Список публикаций

1

Усатаева Г. М. Основы биоэтики

" Қазақ университеті " 2020 - г. 6 - стр. КАЗАХСТАН

2

Арынова Г. А. Адам экологиясы негізіндегі гигиена: оқулық / В. И. Архангельский [ж.б.] ; редакциясын басқарған П. И. Мельниченко ; қазақ тіліндегі басылымның жауапты редакторы Г. А. Арынова ; қазақ тіліне аударғандар Э. І. Кұсайнова [ж.б.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 б.

ГЭОТАР-Медиа, 2020 - г. ISBN 978-5-9704-3207 704 - стр. РОССИЯ