Басты бет / Биология және биотехнология / Ғылыми мақалалар

Биология және биотехнология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Кенжебаева С. С. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parameters Crop Improvement 0 - г. 0 - стр.

2

Кенжебаева С. С. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parameters Crop Improvement 0 - г. 0 - стр.

3

Мурзахметова М. Исследование антимикробных и антиоксидантных свойств растительных экстрактов Студенческий научный журнал (СибАК-sibac.info) 0 - г. 0 - стр.

4

Мурзахметова М. Исследование антимикробных и антиоксидантных свойств растительных экстрактов Студенческий научный журнал (СибАК-sibac.info) 0 - г. 0 - стр.

5

Мурзахметова М. Оценка влияния фитопрепарата на биохимические показатели крови при экспериментальном гепатите Современные научные исследования и разработки 0 - г. 0 - стр.

6

Мурзахметова М. Оценка влияния фитопрепарата на биохимические показатели крови при экспериментальном гепатите Современные научные исследования и разработки 0 - г. 0 - стр.

7

Кенжебаева С. С. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parametersзерна и качеством Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2016.1276990 0 - г. 0 - стр.

8

Кенжебаева С. С. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parametersзерна и качеством Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2016.1276990 0 - г. 0 - стр.

9

Омирбекова Н. Ж. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parametersзерна и качеством Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2016.1276990 0 - г. 0 - стр.

10

Омирбекова Н. Ж. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parametersзерна и качеством Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2016.1276990 0 - г. 0 - стр.

11

Асрандина С. Ш. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

12

Асрандина С. Ш. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

13

Атабаева С. Д. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

14

Атабаева С. Д. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

15

Нурмаханова А. С. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

16

Нурмаханова А. С. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

17

Мелдебекова А. А. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

18

Мелдебекова А. А. EFFECT OF COPPER ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PECULIARUTIES OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETIES Pakistan Journal of Botany 0 - г. 0 - стр.

19

Айташева З. Г. BIOLOGICAL ACTIVITY OF LECTINS EXCTRACTED FROM LEGUMES' CALLUSES Известия НАН РК серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

20

Айташева З. Г. BIOLOGICAL ACTIVITY OF LECTINS EXCTRACTED FROM LEGUMES' CALLUSES Известия НАН РК серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

21

Жумабаева Б. А. BIOLOGICAL ACTIVITY OF LECTINS EXCTRACTED FROM LEGUMES' CALLUSES Известия НАН РК серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

22

Жумабаева Б. А. BIOLOGICAL ACTIVITY OF LECTINS EXCTRACTED FROM LEGUMES' CALLUSES Известия НАН РК серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

23

Лебедева Л. П. BIOLOGICAL ACTIVITY OF LECTINS EXCTRACTED FROM LEGUMES' CALLUSES Известия НАН РК серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

24

Жумабаева Б. А. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР ФАСОЛИ «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

25

Жумабаева Б. А. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР ФАСОЛИ «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

26

Айташева З. Г. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР ФАСОЛИ «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

27

Айташева З. Г. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР ФАСОЛИ «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

28

Воронова Н. Теңіз кен орнының атмосфералық ауаның өзін -өзі тазарта алу қабілетін анықтау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

29

Воронова Н. Теңіз кен орнының атмосфералық ауаның өзін -өзі тазарта алу қабілетін анықтау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

30

Тыныбеков Б. М. Оқу-дала тәжірибесі экология мамандығы студенттерінің танымдылық белсенділігін арттырудың шарты ретінде. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. 0 - г. 0 - стр.

31

Тыныбеков Б. М. Оқу-дала тәжірибесі экология мамандығы студенттерінің танымдылық белсенділігін арттырудың шарты ретінде. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. 0 - г. 0 - стр.

32

Атамбаева Ш. А. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ miRNA С mRNA ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ E2F" «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

33

Ниязова Р. Е. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ miRNA С mRNA ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ E2F" «Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». 0 - г. 0 - стр.

34

Тулеуханов С. Сүт безінің қатерлі ісігімен фиброзды-кистозды мастопатияның салыстырмалы ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институтының Хабарлары,биология және медицина сериясы. №1(319) қаңтар-ақпан 2017ж. Алматы, ҚР.ҰҒА. ҚРҰҒА Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

35

Тулеуханов С. Сүт безінің қатерлі ісігімен фиброзды-кистозды мастопатияның салыстырмалы ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институтының Хабарлары,биология және медицина сериясы. №1(319) қаңтар-ақпан 2017ж. Алматы, ҚР.ҰҒА. ҚРҰҒА Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

36

Есжанов Б. Сүт безінің қатерлі ісігімен фиброзды-кистозды мастопатияның салыстырмалы ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институтының Хабарлары,биология және медицина сериясы. №1(319) қаңтар-ақпан 2017ж. Алматы, ҚР.ҰҒА. ҚРҰҒА Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

37

Есжанов Б. Сүт безінің қатерлі ісігімен фиброзды-кистозды мастопатияның салыстырмалы ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институтының Хабарлары,биология және медицина сериясы. №1(319) қаңтар-ақпан 2017ж. Алматы, ҚР.ҰҒА. ҚРҰҒА Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

38

Акмуханова Н. Р. Влияние тяжелых металлов на вегетативное размножение Lemna minor Известия АН РК 0 - г. 0 - стр.

39

Акмуханова Н. Р. Влияние тяжелых металлов на вегетативное размножение Lemna minor Известия АН РК 0 - г. 0 - стр.

40

Заядан Б. К. Влияние тяжелых металлов на вегетативное размножение Lemna minor Известия АН РК 0 - г. 0 - стр.