Басты бет / Филология / Кітаптар, монографиялар

Филология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Жиреншина К. А. Жиреншина К.А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-орысша-қазақ¬ша сөздігі. Қазақ университеті. 2013 - г. 307 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Жиреншина К. А. Жиреншина К.А. Биология терминдерінің қысқаша немісше-орысша-қазақ¬ша сөздігі. Қазақ университеті. 2013 - г. 307 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Авакова Р. А. Теменова Г.К., Назарова А.Ж. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Гумарова Ш. Б. Страутман Л.Е., Жаутикбаева А.А. LEARN ТО READ NEWSPAPERS Методическая разработка для студентов физико-технического факультета по специальности «Ядерная физика» Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Гумарова Ш. Б. Страутман Л.Е., Жаутикбаева А.А. LEARN ТО READ NEWSPAPERS Методическая разработка для студентов физико-технического факультета по специальности «Ядерная физика» Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Гумарова Ш. Б. Страутман Л.Е., Жаутикбаева А.А. LEARNING ТО TRANSLATE BY TRANSLATING: ENVIRONMENTAL PROBLEMS Методическое пособие no переводу научно-технических текстов Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247 105 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Гумарова Ш. Б. Страутман Л.Е., Жаутикбаева А.А. LEARNING ТО TRANSLATE BY TRANSLATING: ENVIRONMENTAL PROBLEMS Методическое пособие no переводу научно-технических текстов Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247 105 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Гумарова Ш. Б. АГЫЛШЫН Т1ЛШДЕП АРНАЙЫ МЭТШДЕРМЕН Ж¥МЫС ЖАСАЙТЫН ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЬЩ ФАКУЛЬТЕТШЩ СТУДЕНТТЕРШЕ АРНАЛГАН ЭД1СТЕМЕЛ1К КЕРАЛЫ PHYSICS Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-784-9 62 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Гумарова Ш. Б. АГЫЛШЫН Т1ЛШДЕП АРНАЙЫ МЭТШДЕРМЕН Ж¥МЫС ЖАСАЙТЫН ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЬЩ ФАКУЛЬТЕТШЩ СТУДЕНТТЕРШЕ АРНАЛГАН ЭД1СТЕМЕЛ1К КЕРАЛЫ PHYSICS Қазақ Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-784-9 62 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Сарсекеева Н. К. «Авторский дискурс Ю.Домбровского в контексте современной казахстанской прозы» "Қазак университеті" 2013 - г. 310 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мәтбек Н. Қ. 1. Ежелгі дәуір әдебиеті. ЖОО филология факультеттері студенттеріне арналған хрестоматиялық оқу құралы / Құрастыр. А.Қыраубаева (Алматы: Ана тілі, 1991). - 2-басылымы, - Баспаға әзірлеген Н.Мәтбек, Астана: Билдинг, 2013. - 374 б. Билдинг 2013 - г. 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мәтбек Н. Қ. Бір қыз бен он алты ақын Билдинг 2013 - г. 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мәтбек Н. Қ. Жамбыл салған ән еді Билдинг 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Абдулина А. Б. Ученого дар вдохновенный ... Әдебиет Әлемі 2013 - г. ISBN 978-601-7014-12-2 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Абдулина А. Б. Ученого дар вдохновенный ... Әдебиет Әлемі 2013 - г. ISBN 978-601-7014-12-2 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Рамазанова Ш. А. Қазақ тілі "Қазақ университеті" 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Рамазанова Ш. А. Қазақ тілі "Қазақ университеті" 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Рамазанова Ш. А. Қазақ қолжазбалары. Жеті қаған. Бидайық хан. Сегізінші том. "Ел-шежіре" 2013 - г. 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Рамазанова Ш. А. Қазақ қолжазбалары. Жеті қаған. Бидайық хан. Сегізінші том. "Ел-шежіре" 2013 - г. 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Аширова А. Т. Қазақ тілі "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Аширова А. Т. Қазақ тілі "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения. МОН РК Атамұра 2013 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения. МОН РК Атамұра 2013 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Методическое руководство. 9 класс общеобразовательной школы. МОН РК Атамұра 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Методическое руководство. 9 класс общеобразовательной школы. МОН РК Атамұра 2013 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Дидактические материалы. Для 9 класса общеобразовательной школы. МОН РК Атамұра 2013 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Сулейменова Э. Д. Русский язык. Дидактические материалы. Для 9 класса общеобразовательной школы. МОН РК Атамұра 2013 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Гумарова Ш. Б. "ASTRONOMY" Физика - техникалық факультетінің студенттеріне арналған әдістемелік құрал "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 9965-2601-247-993-5 56 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Гумарова Ш. Б. "ASTRONOMY" Физика - техникалық факультетінің студенттеріне арналған әдістемелік құрал "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 9965-2601-247-993-5 56 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Гумарова Ш. Б. Болегенова С.А., Аскарова А.С., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Гумарова Ш. Б. Болегенова С.А., Аскарова А.С., Страутман Л.Е. NUMERICAL METHODS IN THERMAL PHYSICS TEXTBOOK FOR STUDENTS "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 115 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Чекина Е. Б. Русский язык: Учебное пособие для студентов-экономистов. - Алматы: Казак университетi, 2013. - 188 с. Казак универсiтетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-884-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Чекина Е. Б. Русский язык: Учебное пособие для студентов-экономистов. - Алматы: Казак университетi, 2013. - 188 с. Казак универсiтетi 2013 - г. ISBN 978-601-247-884-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Мухамадиев Х. С. Какишева Н.Т. Русский язык : учебное пособие по научному стилю "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-947-8 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Какишева Н. Т. Мухамадиев Х.С. Русский язык : учебное пособие по научному стилю "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-947-8 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Какишева Н. Т. Мухамадиев Х.С. Русский язык : учебное пособие по научному стилю "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-947-8 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Какишева Н. Т. Проза Д.Ф.Снегина: Сюжеты, герои, жанры. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 9965-29-690-1 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Какишева Н. Т. Проза Д.Ф.Снегина: Сюжеты, герои, жанры. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 9965-29-690-1 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Ахметжанова А. И. РУССКИЙ ЯЗЫК "Ценные бумаги" 2013 - г. ISBN 978-601-247-917-1 209 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Екшембеева Л. В. Екшембеева Людмила Владимировна Тамбов: ООО «Цифра», 2013 - г. ISBN 978-5-9903085-4-1 1 - стр. РЕСЕЙ