Список публикаций

1
Есенбекова А. Е. EPIGENETIC MECHANISMS FOR REGULATING THE AGING PROCESS 2020 - г. 1 - стр.
2
Қайрат Б. Қ. Роль кальций-проводящих AMPA-рецепторов в синаптической передаче нервных импульсов 2020 - г. 1 - стр.
3
Есенбекова А. Е. Аблайханова Н.Т. ЖАСҚА САЙ АУРУЛАРДЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЭПИГЕНЕТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ РӨЛІ 2020 - г. 5 - стр.
4
Аблайханова Н. Т. Есенбекова А.Е. ЖАСҚА САЙ АУРУЛАРДЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЭПИГЕНЕТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ РӨЛІ 2020 - г. 5 - стр.
5
Есенбекова А. Е. ҚAЛЫПТЫ ЖƏНE ПAТOЛOГИЯЛЫҚ ЖAҒДAЙДAҒЫ микpoPНҚ МAҢЫЗЫ 2020 - г. 1 - стр.
6
Қайрат Б. Қ. Роль кальций-проводящих каинатных рецепторов в контроле возбуждения в нейрональной сети 2020 - г. 1 - стр.
7
Қайрат Б. Қ. Исследование механизмов синхронизации и десинхронизации спонтанной активности нейронов 2020 - г. 1 - стр.
8
Атанбаева Г. К. Жануарларды нитриттік улану кезіндегі қандағы биохимиялық көрсеткіштерге әсері. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 142 б. 2020 - г. 1 - стр.
9
Атанбаева Г. К. Егеуқұйрықтың жүрек-қан тамыр жүйесінің функционалдық жағдайы және лимфаның реологиялық көрсеткіштерінің өзгерісі. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 151 б. 2020 - г. 1 - стр.
10
Атанбаева Г. К. Нитриттің лимфаның биохимиялық көрсеткіштеріне әсері. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 178 б. 2020 - г. 1 - стр.
11
Атанбаева Г. К. Биология сабағында жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында зерттеу әдістерін қолдану. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 200 б. 2020 - г. 1 - стр.
12
Атанбаева Г. К. Биология сабағында 9 сынып оқушылары арасында қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 201 б. 2020 - г. 1 - стр.
13
Атанбаева Г. К. Биология сабағында жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында видеоматериалдарды қолдану әдістемесі. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 201 б. 2020 - г. 1 - стр.
14
Атанбаева Г. К. Биология пәнінен 7 сынып оқушыларына жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 203 б. 2020 - г. 1 - стр.
15
Атанбаева Г. К. Биология сабағында 8 сынып оқушыларына қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер. VIІ Халықаралық Фараби оқулары. Жac ғaлымдap мeн cтyдeнттepдiң (Фapaби әлeмi) aтты xaлықapaлық кoнфepeнцияcы. Алматы, Қазақстан, 6-9 сәуір 2020 ж. 204 б. 2020 - г. 1 - стр.
16
Дарменов О. Общая характеристика острого нарушения мозгового кровообращения 2020 - г. 1 - стр.
17
Дарменов О. ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 2020 - г. 1 - стр.
18
Гумарова Л. Ж. ADAM-17: ФЕРМЕНТ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ВСЕ 2020 - г. 5 - стр.
19
Гумарова Л. Ж. Вестник КазНМУ 2020 - г. 6 - стр.
20
Дарменов О. МАТЕРИАЛЫ международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» Алматы, Казахстан, 6-9 апреля 2020 года 2020 - г. 1 - стр.
21
Кустубаева А. М. Камзанова А.Т. Altered Brain Activation During Decision Making in Patients With Melancholic and Atypical Depression Subtypes 2020 - г. 1 - стр.
22
Камзанова А. Т. Кустубаева А.М. Altered Brain Activation During Decision Making in Patients With Melancholic and Atypical Depression Subtypes 2020 - г. 1 - стр.
23
Камзанова А. Т. Кустубаева А.М. GENDER DIFFERENCES IN EMOTION INDUCTION BY MANUPULATED FEEDBACK DURING DESICION MAKING TASK 2020 - г. 1 - стр.
24
Кустубаева А. М. Камзанова А.Т. GENDER DIFFERENCES IN EMOTION INDUCTION BY MANUPULATED FEEDBACK DURING DESICION MAKING TASK 2020 - г. 1 - стр.
25
Қайрат Б. Қ. Зинченко В.П., Тулеуханов С.. Роль кальций-проводящих каинатных рецепторов в контроле возбуждения нейрональной сети гиппокампа 2020 - г. 2 - стр.
26
Тулеуханов С. Қайрат Б.Қ., Зинченко В.П. Роль кальций-проводящих каинатных рецепторов в контроле возбуждения нейрональной сети гиппокампа 2020 - г. 2 - стр.
27
Аблайханова Н. Т. Ыдырыс Ә.., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә. The effect of crude oil on the biochemical parameters of the blood of white rats 2020 - г. 6 - стр.
28
Ыдырыс Ә. Аблайханова Н.Т., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә. The effect of crude oil on the biochemical parameters of the blood of white rats 2020 - г. 6 - стр.
29
Умбетьярова Л. Б. Қожахметова А.Н., Үсіпбек Б.А., Аблайханова Н.Т. Окислительный стресс при диабете 2 типа 2020 - г. 2 - стр.
30
Аблайханова Н. Т. Умбетьярова Л.Б., Қожахметова А.Н., Үсіпбек Б.А. Окислительный стресс при диабете 2 типа 2020 - г. 2 - стр.
31
Қожахметова А. Н. Умбетьярова Л.Б., Үсіпбек Б.А., Аблайханова Н.Т. Окислительный стресс при диабете 2 типа 2020 - г. 2 - стр.