Список публикаций

1
Есекеева А. А. Оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр.
2
Накишева М. К. Отечественная методика обучения праву 2016 - г. 4 - стр.
3
Накишева М. К. Интерактивные методы обучения - требования сегоднешнего времени 2016 - г. 4 - стр.
4
Ережепқызы Р. Источники экологической информации в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 2016 - г. 6 - стр.
5
Есекеева А. А. Антропогендік әсердің қоршаған ортаға зияны 2016 - г. 2 - стр.
6
Есекеева А. А. Мемлекеттен жеке тұрғын үй соғуға тегін жер алу туралы заң және оның мүмкіншіліктері және жаңа ұсыныстар 2016 - г. 2 - стр.
7
Есекеева А. А. Ауыл шаруашылығы жерлерін мелиорациялаудың проблемалары және оларды шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр.
8
Есекеева А. А. Жер кадастры:кемшіліктер мен проблемалық мәселелері және шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр.
9
Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы трансшекаралық өзендер проблемасы 2016 - г. 2 - стр.
10
Есекеева А. А. Қорлар мен ұлттық парктер жерінің құқықтық режимі 2016 - г. 2 - стр.
11
Есекеева А. А. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық 2016 - г. 2 - стр.
12
Есекеева А. А. Жер құқық қатынастарын мемлекеттік реттеуді жетілдіру механизмдері 2016 - г. 2 - стр.
13
Есекеева А. А. экологиялық мониторинг 2016 - г. 2 - стр.
14
Есекеева А. А. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік 2016 - г. 2 - стр.
15
Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың экологиялық жағдайлары 2016 - г. 2 - стр.
16
Есекеева А. А. Жер заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық 2016 - г. 2 - стр.
17
Есекеева А. А. Экологиялық қауіпсіздікті халықаралық құқықтық қамтамасыз ету мәселелері 2016 - г. 2 - стр.
18
Есекеева А. А. Жерді нысаналы мақсатына сай пайдаланбаудың зардабы және бұл мәселені шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр.
19
Есекеева А. А. Жерді халықаралық құқықтық қорғау 2016 - г. 2 - стр.
20
Есекеева А. А. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 2016 - г. 3 - стр.
21
Есекеева А. А. Ортақ үлестік және ортақ пайдаланудағы жер учаскелерінің құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.
22
Есекеева А. А. Ауыл щаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдаланудың құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.
23
Есекеева А. А. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі- жер дауы 2016 - г. 2 - стр.
24
Есекеева А. А. Жерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар 2016 - г. 2 - стр.
25
Есекеева А. А. Қазіргі таңдағы ғаламдық экологиялық мәселелер 2016 - г. 2 - стр.
26
Есекеева А. А. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.
27
Есекеева А. А. Семей аймағының экологиялық құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.
28
Есекеева А. А. Жер салығының экологиялық мәні 2016 - г. 2 - стр.
29
Есекеева А. А. Экологиялық таңбалау(гендік модификациялық өнімдер) 2016 - г. 2 - стр.
30
Есекеева А. А. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай кезіндегі қызметті жүзеге асырудың құқықтық ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.
31
Есекеева А. А. Основные задачи методики преподавания юридических дисциплин 2016 - г. 7 - стр.
32
Накишева М. К. Куаналиева Г.А. Nakisheva "Interactive methods of training: formation and prospects" // Международный опыт: методика применение экспертных оценок в сфере образовательных-методических программ. Материалы республиканского научно-методического семинара 11 октября 2016 г. Алматы, 2016. 23-27 р. 2016 - г. 5 - стр.
33
Куаналиева Г. А. Накишева М.К. Nakisheva "Interactive methods of training: formation and prospects" // Международный опыт: методика применение экспертных оценок в сфере образовательных-методических программ. Материалы республиканского научно-методического семинара 11 октября 2016 г. Алматы, 2016. 23-27 р. 2016 - г. 5 - стр.
34
Куаналиева Г. А. "әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де қашықтықтан оқытудың кейбір мәселелері" //Международный опыт: методика применение экспертных оценок в сфере образовательных-методических программ. Материалы республиканского научно-методического семинара 11 октября 2016 г. Алматы, 2016. 53-55 р. 2016 - г. 3 - стр.
35
Куаналиева Г. А. Жоғары білім берудегі жаңа технологияларды қолдану ерекшеліктері" //Обсуждение проекта классификатора специальностей юридичекого профиля. Материалы республиканского научно-методического семинара 17 ноября 2016 г. Алматы, 2016. 8-15 бб. 2016 - г. 8 - стр.
36
Жатканбаева А. Е. Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РК 2016 - г. 7 - стр.
37
Байдельдинов Д. Л. Айдарханова К.Н., Жатканбаева А.Е. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РК 2016 - г. 7 - стр.