Басты бет / Физика-техникалық / Кітаптар, монографиялар

Физика-техникалық

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Ташкеева Г. К. Введение в физическое материаловедение " Қазақ университеті " 2013 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Болегенова С. А. Аскарова А.С., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Болегенова С. А. Аскарова А.С., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Гумарова Ш.Б., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Асембаева М. К. Квалиметрия Қазақ универститеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0073-3 132 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мукамеденқызы В. Патенттану "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0209-6 142 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Жанабаев З. Ж. Синхронизация в электронных системах ИП Жуматова 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Жанабаев З. Ж. Синхронизация в электронных системах ИП Жуматова 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Жанабаев З. Ж. Фрактальные структуры и оптические явления в наноструктурированных полупроводниках ИП Жуматаева 2013 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Жанабаев З. Ж. Фрактальные структуры и оптические явления в наноструктурированных полупроводниках ИП Жуматаева 2013 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Жаугашева С. А. Ядролық физика және элементтар бөлшектер физикасы: Кіріспе.1-бөлім Оқулық/ауд. "Дәуір" ЖШС РПИК баспа үйі 2013 - г. ISBN 978-601-217-427-4 333 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Жаугашева С. А. Ядролық физика және элементтар бөлшектер физикасы: Кіріспе.1-бөлім Оқулық/ауд. "Дәуір" ЖШС РПИК баспа үйі 2013 - г. ISBN 978-601-217-427-4 333 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Жаугашева С. А. Сайдуллаева Г.Г. Ядролық реакциялар теориясы Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2013 - г. 64 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Жаугашева С. А. Сайдуллаева Г.Г. Ядролық реакциялар теориясы Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2013 - г. 64 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Сайдуллаева Г. Г. Жаугашева С.А. Ядролық реакциялар теориясы Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2013 - г. 64 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Асембаева М. К. Квалиметрия Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0073-3 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мукашев К. Мукашев К.М., Рябов В.А. , Чубенко А.П. М 90 Нейтронная физика в исследованиях космических лучей - Алматы: 2013. – 267 с. КазНПУ им. Абая 2013 - г. ISBN 978-601-298-032 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мукашев К. Мұқашев Қ.М.,К.С. Шадинова, Қ. Құсман - М 84 Электродинамика және электроника: оқу құралы түрінде дайындалған монография. Алматы, 2013. 318 б. КазНПУ им.Абая 2013 - г. ISBN 978-601-298-061 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Жуманов К. Б. Шиникулова Г.Н. Атомдық және ядролық физика. Есептер жинағы " Қазақ университеті " 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Жуманов К. Б. Шиникулова Г.Н. Атомдық және ядролық физика. Есептер жинағы " Қазақ университеті " 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Ильин А. М. Computer simulations, Technology, Industrial Applications nova publishers 2013 - г. 4 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

23

Ильин А. М. Long life CD plasmatron Outscirt Press, Inc, Denver, Colorado, USA,2013 2013 - г. ISBN 978-1-4327-8688-4 6 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

24

Ильин А. М. Radiation Effects in FLG Elsevier 2013 - г. 2 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

25

Ильин А. М. Radiation effects in materials " Қазақ университеті " 2013 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН