Басты бет / Химия және химиялық технология / Кітаптар, монографиялар

Химия және химиялық технология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Каирбеков Ж. Ермолдина Э.Т., Джелдыбаева И.М. Комплексная переработка бурых углей Южного Казахстана " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3090-7 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сасыкова Л. Р. Theory and technology of catalytic petrochemical productions Qazaq university 2018 - г. ISBN 978-601-04-3249-9 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сасыкова Л. Р. Свидетельство №0740 на учебное пособие "L.R. Sassykova. Theory and technology of catalytic petrochemical productions" " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3249-9 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Токпаев Р. Р. Наурызбаев М.К., Ефремов С.А., Тасибеков Х.С., Нечипуренко С.В. Шунгиты Казахстана: свойства и пути практического использования Издательский дом «Казак университеті» 2018 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Нечипуренко С. В. Наурызбаев М.К., Ефремов С.А., Тасибеков Х.С., Токпаев Р.Р. Шунгиты Казахстана: свойства и пути практического использования Издательский дом «Казак университеті» 2018 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Наурызбаев М. К. Ефремов С.А., Тасибеков Х.С., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р. Шунгиты Казахстана: свойства и пути практического использования Издательский дом «Казак университеті» 2018 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Тасибеков Х. С. Наурызбаев М.К., Ефремов С.А., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р. Шунгиты Казахстана: свойства и пути практического использования Издательский дом «Казак университеті» 2018 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Ефремов С. А. Наурызбаев М.К., Тасибеков Х.С., Нечипуренко С.В., Токпаев Р.Р. Шунгиты Казахстана: свойства и пути практического использования Издательский дом «Казак университеті» 2018 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Сасыкова Л. Р. Свидетельство №0742 (Патент РК) от 14 марта 2018 года на монографию L.R. Sassykova. Technogenic emissions into the atmosphere: impact on the environment and neutralization by catalytic methods: Monograph, Almaty: Qazaq university, 2018. Qazaq university 2018 - г. 324 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Исмаилова А. Г. Қоршаған орта объектілерін талдаудағы химиялық және аспаптық әдістер " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978601043264-2 155 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Бекишев К. Бекишев К. Аудандық химиялық олимпиада есептері. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 236 б. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-34-11-0 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Бекишев К. Бекишев К. Шығарылған химия есептері. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 200 б. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-34-11-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Пономаренко О. И. Романова С.М., Ниязбаева А.И. Гидрохимия және бейорганикалық химия бойынша тесттер мен жаттығулар жинағы («Химия», «Биотехнология», «Гидрология», «Балық шаруашылығы және балық аулау өнеркәсі бі» мамандықтарын арналған).-Оқу құралы-Алматы: Қазақ ун-ті, 2018.- 190б. ISBN " Қазақ университеті " 2018 - г. 190 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Ниязбаева А. И. Романова С.М., Пономаренко О.И. Гидрохимия және бейорганикалық химия бойынша тесттер мен жаттығулар жинағы («Химия», «Биотехнология», «Гидрология», «Балық шаруашылығы және балық аулау өнеркәсі бі» мамандықтарын арналған).-Оқу құралы-Алматы: Қазақ ун-ті, 2018.- 190б. ISBN " Қазақ университеті " 2018 - г. 190 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Ниязбаева А. И. Романова С.М., Пономаренко О.И. Гидрохимия және бейорганикалық химия бойынша тесттер мен жаттығулар жинағы («Химия», «Биотехнология», «Гидрология», «Балық шаруашылығы және балық аулау өнеркәсі бі» мамандықтарын арналған).-Оқу құралы-Алматы: Қазақ ун-ті, 2018.- 190б. ISBN " Қазақ университеті " 2018 - г. 190 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Надиров Р. К. Recent advances in leaching copper smelting slag " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3280-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Сасыкова Л. Р. Аубакиров Е.А. Selective catalytic reduction of aromatic nitro compounds and hydrocarbons: Monograph Qazaq university 2018 - г. 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Аубакиров Е. А. Сасыкова Л.Р. Selective catalytic reduction of aromatic nitro compounds and hydrocarbons: Monograph Qazaq university 2018 - г. 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Аубакиров Е. А. Ташмухамбетова Ж.Х., Сасыкова Л.Р. Мұнайхимиялық катализдік өндірістің теориясы мен технологиясының практикумы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3272-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Ташмухамбетова Ж. Х. Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Мұнайхимиялық катализдік өндірістің теориясы мен технологиясының практикумы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3272-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Сасыкова Л. Р. Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А. Мұнайхимиялық катализдік өндірістің теориясы мен технологиясының практикумы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3272-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Тугелбаева Л. М. Ашкеева Р.К., Рыскалиева Р.Г. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Ашкеева Р. К. Рыскалиева Р.Г., Тугелбаева Л.М. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Рыскалиева Р. Г. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Рыскалиева Р. Г. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Ашкеева Р. К. Рыскалиева Р.Г., Тугелбаева Л.М. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Тугелбаева Л. М. Ашкеева Р.К., Рыскалиева Р.Г. Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3645-9 164 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Тугелбаева Л. М. Ашкеева Р.К., Рыскалиева Р.Г. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Ашкеева Р. К. Рыскалиева Р.Г., Тугелбаева Л.М. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Рыскалиева Р. Г. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Рыскалиева Р. Г. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Ашкеева Р. К. Рыскалиева Р.Г., Тугелбаева Л.М. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Тугелбаева Л. М. Ашкеева Р.К., Рыскалиева Р.Г. Тыңайтқыштарды сақтау,дайындау және енгізу технологиясы. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3569-8 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Оспанова А. К. Савденбекова Б.Е. Электрохимиялық коррозияның термодинамикасы мен кинетикасы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3580-3 62 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Оспанова А. К. Савденбекова Б.Е. Термодинамика и кинетика электрохимической коррозии " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3627-5 67 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Ташмухамбетова Ж. Х. Аубакиров Е.А., Сасыкова Л.Р. Fundamentals of the theory of catalytic petrochemical productions " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3713-5 174 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Аубакиров Е. А. Ташмухамбетова Ж.Х., Сасыкова Л.Р. Fundamentals of the theory of catalytic petrochemical productions " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3713-5 174 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Сасыкова Л. Р. Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А. Fundamentals of the theory of catalytic petrochemical productions " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3713-5 174 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Сасыкова Л. Р. Technogenic emissions into the atmosphere: impact on the environment and neutralization by catalytic methods " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3440-0 322 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Кумаргалиева С. Ш. Коллоидтық химия (Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3563-6 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН