Список публикаций

1

Таева Р. М. Оразбекова И.Г.
Методические рекомендации к стилистическому анализу текста

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0383-3 1 - стр. КАЗАХСТАН

2

Жапарова А. Ж.
Актуальные проблемы современной гуманитарной науки. Межвузовзский научный сборник. Выпуск 3. Action and non-action verbs

Коллективное издание 2014 - г. 3 - стр. РОССИЯ

3

Жапарова А. Ж.
Idioms, set expressions about colour in English language

Актуальные проблемы современной гуманитарной науки 2014 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

4

Жапарова А. Ж.
Thematic English in Use

" Қазақ университеті " 2014 - г. 106 - стр. КАЗАХСТАН

5

Жапарова А. Ж.
Mastermind questions and answers

" Қазақ университеті " 2014 - г. 83 - стр. КАЗАХСТАН

6

Мұсалы Л. Ж.
Аударма ісі: байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар: хрестоматия / Құраст.: Ж.Дәдебаев, Ә.Тарақ, Л.Мұсалы, Е.Кәрібозов, Г.Даутова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014.-262б. ISBN 978-601-04-0490-8

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 17 - стр. КАЗАХСТАН

7

Мұсалы Л. Ж.
Аударма теориясы

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 12 - стр. КАЗАХСТАН

8

Мұсалы Л. Ж.
Мұсалы Л. Аударманың нормативті аспектілері. Әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы: дәрістер жинағы. - Алматы:Қазақ университеті, 2013. – 124-131б.

" Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. КАЗАХСТАН

9

Мұсалы Л. Ж.
Мұсалы Л.М.Әуезов әңгімелерінің орыс тіліндегі тәржімалары жөнінде

Бииктик 2014 - г. 12 - стр. КЫРГЫЗСТАН

10

Тараков А. С.
Жастар тәрбиесі және дәстүр сабақтастығы

" Қазақ университеті " 2014 - г. 136 - стр. КАЗАХСТАН

11

Искакова Г. Н.
Жоба жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0505-9 2 - стр. КАЗАХСТАН

12

Карагойшиева Д. А. Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0697-1 91 - стр. КАЗАХСТАН

13

Таева Р. М. Оразбекова И.Г. Lectures on the English Stylistics

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0609-4 8 - стр. КАЗАХСТАН

14

Айтмұханбетова А. С. Актуальные проблемы переводоведения и литературной компаративистики

" Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-9965-12-352-8 2 - стр. КАЗАХСТАН

15

Сейденова С. Д. Профессиональный русский язык: учебное пособие для бакалавров специальности «Профессиональное обучение»

АТУ 2014 - г. ISBN 978-9965-541-40-7 6 - стр. КАЗАХСТАН