТАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2014 - г. 3 - стр. Астана. Қазақ ұлттық өнер университеті

21

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт болашағына ұлттық телеарналардың әсері 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

22

Әбдіжәділқызы Жидегүл Ұлт болашағына ұлттық телеарналардың әсері 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

23

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Әл-Фарабидің әлеуметтік трактаттарындағы негізгі тұжырымдар және кәсіби телеконтент 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

24

Әбдіжәділқызы Жидегүл "Әл-Фарабидің әлеуметтік трактаттарындағы негізгі тұжырымдар және кәсіби телеконтент 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

25

Әбдіжәділқызы Жидегүл Әл-Фарабидің музыкалық трактаттарындағы негізгі тұжырымдары және ұлттық телерадиоарналардағы музыкалық формат 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

26

Әбдіжәділқызы Жидегүл Әл-Фарабидің музыкалық трактаттарындағы негізгі тұжырымдары және ұлттық телерадиоарналардағы музыкалық формат 2017 - г. 1 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0