Главная / Истории, археологии и этнологии / Археологии, этнологии и музеологии / Книги, монографии

Археологии, этнологии и музеологии

Список публикаций

Год публикации:

1

Елеуов М. Шауғар-Қарашұқ-Қарашық Қазақ университетi 2012 - г. 50 - стр. КАЗАХСТАН

2

Сойкина Н. Ю. Таймагамбетов Ж.К. Музей палеолита Казахстана Қазақ университетi 2011 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

3

Жуматаев Р. С. Сабденова Г.Е. Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. - Т. 11 : Керейт. - Алматы : Алаш, 2011. - 367 б. Атамура 2011 - г. ISBN 9965-765-41-3 22 - стр. КАЗАХСТАН

4

Калшабаева Б. К. Орталық Азиядағы қазақтар "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 25 - стр. КАЗАХСТАН

5

Қалыш А. Б. Жолый баба. Сарман ата. Тарих тағылымы 2011 - г. ISBN 996-561-95627 8 - стр. КАЗАХСТАН

6

Омаров Г. К. «Практикалық археология» оқу құралы Қазақ университетi 2012 - г. 138 - стр. КАЗАХСТАН

7

Картаева Т. Е. Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде “Алаш: тарихи-зерттеулер орталығы” 2011 - г. ISBN 9965-765-40-5 19 - стр. КАЗАХСТАН

8

Картаева Т. Е. Тәуелсіз елім – тағдырым менің ҚазҰАУ 2011 - г. ISBN 978-601-241-334-2 4 - стр. КАЗАХСТАН

9

Картаева Т. Е. Әлемдік музейлер кеңістігі Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-874-7 9 - стр. КАЗАХСТАН

10

Картаева Т. Е. Қазақ халқының этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. DPS 2012 - г. ISBN 978-601-7026-18-9 46 - стр. КАЗАХСТАН

11

Елеуов М. Ортағасырлық Ақтөбе қаласының бұзылу тарихы Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-922-5 7 - стр. КАЗАХСТАН

12

Елеуов М. Археология, этнология және музеологияның өзекті мәселелері Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-923-2 9 - стр. КАЗАХСТАН

13

Калшабаева Б. К. Түркия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу) "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 39(=512.122) (560) 160 - стр. КАЗАХСТАН

14

Шалгинбаева С. Х. Музеи под открытым небом Казак университетI КазНУ им. аль-Фараби 2013 - г. ISBN 978-601-247-865-5 6 - стр. КАЗАХСТАН

15

Сойкина Н. Ю. Калыш Аманжол Боранбаевич "Қазақ университеті" 2014 - г. 8 - стр. КАЗАХСТАН

16

Шалекенов М. У. История Казахстана 9 класс "Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ 2014 - г. ISBN 978-601-7533-11-3 4 - стр. КАЗАХСТАН

17

Омаров Г. К. Сойкина Н.Ю. Программа и учебно-методические рекомендации по музейной практике " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

18

Сойкина Н. Ю. Омаров Г.К. Программа и учебно-методические рекомендации по музейной практике " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

19

Сойкина Н. Ю. Омаров Г.К. Бағдарлама және музейлік практика бойынша оқу-әдістемелік ұсыныстар " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

20

Омаров Г. К. Сойкина Н.Ю. Бағдарлама және музейлік практика бойынша оқу-әдістемелік ұсыныстар " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

21

Шалгинбаева С. Х. Музеи под открытым небом " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010404489 102 - стр. КАЗАХСТАН

22

Бейсегулова А. К. Түркия қазақтары (этникалық тарихы, этнографиялық ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-973-7 184 - стр. КАЗАХСТАН

23

Толеубаев А. Қазақ халқы этнографиясының мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. 496 - стр. КАЗАХСТАН

24

Толеубаев А. Қазақстан археологиясының қола және еоте темір дәуірі мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-7283--04-09 520 - стр. КАЗАХСТАН

25

Толеубаев А. Traditional beliefs and superstitious rites of the kazakhs Al- Farabi Kazakh National University 2013 - г. ISBN 978-601-04-0241-6 236 - стр. КАЗАХСТАН

26

Калшабаева Б. К. Central Asian Kazakhs "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-254 216 - стр. КАЗАХСТАН

27

Шалекенов М. У. Предисловие Жібек Жолы 2014 - г. ISBN 978-601-294-199-9 0 - стр. КАЗАХСТАН

28

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2012 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары)– Алматы:Қазақ университеті, 2014. – 148 бет. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0293-5 148 - стр. КАЗАХСТАН

29

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2013 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 120 - стр. КАЗАХСТАН

30

Омаров Г. К. Шығыс Қазақстанның ерте темір дәуірі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 256 - стр. КАЗАХСТАН

31

Омаров Г. К. Елеуов М.. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

32

Елеуов М. Омаров Г.К. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

33

Омаров Г. К. Археологиялық күнделік " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

34

Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XIII-XIX веках "Гылым" 1995 - г. ISBN 5-628-01790-6 12 - стр. КАЗАХСТАН

35

Шалекенов М. У. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII- начале ХХ века Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 2000 - г. ISBN 9965-450-23-4 27 - стр. КАЗАХСТАН

36

Бексеитов Г. Т. Индустриальные комплексы хребта Каратау " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 9965- 30- 417- 3 22 - стр. КАЗАХСТАН

37

Шалекенов М. У. Древние государства и империи в Центральной Азии Тараз МПИ 2015 - г. ISBN 9965-29-736-3 19 - стр. КАЗАХСТАН

38

Шалекенов М. У. История взаимоотношений народов Туркестана в 18-начале 20 вв. LAP LAMBERT Academic Publishing 2015 - г. ISBN 978-3-659-46318-1 30 - стр. ГЕРМАНИЯ

39

Егизбаева М. К. Қазақ халқының дәстүрлі материалдық мәдениеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 152. " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-407-581- 10 - стр. КАЗАХСТАН

40

Егизбаева М. К. Музей педагогикасы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-585-2 10 - стр. КАЗАХСТАН