Басты бет / Биология және биотехнология / Ғылыми мақалалар

Биология және биотехнология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Инелова З. А. Айдосова С.С., Бабаханова Г.К., Инелова З.А.. Іле өзенінің аңғарындағы Kochia prostrata (L) Schrad өсімдігі жапырағының экологиялық жағдайға байланысты анатомия-морфологиялық ерекшеліктері// Вестник КазНУ. Серия экологическая. Алматы, 2012.- №2 (34). - С. 3-5. Вестник "КазНУ" серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

2

Кирбаева Д. К. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ОЗЕРА БАЛХАШ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ ШТАММА CHLAMYDOMONAS REINHARDTII 124У-1 Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов 0 - г. 0 - стр.

3

Кирбаева Д. К. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ОЗЕРА БАЛХАШ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ ШТАММА CHLAMYDOMONAS REINHARDTII 124У-1 Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов 0 - г. 0 - стр.

4

Жолдасова М. К. Correction of Burnout in Teachers Procedia - Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

5

Жолдасова М. К. Empirical Research of Psychological Readiness for Student Psychologists’ Professional Activity Procedia - Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

6

Жолдасова М. К. Psychological features of personality training for professional activity Procedia - Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

7

Жолдасова М. К. The Motivational Features of Interpreters Influence on the Degree of Interpreters’ Exposure to Stress Procedia - Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

8

Жунусбаева Ж. К. Жұмсақ бидайдың (T.aestivum) тұзға төзімділігінің генетикасы «Хабаршы» әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 0 - г. 0 - стр.

9

Жунусбаева Ж. К. Жұмсақ бидайдың (T.aestivum) тұзға төзімділігінің генетикасы «Хабаршы» әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 0 - г. 0 - стр.

10

Колумбаева С. Ж. Антимутагенная активность биологически активных веществ, продуцируемых дикультурой микроводорослей A.flos-aquae x A.arnoldii Вестник КазНУ Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

11

Колумбаева С. Ж. Антимутагенная активность биологически активных веществ, продуцируемых дикультурой микроводорослей A.flos-aquae x A.arnoldii Вестник КазНУ Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

12

Атанбаева Г. К. Жануарларда панкреатит кезінде қан мен лимфадағы белок пен амилаза көрсеткіштерінің өзгеруі "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

13

Атанбаева Г. К. Жануарларда панкреатит кезінде қан мен лимфадағы белок пен амилаза көрсеткіштерінің өзгеруі "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

14

Атанбаева Г. К. Төрт хлорлы көмірсутекпен улану кезіндегі егеуқұйрықтар лимфасының биохимиялық көрсеткіштері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

15

Атанбаева Г. К. Төрт хлорлы көмірсутекпен улану кезіндегі егеуқұйрықтар лимфасының биохимиялық көрсеткіштері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

16

Мухитдинов Н. Еңбекшіқазақ ауданында (Алматы облысы) кезедсетін кейбір сирек және эндем өсімдіктер популяцияларының қазіргі жағдайы және оларды қорғау Вестник КазНУ, сер.биол. – № (63). 0 - г. 0 - стр.

17

Мухитдинов Н. Еңбекшіқазақ ауданында (Алматы облысы) кезедсетін кейбір сирек және эндем өсімдіктер популяцияларының қазіргі жағдайы және оларды қорғау Вестник КазНУ, сер.биол. – № (63). 0 - г. 0 - стр.

18

Аметов А. Еңбекшіқазақ ауданында (Алматы облысы) кезедсетін кейбір сирек және эндем өсімдіктер популяцияларының қазіргі жағдайы және оларды қорғау Вестник КазНУ, сер.биол. – № (63). 0 - г. 0 - стр.

19

Аметов А. Еңбекшіқазақ ауданында (Алматы облысы) кезедсетін кейбір сирек және эндем өсімдіктер популяцияларының қазіргі жағдайы және оларды қорғау Вестник КазНУ, сер.биол. – № (63). 0 - г. 0 - стр.

