Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Колледж / Книги, монографии

Колледж

Список публикаций

Год публикации:

1

Калиолла А. Жалпыға арналған қытай тілі Шыңжаң Оқулық баспасы 2011 - г. ISBN 830049 200 - стр. КИТАЙ

2

Калиолла А. Қытай тілі (жалпыға арналған) Қытай тілі (жалпыға арналған) 2014 - г. ISBN 978-7-5370-7736-1 17 - стр. КИТАЙ

3

Калиолла А. Тілдерді оқытудағы мәдениеттін рөлі " Қазақ университеті " 2013 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

4

Калиолла А. Бірінші сыныпка арналган 1-белім Қытай тілі Білім баспасы 2010 - г. 73 - стр. КИТАЙ

5

Калиолла А. Қытай тілі жалпыға арналған Қытай тілі жалпыға арналған 2011 - г. 268 - стр. КИТАЙ

6

Калиолла А. «ШЫГЫС Т1ЛДЕР1Н ОК;ЫТУ ДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б АГЫТ-БАГДАР Л АР » АТТЫ РЕСПУБЛИКЛЛЫК ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 29 казан МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ» 29 октября THE MATERIALS REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: «INNOVA " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. КАЗАХСТАН

7

Калиолла А. INTERNATIONAL CHINESE EDUCATION RESEARCH Қытай тілі 2011 - г. 5 - стр. КИТАЙ

8

Калиолла А. JOURNAL OF XINJIANG UNIVERSITY JOURNAL OF XINJIANG UNIVERSITY 2012 - г. 3 - стр. КИТАЙ

9

Ахметжанов Д. Г. Бегалиева А.К. "Қазақстан тарихы пәнін оқыту: әдістемелік нұсқаулық" ISBN 978-601-04-1049-7. "Қазақ университеті", Алматы-2015ж. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1049-7 16 - стр. КАЗАХСТАН

10

Калиолла А. Жалпыға арналған қытай тілі 新疆教育出版社 2017 - г. ISBN 978-7-5573-0114-9 309 - стр. КИТАЙ

11

Хан Р. А. Учись учиться " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3222-2 126 - стр. КАЗАХСТАН