Главная / Философии и политологии / Деканат факультета философии и политологии / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Деканат факультета философии и политологии

Список публикаций

Год публикации:

1

Омирбекова А. О. Кейс-стади әдісі – білімді бағалаудың жаңа формасы 2014 - г. 3 - стр.

2

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов фарабитанушы ретінде 2014 - г. 5 - стр.

3

Омирбекова А. О. А.Х. Қасымжанов: дала өркениеті және ұлттық өзіндік сана мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

4

Омирбекова А. О. Білім берудегі инновациялық технологиялар 2014 - г. 3 - стр.

5

Омирбекова А. О. Cultural Continuity and Creativity in Kazakhstan’s Society 2014 - г. 6 - стр.