Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Кітаптар, монографиялар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Дауытова Ж. К. Ғылыми таным және ізденіс "Ғылым ордасы" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0415-1 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Абдибекова К. Д. "Ғылыми таным және ізденіс" стуенттердің I халықаралық ғылыми конференциясы "Ғылым ордасы" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0415-1 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Абдибекова К. Д. Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейін білім берудегі инновациялық бағыттар. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция "Ғылым ордасы" 2014 - г. ISBN 978-601-0417-5 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Абдибекова К. Д. "Фараби әлемі" студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0456-4 22 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Калиолла А. Қытай тілі (жалпыға арналған) Қытай тілі (жалпыға арналған) 2014 - г. ISBN 978-7-5370-7736-1 17 - стр. ҚЫТАЙ

6

Калиолла А. Қытай тілі (жалпыға арналған) Қытай тілі (жалпыға арналған) 2014 - г. ISBN 978-7-5370-7736-1 17 - стр. ҚЫТАЙ

7

Нуршаихова Ж. А. Методические рекомендации по дисциплине «Язык специальности» для магистрантов-иностранцев начального уровня овладения русским языком. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-06-2968-4 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Нуршаихова Ж. А. Методические рекомендации по дисциплине «Язык специальности» для магистрантов-иностранцев начального уровня овладения русским языком. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-06-2968-4 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Адилханова Ж. С. XXғ. 60-90жылдарындағы әдебиеттану: С.Сейітов зерттеулері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0586-8 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Адилханова Ж. С. Кешенді қазақ тілі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0926-2 52 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Тастемирова Г. А. Қазақша-орысша-дарише " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0329-1 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Калиолла А. «ШЫГЫС Т1ЛДЕР1Н ОК;ЫТУ ДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б АГЫТ-БАГДАР Л АР » АТТЫ РЕСПУБЛИКЛЛЫК ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 29 казан МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ» 29 октября THE MATERIALS REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: «INNOVA " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Калиолла А. «ШЫГЫС Т1ЛДЕР1Н ОК;ЫТУ ДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЬЩ Б АГЫТ-БАГДАР Л АР » АТТЫ РЕСПУБЛИКЛЛЫК ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 29 казан МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ» 29 октября THE MATERIALS REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: «INNOVA " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Жаппасов Ж. Е. XVI-XVIII ғасырлардағы қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихнамасы. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0499-1 234 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Казмагамбетова А. С. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРОКСЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0689-6 175 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Казмагамбетова А. С. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРОКСЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0689-6 175 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Ахмедова А. К. Нуршаихова Ж.А. Тесты для иностранцев уровней А1-А2: учеб. пособие для иностр. граждан " Қазақ университеті " 2014 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Ахмедова А. К. Нуршаихова Ж.А. Тесты для иностранцев уровней А1-А2: учеб. пособие для иностр. граждан " Қазақ университеті " 2014 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Нуршаихова Ж. А. Ахмедова А.К. Тесты для иностранцев уровней А1-А2: учеб. пособие для иностр. граждан " Қазақ университеті " 2014 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Нуршаихова Ж. А. Ахмедова А.К. Тесты для иностранцев уровней А1-А2: учеб. пособие для иностр. граждан " Қазақ университеті " 2014 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН