Список публикаций

1
Бейсембинова А. С. РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 2023 - г. 5 - стр.
2
Нұрұлы Е. Қазақстанда «дарк» туризмнің жаңа мамандандырылған түрлерін дамыту әлеуеті («апаттар туризмі» мысалында) 2023 - г. 2 - стр.
3
Нұрұлы Е. Имантау-Шалқар курорттық аймағының туристік-рекреациялық әлеуетін бағалау 2023 - г. 2 - стр.
4
Нұрұлы Е. Navigating challenges in developing water tourism in Kazakhstan: an analytical review 2023 - г. 2 - стр.
5
Нұрұлы Е. Астротуризм: Маңғыстау облысында дамыту және ұйымдастыру мүмкіндіктері 2023 - г. 2 - стр.
6
Нұрұлы Е. The importance and role of quasi-public companies in tourism industry development 2023 - г. 2 - стр.
7
Нұрұлы Е. Актымбаева А.С., Асипова Ж.М., Танкибаева А.Г. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
8
Асипова Ж. М. Актымбаева А.С., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
9
Актымбаева А. С. Асипова Ж.М., Танкибаева А.Г., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
10
Танкибаева А. Г. Актымбаева А.С., Асипова Ж.М., Нұрұлы Е.. Adaptive management of recreational capacity in nature-based tourism: Study of four lakes in Almaty region, Kazakhstan 2023 - г. 8 - стр.
11
Нұрұлы Е. Complex Ni and Co extraction from leached nontronitized serpentinite via hydrometallurgical process at atmospheric pressure 2023 - г. 10 - стр.
12
Нұрұлы Е. Спанкулова Л.С. Methods of stated and revealed preferences: A case study in healthcare services 2023 - г. 2 - стр.
13
Спанкулова Л. С. Нұрұлы Е.. Methods of stated and revealed preferences: A case study in healthcare services 2023 - г. 2 - стр.
14
Молдагалиева А. Е. Анализ предпочтений посетителей города Алматы и Алматинской области посредством статистической информации 2023 - г. 8 - стр.
15
Молдагалиева А. Е. АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО РЫНКА ГОРОДА АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 2023 - г. 6 - стр.