Басты бет / Философия және саясаттану / Кітаптар, монографиялар

Философия және саясаттану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

Лифанова Т. Ю.
Ахметова Л.С., Веревкин А.В. Алматы: решение гендерных вопросов – Алматы, 2012. – 160 с.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-444-2 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Веревкин А. В.
Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Алматы: решение гендерных вопросов – Алматы, 2012. – 160 с.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-444-2 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мусатаев С. Ш.
Рухани түлеу: қайнар көзден қазіргі заманға дейін
Астана қаласының әкімдігі, Елорда жастары
2011 - г. ISBN 978-601-7350-03-1 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мусатаев С. Ш.
Еуразия төсінде табысқан өркениеттер
Infiniline
2011 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мусатаев С. Ш.
Духовное наследие Казахстана: от истоков до современности
Астана
2011 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мусатаев С. Ш.
Қазақстанның саяси ойы
Алматы баспа үйі
2012 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мусатаев С. Ш.
Саяси билік феномені
Қазақ университетi
2012 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мусатаев С. Ш.
Қазақстандағы ақпараттық үрдістер: тәуелсіздікті нығайтудағы БАҚ рөлі
Тоғанай Т
2012 - г. ISBN 978-601-247-070-3 29 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Қасен Г. А.
Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое консультирование в школе
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 9965-29-746-0 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Қасен Г. А.
Кудайбергенова А.М. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Кудайбергенова А. М.
Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Қасен Г. А.
Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе
Қазақ университетi
2014 - г. ISBN 978-601-247-239-4 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Қасен Г. А.
Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре
Қазақ университетi
2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мукашева А. Б.
Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре
Қазақ университетi
2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Садвакасова З. М.
Педагогический менеджмент. Учебное пособие. 2-е изд.доп. - Алматы, 2012.- 144 с.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-233 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Садвакасова З. М.
Садвакасова З.М. Дидактические средства обучения: Методическое пособие.- Алматы, 2012. – 83 с.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-467 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Садвакасова З. М.
В.Т. Тихомирова, З.М. Садвакасова. А.Б. Мұқашева, Н.К. Сатыбалдина, Ұ.Б. Төлешова Мектептегі студенттердің педагогикалық практикасы ЖОО студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы. / Жалпы редакцияны басқарған Ұ.Б. Төлешова – Алматы, 2012.- 108 бет.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 9965-688-80- x 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мынбаева А. К.
Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с.
Таймас
2011 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Алгожаева Н. С.
Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с.
Таймас
2011 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Ахметова Г. К.
Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с.
Таймас
2011 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Мынбаева А. К.
Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с.
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 978-601-247-363-6 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Лифанова Т. Ю.
Ахметова Л.С., Веревкин А.В. Гендерное измерение и расширение политических прав женщин в Казахстане.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-443-5 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Веревкин А. В.
Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Гендерное измерение и расширение политических прав женщин в Казахстане.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-443-5 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Садвакасова З. М.
Искусство преподавания: концепции, инновационные методы обучения. – Уч.пос. Алматы, 2-е изд, 2012. – 220 с.
ИП Волкова Н.А.
2012 - г. ISBN 978-601-247-162 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Серікжанова С. С.
Illegal Settlements and City Registration in Kyrgyzstan and Kazakhstan: Implications for Legal Empowerment, Politics, and Ethnic Tensions.
Open Society Foundations
2012 - г. 61 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

25

Курманалиева А. Д.
Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер
Әрекет-Принт
2012 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Аймаганбетова О. Х.
Сборник тестовых методик по нравственно-духовному развитию личности.
НН Бобек
2012 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Курманалиева А. Д.
Байтенова Н.Ж., Борбасова К.М., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Борбасова К. М.
Байтенова Н.Ж., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Байтенова Н. Ж.
Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Шаукенова З. К.
Идеологическое конструирование в Республике Казахстан
Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК
2012 - г. ISBN 978-601-7242-55-8 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Габитов Т. Х.
Ғылым тарихы мен философиясы : ҚР ЖОО-ның магистранттары және аспиранттарына арналған оқулық
Эверо
2011 - г. 468 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Габитов Т. Х.
Мәдениеттану: ҚР ЖОО-ның студенттеріне арналған оқулық
Раритет
2012 - г. ISBN 978-601-250-155 416 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Габитов Т. Х.
Қазақ философиясы: ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі
Раритет
2011 - г. ISBN 978-601-250-10 280 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Габитов Т. Х.
Серия «20-летие независимости РК». Национальная независимость и казахская философия
ИФиП МОН РК
2011 - г. 256 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Садырова М. С.
. Әлеуметтану: өзекті мәселелер. Алматы, 2011, 17.75 п.л.
Эверо
2011 - г. 315 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Садырова М. С.
. Білім социологиясы. Алматы, 2011. М.С. Аженов, А. Омарова. 10,0 п.л
Эверо
2011 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Садырова М. С.
Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар. Алматы, 2011. К.У. Биекеновпен бірге. 25,0 п.л.
Эверо
2011 - г. 315 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Габитов Т. Х.
Философия: Оқулық. 6-шы басылым, толықтырылған
Раритет
2012 - г. ISBN 978-604-250-158-2 400 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Курманалиева А. Д.
Қазақ философиясы мен өркениетінің мәселелері
Қазақ университетi
2011 - г. ISBN 9965-615-85-3 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40