Список публикаций

1

Мұқаметханұлы Н.
Ізденіс: тарих және замана

Мерей 2014 - г. 248 - стр. КАЗАХСТАН

2

Абдуракын Н.
«Базалық шығыс тілі:Қазіргі қытай тілінің грамматикасы». 01,2015ж

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9965-29-530-1 286 - стр. КАЗАХСТАН

3

Калиолла А.
Қытай тілі (жалпыға арналған)

Қытай тілі (жалпыға арналған) 2014 - г. ISBN 978-7-5370-7736-1 17 - стр. КИТАЙ

4

Сериккалиева А. Е. Модернизация Китая и Казахстан

" Қазақ университеті " 2014 - г. 364 - стр. КАЗАХСТАН

5

Абдуракын Н.
Елтануға қатысты мәтіндер топтамасы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0800-5 105 - стр. КАЗАХСТАН

6

Алдабек Н. Ә. Модернизация Китая и Казахстан

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0875 348 - стр. КАЗАХСТАН

7

Алдабек Н. Ә. Модернизация Китая и Казахстан

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0875 348 - стр. КАЗАХСТАН

8

Алдабек Н. Ә.
Шыңжаң тарихы (Ежелгі заманнан XX ғасырдың соңына дейін)

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0603 326 - стр. КАЗАХСТАН

9

Алдабек Н. Ә.
Шыңжаң тарихы (Ежелгі заманнан XX ғасырдың соңына дейін)

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0603 326 - стр. КАЗАХСТАН

10

Түргенбай А. А. История Синьцзяна

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN is bn 978-601-04-060 326 - стр. КАЗАХСТАН

11

Калиолла А.
«ШЫГЫС Т1ЛДЕР1Н ОК;ЫТУ ДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б АГЫТ-БАГДАР Л АР » АТТЫ РЕСПУБЛИКЛЛЫК ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 29 казан МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ» 29 октября THE MATERIALS REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: «INNOVA

" Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

12

Керимбаев Е. А. Сборник текстов по страноведению

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0800-5 104 - стр. КАЗАХСТАН