Басты бет / Халықаралық қатынастар / Ғылыми мақалалар

Халықаралық қатынастар

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Кукеева Ф. Т. Higher Education and Sustainable Development in Kazakhstan Procedia - Social and Behavioral Sciences 122 ( 2014 ) 152 – 156 0 - г. 0 - стр.

2

Идрышева Ж. К. ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАНСКОЙ МИГРАЦИИ И ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

3

Нысанбекова Л. Б. Страхование валютных рисков во ВЭК Научно-теоретический и практический журнал 'Оралдын гылым жаршысы' (выпуск 2 (81) 2014) Главный редактор: Хабибуллин М.Ф. Собственник ТОО 'Уралнаучкнига' Серия 'Экономические науки, философия, право' 0 - г. 0 - стр.

4

Нысанбекова Л. Б. - "Особенности заключения внешнеэкономических сделок в сети Интернет (теоретический аспект)" Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник" №9 (205) 2014, серия: "право", "политология" 0 - г. 0 - стр.

5

Нысанбекова Л. Б. Жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -“Nauka I studia” 0 - г. 0 - стр.

6

Алипбаев А. Р. Қазіргі кезеңдегі қазақ-түрік ынтымақтастығы: өзекті мәселелері мен басым бағыттары ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы 0 - г. 0 - стр.

7

Бюжеева Б. З. Ресей-Жапон экономикалық және энергетикалық қатынастарының қазіргі жағдайы ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы 0 - г. 0 - стр.

8

Жунисов Ж. С. Мемлекеттер заңнамаларын жақындастырудың құралдары (әдістері): Еуропалық одақ тәжірибесі Вестник КазНУ серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

9

Мухтарова К. С. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в регионах РК Днепропетровкский научный вестник 0 - г. 0 - стр.

10

Кузембаева А. Б. NATO and ensuring energy security in the Caspian basin Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

11

Кузембаева А. Б. БҰҰжәне аймақтық ұйымдардың бітімгершілік саласындағы ықпалдастығы (НАТО мысалында) Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

12

Макашева К. Н. Аймақтық интеграцияның теориялық негізі Меняющийся мир и Казахстана 0 - г. 0 - стр.

13

Макашева К. Н. ШОС и вопросы формирования Энергетического клуба ОТношения Китая со странами Центральной Азии: история и перспективы 0 - г. 0 - стр.

14

Макашева К. Н. Еуропалық Одақтың ортақ сыртқы саясатындағы дағдарысы (Ливия тәжерибесі) Отношения Китая со странами Центральной Азии 0 - г. 0 - стр.

15

Сайрамбаева Ж. Т. Құбыр қөлігі арқылы тасымалдауды ТМД шеңберінде құқықтық реттеу мәселелері Вестник КазНПУ им.Абая. Серия "Международная жизнь и политика", №1(36), 2014г. 0 - г. 0 - стр.

16

Сайрамбаева Ж. Т. The role of Shanghai Cooperation Organization in Afganistan Вестник КазНПУ им.Абая. Серия "Международная жизнь и политика", №1(36), 2014г. 0 - г. 0 - стр.

17

Жунисов Ж. С. Құқықтық гармонизация мен унификацияның арақатынасы Вестник КазНУ серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

18

Айдарбаев С. Ж. Евразийский экономический союз как новый центр силы в мировой экономике 21 века Вестник КазНУ серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

19

Айдарбаев С. Ж. Роль и значение консультативных заключений Международного суда ООН Вестник КазНУ серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

20

Кузембаева А. Б. Қазақстан - АҚШ қарым-қатынасындағы энергетикалық фактордың маңыздылығы Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

21

Кузембаева А. Б. Israeli policy of "extrajudicial punishment" or "targeted killings" Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

22

Деловарова Л. Ф. Политика России в ЦА в период правления Б.Н. Ельцина: экономический аспек Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия международные отношения и международное право. 0 - г. 0 - стр.

23

Деловарова Л. Ф. Higher Education and Sustainable Development in Kazakhstan Procedia - Social and Behavioral Sciences 122 ( 2014 ) 152 – 156 0 - г. 0 - стр.

24

Байтукаева Д. У. Түркияның Каспий теңізі мен Орталық Азия аймағындағы энергетикалық саясаты /Вестник КазНУ. Серия МО и МП. – 2012. - № 2. -С.7-13 0 - г. 0 - стр.

25

Байтукаева Д. У. Роль аль-Фараби в истории науки " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

26

Бюжеева Б. З. "Мысырдағы 2010-2011 жылдардағы саяси дағдарыс: қысқаша сараптама" Вестник КазНУ МО и МП 2014, 2 (66) 0 - г. 0 - стр.

27

Алипбаев А. Р. "Мысырдағы 2010-2011 жылдардағы саяси дағдарыс: қысқаша сараптама" Вестник КазНУ МО и МП 2014, 2 (66) 0 - г. 0 - стр.

28

Алипбаев А. Р. "Ұлағатты ұстаз К.Қожахметұлының ғылым мен білім саласындағы жартығасырлық қызметі" Вестник КазНУ МО и МП 0 - г. 0 - стр.

29

Смагулова К. К. Шыңжаңдағы діни толеранттылық пен конфесияаралық қатынастардағы Қытай саясаты Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

30

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдердің ерекшелігі» «Қазақ тілі және жалпытүркілік кеңістік: жетістіктері мен болашағы» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары жинағы 0 - г. 0 - стр.

31

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы зат есімді есімді сөйлемдердің берілу ерекшелігі» KULTUR EVRENİ 0 - г. 0 - стр.

32

Чукубаев Е. С. Основные направления деятельности ЮНЕСКО в Республике Казахстан и структура партнерства государства с организацией Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

33

Чукубаев Е. С. Таможенный Союз и вопросы экономического сотрудничества России и Казахстана Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

34

Чукубаев Е. С. National security as the degree of protection of national interests Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

35

Губайдуллина М. Ш. Известный казахстанский ученый историк, китаист (к юбилею Набижана Мукаметханулы) Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

36

Смагулова К. К. Қытайдың Шыңжаңдағы аз ұлттарға ұстанатын саясаты Қытай мен Орталық Азия елдері қатынастары: Тарихы мен болашағы. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Нәбижан Мұхаметханұлының 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 0 - г. 0 - стр.

37

Смагулова К. К. Қазақстан және Қытай арасындағы саяси ақпараттық байланыс Өзгермелі әлем және Қазақстан. Тарих ғылымдарының докторы, профессор К.Қожахметұлының 75 жылдық мерейтойына орайластырылған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 28 наурыз 2014 0 - г. 0 - стр.

38

Макишева М. К. Some challenging aspects of professionally-oriented approaches to teaching english "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

39

Макишева М. К. The Role of the First President –Leader of the Nation in the Making of Sovereign Kazakhstan Сборник материалов международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы международных отношений, права и экономики и поиск их решений в свете Стратегии "Казахстан - 2050", посвященной 80-летию КазНУ им. аль-Фараби и 60-летнему юбилею профессора К.Н. Шакирова. - Алматы, 2014 0 - г. 0 - стр.

40

Макишева М. К. Perspectives of the Kazakh language in the Common Turkic Space Международная, научно-теоретическая конференция. «Казахский язык и общетюркские пространство». 24 апреля 2014г. 0 - г. 0 - стр.