20

Аметов А. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

21

Аметов А. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

22

Мухитдинов Н. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

23

Мухитдинов Н. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

24

Абидкулова К. Т. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

25

Абидкулова К. Т. Современное состояние популяции Taraxacum kok-saghyz rodin в условиях высокогорной долины реки Текес Вестник КазНУ, сер.биол. 0 - г. 0 - стр.

26

Мухитдинов Н. Состояние и перспективы изучения некоторых казахстанских видов семейства Polygonaceae Juss Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

27

Мухитдинов Н. Состояние и перспективы изучения некоторых казахстанских видов семейства Polygonaceae Juss Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

28

Мухитдинов Н. Анатомо-морфологическое и фитохимическое исследование некоторых видов рода Polygonum L. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

29

Мухитдинов Н. Анатомо-морфологическое и фитохимическое исследование некоторых видов рода Polygonum L. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

30

Аметов А. Анатомо-морфологическое и фитохимическое исследование некоторых видов рода Polygonum L. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

31

Аметов А. Анатомо-морфологическое и фитохимическое исследование некоторых видов рода Polygonum L. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

32

Садвакасова А. К. Изучение качественного и количественного состава альгофлоры оз.Балхаш в районах заливов Бертыс и Байтал Вестник КазНУ . Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

33

Асрандина С. Ш. С.Ш. Аcрандина1, А.В.Витавская2, Г.Б. Аязбаева1, Ш.Кенжебаева1, С.Д. Атабаева1, Б.Р.Кударов1 Разработка технологии приготовления лечебно - профилактического бальзама с добавлением стевии Вестник серия Биологическая 0 - г. 0 - стр.

34

Асрандина С. Ш. С.Ш. Аcрандина1, А.В.Витавская2, Г.Б. Аязбаева1, Ш.Кенжебаева1, С.Д. Атабаева1, Б.Р.Кударов1 Разработка технологии приготовления лечебно - профилактического бальзама с добавлением стевии Вестник серия Биологическая 0 - г. 0 - стр.

35

Асрандина С. Ш. С.Ш. Аcрандина1, А.М.Абекова2, С.С. Кенжебаева1, С.Д. Атабаева1, Р.А. Алыбаева1 Влияние экстрактов стевии на рост и развитие, устойчивость к желтой ржавчине яровой пшеницы Вестник Серия Биологическая 0 - г. 0 - стр.

36

Асрандина С. Ш. С.Ш. Аcрандина1, А.М.Абекова2, С.С. Кенжебаева1, С.Д. Атабаева1, Р.А. Алыбаева1 Влияние экстрактов стевии на рост и развитие, устойчивость к желтой ржавчине яровой пшеницы Вестник Серия Биологическая 0 - г. 0 - стр.

37

Асрандина С. Ш. 2. Атабаева С.Д.,Жардемалиева А.,Нурмаханова А.,Кенжебаева С.С.,Асрандина С.С. Действие ионов кадмия на ростовые показатели и развитие защитных реакций у сортов пшеницы // Вестник, серия биологическая, 1(63)2015. – С.184-191. "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

38

Асрандина С. Ш. 2. Атабаева С.Д.,Жардемалиева А.,Нурмаханова А.,Кенжебаева С.С.,Асрандина С.С. Действие ионов кадмия на ростовые показатели и развитие защитных реакций у сортов пшеницы // Вестник, серия биологическая, 1(63)2015. – С.184-191. "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

39

Асрандина С. Ш. 3. Атабаева С.Д.,Жардемалиева А.,Нурмаханова А.,Кенжебаева С.С.,Асрандина С.С. Совместное действие засоления (NaCl) и ионов меди на накопление биомассы и содержание аминокислот у сортов пшеницы // Вестник, серия биологическая, 1(63)2015. – С.192-199. "Вестник"-КахНУ, серия Биология 0 - г. 0 - стр.

40

Асрандина С. Ш. 3. Атабаева С.Д.,Жардемалиева А.,Нурмаханова А.,Кенжебаева С.С.,Асрандина С.С. Совместное действие засоления (NaCl) и ионов меди на накопление биомассы и содержание аминокислот у сортов пшеницы // Вестник, серия биологическая, 1(63)2015. – С.192-199. "Вестник"-КахНУ, серия Биология 0 - г. 0 - стр.