Список публикаций

1

Дадебаев Ж.
Жазушы еңбегі 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5596-2 27 - стр. КАЗАХСТАН

2

Беркимбаева С. К. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

" Қазақ университеті " 2021 - г. 76 - стр. КАЗАХСТАН

3

Дадебаев Ж.
Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқу құралы 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5423-1 28 - стр. КАЗАХСТАН

4

Дадебаев Ж.
Қазіргі қазақ әдебиеті. Монография (2021-2022 оқу жылы)

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5724-9 22 - стр. КАЗАХСТАН

5

Дадебаев Ж.
Абайдың шығармашылық даралығы 2021-2022 оқу жылы

БиКА 2021 - г. ISBN 978-601-337-558-8 20 - стр. КАЗАХСТАН

6

Дадебаев Ж.
Абайдың антропологизмі // Абайтану антологиясы. ІХ том. 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 15 - стр. КАЗАХСТАН

7

Дадебаев Ж.
Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Оқу кітабы. Қазақ мектебі оқушыларына арналған 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5754-6 8 - стр. КАЗАХСТАН

8

Дадебаев Ж.
Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Оқу кітабы. "Тілдер және әдебиет" даярлау бағыты бойынша жоғары білім беру ұйымдарына арналған 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5763-8 10 - стр. КАЗАХСТАН

9

Дадебаев Ж.
Абайтану. Лекциялар (Оқу құралы). Авторлар ұжымы 2021-2022 оқу жылы

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5818-5 19 - стр. КАЗАХСТАН

10

Мұсалы Л. Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті: ұжымдық монография. Алматы, Қазақ университеті,2021..-353 бет ISBN 978-601-04-5724-9

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5724 22 - стр. КАЗАХСТАН

11

Мұсалы Л. Ж. Л.Ж.Мұсалы. Символ-бернелеу поэтикасы. Алматы, Қазақ университеті, 2021 ISBN 978-601-04-5331-9

" Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5331 7 - стр. КАЗАХСТАН