Список публикаций

1
Атанбаева Г. К. Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
2
Тусупбекова Г. А. Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
3
Аблайханова Н. Т. Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
4
Кулбаева М. С. Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
5
Тулеуханов С. Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Мурзахметова М.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
6
Мурзахметова М. Тусупбекова Г.А., Маутенбаев А.А., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Физиология пәнінен студенттердің білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері. 2017 - г. 3 - стр.
7
Атанбаева Г. К. Студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлу бapыcындaғы тыныc aлу көpceткiштepiн зepттeу әдісі. 2017 - г. 3 - стр.
8
Атанбаева Г. К. Торманов Н.. Жануарлар физиологиясы негіздері және биотехнология пәнінің аралық байланысын ашып көрсету оқу әдістемесі.2017ж. 2017 - г. 4 - стр.
9
Торманов Н. Атанбаева Г.К. Жануарлар физиологиясы негіздері және биотехнология пәнінің аралық байланысын ашып көрсету оқу әдістемесі.2017ж. 2017 - г. 4 - стр.
10
Атанбаева Г. К. Жаманбаева Г.Т. Оқушылардың оқу процесіне бейімделу барысындағы гемодинамикалық көрсеткіштерін зерттеу. 2017 - г. 4 - стр.
11
Жаманбаева Г. Т. Атанбаева Г.К. Оқушылардың оқу процесіне бейімделу барысындағы гемодинамикалық көрсеткіштерін зерттеу. 2017 - г. 4 - стр.
12
Атанбаева Г. К. Мурзахметова М.. Жас өспірімдердің оқу процесіне бейімделу барысындағы қанайналу көрсеткіштерін зерттеу 2017 - г. 5 - стр.
13
Мурзахметова М. Атанбаева Г.К. Жас өспірімдердің оқу процесіне бейімделу барысындағы қанайналу көрсеткіштерін зерттеу 2017 - г. 5 - стр.
14
Атанбаева Г. К. Маутенбаев А.А., Тулеуханов С.. Биология пәнін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы өткізе отырып жоғары сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін зерттеу. 2017 - г. 4 - стр.
15
Тулеуханов С. Маутенбаев А.А., Атанбаева Г.К. Биология пәнін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы өткізе отырып жоғары сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін зерттеу. 2017 - г. 4 - стр.
16
Тулеуханов С. Атанбаева Г.К., Торманов Н.. Пән аралық байланыстар, олардың сабақтың сапасын арттырудағы рөлі. 2017 - г. 4 - стр.
17
Торманов Н. Тулеуханов С.., Атанбаева Г.К. Пән аралық байланыстар, олардың сабақтың сапасын арттырудағы рөлі. 2017 - г. 4 - стр.
18
Атанбаева Г. К. Тулеуханов С.., Торманов Н.. Пән аралық байланыстар, олардың сабақтың сапасын арттырудағы рөлі. 2017 - г. 4 - стр.
19
Атанбаева Г. К. Тусупбекова Г.А., Ыдырыс Ә.. Жоғары сыныптарда оқитын жасөспірім оқушылардың қан жүйесі туралы білім деңгейін бағалауға қатысты сауалнама құрастыр. 2017 - г. 4 - стр.
20
Тусупбекова Г. А. Ыдырыс Ә.., Атанбаева Г.К. Жоғары сыныптарда оқитын жасөспірім оқушылардың қан жүйесі туралы білім деңгейін бағалауға қатысты сауалнама құрастыр. 2017 - г. 4 - стр.
21
Ыдырыс Ә. Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Жоғары сыныптарда оқитын жасөспірім оқушылардың қан жүйесі туралы білім деңгейін бағалауға қатысты сауалнама құрастыр. 2017 - г. 4 - стр.
22
Тусупбекова Г. А. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр.
23
Атанбаева Г. К. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр.
24
Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр.
25
Аблайханова Н. Т. Кулбаева М.С., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр.
26
Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы . 2017 - г. 4 - стр.
27
Кулбаева М. С. Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр.
28
Аблайханова Н. Т. Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр.
29
Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр.
30
Атанбаева Г. К. Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр.
31
Тусупбекова Г. А. Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. «Биология. Адам және оның денсаулығы» (9-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланудың маңызы. 2017 - г. 5 - стр.
32
Тусупбекова Г. А. Жаманбаева Г.Т., Басыгараев Ж.М., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр.
33
Атанбаева Г. К. Жаманбаева Г.Т., Басыгараев Ж.М., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр.
34
Басыгараев Ж. М. Жаманбаева Г.Т., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр.
35
Жаманбаева Г. Т. Басыгараев Ж.М., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр.
36
Аблайханова Н. Т. Жаманбаева Г.Т., Басыгараев Ж.М., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Кредиттік оқыту жүйесінде оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері. 2017 - г. 2 - стр.
37
Атанбаева Г. К. Маутенбаев А.А., Еланцев А.Б. Использование методов дистанционного образования в подготовке специалистов по специальности «Физическая культура и спорт». 2017 - г. 2 - стр.
38
Атанбаева Г. К. Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр.
39
Тусупбекова Г. А. Ыдырыс Ә.., Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр.
40
Ыдырыс Ә. Уршеева Б.И., Аблайханова Н.Т., Аблайханова Н.Т., Тусупбекова Г.А., Атанбаева Г.К. Білім беру сапасын бағалауды құзыреттілік тұрғыдан қарастыру. 2017 - г. 4 - стр.