Список публикаций

1
Абдрасулова Ж. Т. FORMATION OF THE ACTIVITIES OF THE FUTURE WORKSHOPS OF THE FUTURE BIOLOGICAL SPECIALISTS 2019 - г. 1 - стр.
2
Мурзахметова М. PERTURBATION OF SULFIDE METABOLISM UNDER COQ DEFICIENCY IS MAINTAINED AFTER MODIFICATION OF SULFUR AMINOACIDS AVAILABILITY IN THE DIET. 2019 - г. 2 - стр.
3
Есенбекова А. Е. ЖАНУАРЛАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНА НАНОБӨЛШЕКТЕРДІҢ ӘСЕРІ 2019 - г. 1 - стр.
4
Есенбекова А. Е. AНЕМИЯ КЕЗІНДЕГІ AҒЗAНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КҮЙІН ТЕРІДЕГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ AКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНШA ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 2 - стр.
5
Атанбаева Г. К. Жүрек-қан тамырларының бұзылысы кезіндегі лимфа мен қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу. 2019ж. 2019 - г. 1 - стр.
6
Бактыбаева Л. К. Кулбаева М.С., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр.
7
Ыдырыс Ә. Кулбаева М.С., Бактыбаева Л.К., Инелова З.А. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр.
8
Кулбаева М. С. Бактыбаева Л.К., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр.
9
Бактыбаева Л. К. Нестерова С.Г., Инелова З.А. Biodiversity of Plants in Phytocenoses for the Territory of the Destroyed Warehouse, Storage of Pesticides in Besqaynar Village 2019 - г. 1 - стр.
10
Басыгараев Ж. М. БИДАЙДЫҢ ӨНІМДІЛІГІН ЖӘНЕ ТҰЗҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АРТТЫРУҒА ФУЗИКОКЦИН БИОРЕТТЕГІШІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2019 - г. 1 - стр.
11
Басыгараев Ж. М. ФУЗИКОКЦИН БИОРЕТТЕГІШІН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ЖӘНЕ МЕДИЦИНАДА ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫН СИПАТТАУ 2019 - г. 1 - стр.
12
Мурзахметова М. Perturbation of sulfide metabolism under CoQ deficiency is maintained after modification of sulfur aminoacids availability in the diet 2019 - г. 2 - стр.
13
Дарменов О. Актуальные проблемы биомедицины 2019 - г. 15 - стр.
14
Есенбекова А. Е. «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПЦР-РФП ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ КОРОВ ПО ЛОКУСУ КАППА КАЗЕИНА» 2019 - г. 6 - стр.
15
Тулеуханов С. Шаповалов Ю.А., Абдрасулова Ж.Т., Швецова Е.В. РАДИКАЛЫ В СТРУКТУРАХ КЛЕТКИ 2019 - г. 1 - стр.
16
Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Шаповалов Ю.А., Абдрасулова Ж.Т. РАДИКАЛЫ В СТРУКТУРАХ КЛЕТКИ 2019 - г. 1 - стр.
17
Шаповалов Ю. А. Тулеуханов С.., Абдрасулова Ж.Т., Швецова Е.В. РАДИКАЛЫ В СТРУКТУРАХ КЛЕТКИ 2019 - г. 1 - стр.
18
Абдрасулова Ж. Т. Тулеуханов С.., Шаповалов Ю.А., Швецова Е.В. РАДИКАЛЫ В СТРУКТУРАХ КЛЕТКИ 2019 - г. 1 - стр.
19
Қайрат Б. Қ. Тоқтыбай А.К., Малибаева А.Е., Маутенбаев А.А., Ыдырыс Ә.., Бактыбаева Л.К. Myeloid stimulating activity of extracts from plants of the family Chenopodiaceae 2019 - г. 1 - стр.
20
Ыдырыс Ә. Тоқтыбай А.К., Малибаева А.Е., Маутенбаев А.А., Бактыбаева Л.К., Қайрат Б.Қ. Myeloid stimulating activity of extracts from plants of the family Chenopodiaceae 2019 - г. 1 - стр.
21
Бактыбаева Л. К. Тоқтыбай А.К., Малибаева А.Е., Маутенбаев А.А., Ыдырыс Ә.., Қайрат Б.Қ. Myeloid stimulating activity of extracts from plants of the family Chenopodiaceae 2019 - г. 1 - стр.
22
Кустубаева А. М. Кудайбергенова С.К., Камзанова А.Т. Relationship Between Decision Making and Brain Activity in Participants With High and Low Levels of Depressive Symptoms 2019 - г. 1 - стр.
23
Камзанова А. Т. Кудайбергенова С.К., Кустубаева А.М. Relationship Between Decision Making and Brain Activity in Participants With High and Low Levels of Depressive Symptoms 2019 - г. 1 - стр.
24
Камзанова А. Т. Кустубаева А.М. Dynamical Changes in Brain Functional State Transformation Induced by Vigilance Task Performance 2019 - г. 1 - стр.
25
Кустубаева А. М. Камзанова А.Т. Dynamical Changes in Brain Functional State Transformation Induced by Vigilance Task Performance 2019 - г. 1 - стр.
26
Сырайыл С. Determination of laboratory seed yield of Artemisia schrenkiana Ledeb and Chorispora bungeana Fisch 2019 - г. 1 - стр.