Главная / Биологии и биотехнологии / Молекулярной биологии и генетики / Книги, монографии

Молекулярной биологии и генетики

Список публикаций

Год публикации:

1

Жунусбаева Ж. К. Жалпы генетика: есептер және оның шығарылу жолдары Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-336-0 222 - стр. КАЗАХСТАН

2

Колумбаева С. Ж. Бильдебаева Р.М. Экология және тұрақты даму Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-309-4 130 - стр. КАЗАХСТАН

3

Колумбаева С. Ж. Бильдебаева Р.М. Экология и устойчивое развитие Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-276-9 153 - стр. КАЗАХСТАН

4

Чунетова Ж. Ж. Дәнді дақылдарда радиациялық және химиялық мутацияны қолданудың әдістері ТSNCompani 2010 - г. 120 - стр. КАЗАХСТАН

5

Колумбаева С. Ж. Бильдебаева Р.М., Бегимбетова Д.А. Экология и устойчивое развитие Қазақ университетi 2012 - г. 150 - стр. КАЗАХСТАН

6

Колумбаева С. Ж. Бильдебаева Р.М., Бегимбетова Д.А. Экология және тұрақты даму Қазақ университетi 2012 - г. 150 - стр. КАЗАХСТАН

7

Бигалиев А. Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биоразнообразия NURPRESS 2011 - г. ISBN 9965-12-873-1 7 - стр. КАЗАХСТАН

8

Бигалиев А. Б. Общая экология NURPRESS 2011 - г. ISBN 9965-12-690-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

9

Туруспеков Е. К. «Генетические ресурсы культурного и дикого ячменя» Алматы, 2011 «Асыл кiтап Баспа үйі». 2011. 334 с. Асыл кiтап 2011 - г. ISBN 978-601-7184-56-8 334 - стр. КАЗАХСТАН

10

Омирбекова Н. Ж. Химический мутагенез в селекции мягкой пшеницы LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-659-15093-7 10 - стр. ГЕРМАНИЯ

11

Бигалиев А. Б. 1. Биоэкология, на рус. и каз. яз Эверо 2013 - г. ISBN 978-601-240-247-6 12 - стр. КАЗАХСТАН

12

Омирбекова Н. Ж. Жалпы Генетика бойынша кіші практикум " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0854-8 4 - стр. КАЗАХСТАН

13

Колумбаева С. Ж. Мутагенные эффекты химических загрязнителей окружающей среды " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-781-8 196 - стр. КАЗАХСТАН

14

Айташева З. Г. Guidebook to signal interactions in plants " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0659-9 12 - стр. КАЗАХСТАН

15

Бигалиев А. Б. Экологиялық генетика. "Қазақ университеті" баспа үйі, 2015 ж. 22 б.т " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1437-2 353 - стр. КАЗАХСТАН

16

Бигалиев А. Б. Общая экология " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0052-8 434 - стр. КАЗАХСТАН

17

Бигалиев А. Б. Основы общей экологии " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-430-0 152 - стр. КАЗАХСТАН

18

Бигалиев А. Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия " Қазақ университеті " 2005 - г. ISBN 9965-12-873-1 126 - стр. КАЗАХСТАН

19

Жумабаева Б. А. Биотехнология негіздері: жануарлар биотехнологиясы пәніне арналған зертханалық жұмыстар " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1167-20 6 - стр. КАЗАХСТАН

20

Бигалиев А. Б. Жалпы экология на 3-х яз. Изд-во "Қазақ Университеті", Алматы, 2013 год. 27, 12 п.л. " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0052-8 27 - стр. КАЗАХСТАН

21

Даулетбаева С. Б. Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж. Биологиялық статистика " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0161-7 100 - стр. КАЗАХСТАН

22

Чунетова Ж. Ж. Даулетбаева С.Б., Шулембаева К.К. Биологиялық статистика " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0161-7 100 - стр. КАЗАХСТАН

23

Жусупова А. И. Жусупова Г.Е., Абилов Ж.. Теория химико-технологических процессов органического синтеза " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1348-1 263 - стр. КАЗАХСТАН

24

Жусупова А. И. PCR-diagnostics " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1237-8 126 - стр. КАЗАХСТАН

25

Жусупова А. И. Бияшева З.М., Омирбекова Н.Ж. Modern issues in molecular diagnostics " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 102 - стр. КАЗАХСТАН

26

Омирбекова Н. Ж. Бияшева З.М., Жусупова А.И. Modern issues in molecular diagnostics " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 102 - стр. КАЗАХСТАН

27

Бияшева З. М. Омирбекова Н.Ж., Жусупова А.И. Modern issues in molecular diagnostics " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 102 - стр. КАЗАХСТАН

28

Жусупова А. И. Айташева З.Г. MOLECULAR BIOLOGY (INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN TEACHING AND RESEARCH) " Қазақ университеті " 2016 - г. 200 - стр. КАЗАХСТАН

29

Айташева З. Г. Жусупова А.И. MOLECULAR BIOLOGY (INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN TEACHING AND RESEARCH) " Қазақ университеті " 2016 - г. 200 - стр. КАЗАХСТАН

30

Омирбекова Н. Ж. Аблайханова Н.Т., Орманова Г.Ж. Сборник тестовых заданий по олимпиаде "аль-Фараби" "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1890-5 150 - стр. КАЗАХСТАН

31

Омирбекова Н. Ж. Жунусбаева Ж.К. МАЛЫЙ ПРАКТИКУМ П ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN : 978-601-04-162 6 - стр. КАЗАХСТАН

32

Жунусбаева Ж. К. Омирбекова Н.Ж. МАЛЫЙ ПРАКТИКУМ П ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКЕ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN : 978-601-04-162 6 - стр. КАЗАХСТАН

33

Жунусбаева Ж. К. Жалпы генетика негіздері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1795-3 196 - стр. КАЗАХСТАН

34

Жунусбаева Ж. К. Жалпы генетика бойынша кіші практикум " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0854-8 82 - стр. КАЗАХСТАН

35

Чунетова Ж. Ж. 1 - курс студенттеріне арналған пайдалы кеңестер "Copyland" баспа орталығы 2017 - г. 2 - стр. КАЗАХСТАН

36

Чунетова Ж. Ж. Шулембаева К.К., Токубаева А.А. Өсімдіктер цитогенетикасы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2282-7 9 - стр. КАЗАХСТАН

37

Жунусбаева Ж. К. Омирбекова Н.Ж. Жалпы және молекулалық генетика бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2246-9 225 - стр. КАЗАХСТАН

38

Омирбекова Н. Ж. Жунусбаева Ж.К. Жалпы және молекулалық генетика бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2246-9 225 - стр. КАЗАХСТАН

39

Жусупова А. И. PCR-Diagnostics " Қазақ университеті " 2016 - г. 200 - стр. КАЗАХСТАН

40

Жусупова А. И. Жусупова Г.Е. Биоорганическая химия. Часть II " Қазақ университеті " 2017 - г. 154 - стр. КАЗАХСТАН