Басты бет / Физика-техникалық / Кітаптар, монографиялар

Физика-техникалық

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Жусупов М. А. Кабатаева Р.С. Квантовая теория рассеяния ЕНУ им. Л.Гумилева 2012 - г. ISBN 9965-31-453-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Жусупов М. А. Кабатаева Р.С. Квантовая теория рассеяния ЕНУ им. Л.Гумилева 2012 - г. ISBN 9965-31-453-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Жусупов М. А. Кабатаева Р.С. Шашыраудың кванттық теориясы ЕНУ им. Л.Гумилева 2012 - г. ISBN 9965-31-452-7 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Жусупов М. А. Кабатаева Р.С. Шашыраудың кванттық теориясы ЕНУ им. Л.Гумилева 2012 - г. ISBN 9965-31-452-7 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Шортанбаева Ж. К. жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Шортанбаева Ж. К. жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Аскарова А. С. Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Аскарова А. С. Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Белисарова Ф. Б. Кадыров Н.. «Ядролық физика (2 том). Атом ядросы мен элементар бөлшектердің қасиеттері мен сипаттамалары. 1- том» Издательство: Қазақ университеті 2012 - г. 341 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Белисарова Ф. Б. Кадыров Н.. «Ядролық физика (2 том). Атом ядросы мен элементар бөлшектердің қасиеттері мен сипаттамалары. 1- том» Издательство: Қазақ университеті 2012 - г. 341 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Болегенова С. А. Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Болегенова С. А. Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту. Метрологиялық практикум. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601247-387-2 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Сармасаев М. Т. Метод термодинамики "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Сармасаев М. Т. Метод термодинамики "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Асқарұлы Ә. Основы электродинамики плазмы "Қазақ университеті" 2012 - г. 89 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Асқарұлы Ә. Основы электродинамики плазмы "Қазақ университеті" 2012 - г. 89 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Юшков А. В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

18

Юшков А. В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

19

Юшков А. В. Дьячков В.В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing LAP LAMBERT 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

20

Юшков А. В. Дьячков В.В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing LAP LAMBERT 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

21

Дьячков В. В. Юшков А.В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing LAP LAMBERT 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

22

Дьячков В. В. Юшков А.В. Термины и определения в ядерной физике Palmarium Academic Publishing LAP LAMBERT 2012 - г. ISBN 978-3-8473-9012-1 86 - стр. ГЕРМАНИЯ

23

Буркова Н. А. Жаксыбекова К.А. Потенциальная теория фотонуклонных процес-сов на легких ядрах LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 245 - стр. ГЕРМАНИЯ

24

Буркова Н. А. Жаксыбекова К.А. Потенциальная теория фотонуклонных процес-сов на легких ядрах LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 245 - стр. ГЕРМАНИЯ

25

Жаксыбекова К. А. Буркова Н.А. Потенциальная теория фотонуклонных процес-сов на легких ядрах LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 245 - стр. ГЕРМАНИЯ

26

Жаксыбекова К. А. Буркова Н.А. Потенциальная теория фотонуклонных процес-сов на легких ядрах LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 245 - стр. ГЕРМАНИЯ

27

Буркова Н. А. Нуклонные и мезонные степени свободы в реак-циях на легких ядрах. Новые методы в кла-стерных моделях LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 121 - стр. ГЕРМАНИЯ

28

Буркова Н. А. Нуклонные и мезонные степени свободы в реак-циях на легких ядрах. Новые методы в кла-стерных моделях LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. 121 - стр. ГЕРМАНИЯ

29

Архипов Ю. В. The method of moments and its applications in plasma physics LAP LAMBERT Academic Publising GmbH Co.KG 2012 - г. ISBN 978-3-659-23422-4 133 - стр. ГЕРМАНИЯ

30

Архипов Ю. В. The method of moments and its applications in plasma physics LAP LAMBERT Academic Publising GmbH Co.KG 2012 - г. ISBN 978-3-659-23422-4 133 - стр. ГЕРМАНИЯ

31

Аскарова А. С. Болегенова С.А. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу "Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Аскарова А. С. Болегенова С.А. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу "Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Болегенова С. А. Аскарова А.С. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу "Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Болегенова С. А. Аскарова А.С. Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу "Қазақ университеті" 2012 - г. 166 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Болегенова С. А. Лаврищев О.А., Аскарова А.С. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Болегенова С. А. Лаврищев О.А., Аскарова А.С. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Лаврищев О.А. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Аскарова А. С. Болегенова С.А., Лаврищев О.А. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Лаврищев О. А. Болегенова С.А., Аскарова А.С. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Лаврищев О. А. Болегенова С.А., Аскарова А.С. Метрологияның физикалық негіздері (Электрлік өлшеулер) "Қазақ университеті" 2012 - г. 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН