Басты бет / Журналистика / Ғылыми мақалалар

Журналистика

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Скрипникова А. И. Результаты мониторинга аккаунтов КазНУ им. аль-Фараби в социальных сетях Znatsvena misel 0 - г. 0 - стр.

2

Скрипникова А. И. Результаты мониторинга аккаунтов КазНУ им. аль-Фараби в социальных сетях Znatsvena misel 0 - г. 0 - стр.

3

Нода Л. П. Мое открытие Бельгера, или «С нежными чувствами и добрыми надеждами» Все права защищены. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на https://bilimdinews.kz/?p=87321 - Мое открытие Бельгера, или «С нежными чувствами и добрыми надеждами» Білімді Ел - Образованная страна 0 - г. 0 - стр.

4

Барлыбаева С. Х. Trends, formats of journalism and media education in Kazakhstan. In Proceedings of Communicative strategies of the information society (CSIS’19). ACM, 0 - г. 0 - стр.

5

Барлыбаева С. Х. Trends, formats of journalism and media education in Kazakhstan. In Proceedings of Communicative strategies of the information society (CSIS’19). ACM, 0 - г. 0 - стр.

6

Барлыбаева С. Х. Дата-журналистика в Казахстане как медиатренд Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

7

Барлыбаева С. Х. Дата-журналистика в Казахстане как медиатренд Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

8

Тлеубаева Н. Д. Media as a promotion tool for electronic Government and services Вестник серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

9

Тлеубаева Н. Д. Media as a promotion tool for electronic Government and services Вестник серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

10

Тлеубаева Н. Д. Media as a promotion tool for electronic Government and services Вестник серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

11

Тусупова А. К. Intensive Teaching Methods for adult Learners Kazakh theme in English small literary – publicist genres Communicatve tonality of youth diskourse – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

12

Мухамедиева Н. Б. 2. «ПУТЬ КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА КАК ПРЕЗИДЕНТА» "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

13

Ибраева Г. Ж. The analysis of the meaning of the person’s internal world as a basis of self-efficacy in the educational system Business Technology for a Sustainable Environmental System (BTSES-2020) 0 - г. 0 - стр.

14

Ибраева Г. Ж. The analysis of the meaning of the person’s internal world as a basis of self-efficacy in the educational system Business Technology for a Sustainable Environmental System (BTSES-2020) 0 - г. 0 - стр.

15

Рамазан А. Ә. Кітап шығару технологиясы мен кітап дизайнының дамуы. Хабаршы. Журналистика сериясы.№1 (55) 2020 0 - г. 0 - стр.

16

Нода Л. П. THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ACADEMIC TERMINOLOGY // Вестник КазНУ. Серия журналистика. №1 (55) 2020. С. 54-63. Вестник КазНУ серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

17

Борибаева С. Б. «Мәдениетаралық қарым-қатынастағы дипломаттардың рөлі» Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

18

Борибаева С. Б. «Мәдениетаралық қарым-қатынастағы дипломаттардың рөлі» Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

19

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық терминдер мен құжаттарды аудару ерекшеліктері» «Цифрландыру жағдайындағы әл-Фарабидің педагогикалық құзыреттілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 0 - г. 0 - стр.

20

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық терминдер мен құжаттарды аудару ерекшеліктері» «Цифрландыру жағдайындағы әл-Фарабидің педагогикалық құзыреттілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 0 - г. 0 - стр.

21

Аширбаев Б. Т. Ақпараттың еркін ағымы және әлеуметтік жауапкершілік //«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

22

Аширбаев Б. Т. Ақпараттың еркін ағымы және әлеуметтік жауапкершілік //«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

23

Аширбаев Б. Т. Журналистика және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері Дүниежүзілік Теливидение күніне арналған «Тұрақты даму мақсатында журналистік білім беру» атты II Ортаазиялық семинардың ғылыми жинағы 0 - г. 0 - стр.

24

Аширбаев Б. Т. Журналистика және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері Дүниежүзілік Теливидение күніне арналған «Тұрақты даму мақсатында журналистік білім беру» атты II Ортаазиялық семинардың ғылыми жинағы 0 - г. 0 - стр.

25

Рамазан А. Ә. Ұлы түркі дүниесінің қазіргі Қазақ поэзиясындағы көрінісі. 135 АЙҚАП 0 - г. 0 - стр.

26

Тойганбаева Н. А. ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВЕ " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

27

Тойганбаева Н. А. ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВЕ " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

28

Ложникова О. П. Интеллектуальный капитал как основа развития общества знаний "Вестник КазНУ" (Серия журналистики) 0 - г. 0 - стр.

29

Ложникова О. П. Интеллектуальный капитал как основа развития общества знаний "Вестник КазНУ" (Серия журналистики) 0 - г. 0 - стр.

30

Тойганбаева Н. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

31

Тойганбаева Н. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

32

Газиз Г. Г. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

33

Газиз Г. Г. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

34

Адилжанова С. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

35

Адилжанова С. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

36

Тюлепбердинова Г. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

37

Тюлепбердинова Г. А. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау " Вестник КазНИТУ" серия Технические науки 0 - г. 0 - стр.

38

Нода Л. П. Modern Electronic Journalism Helps People With Special Needs In The Republic of Kazakhstan International Journal of Psychosocial Rehabilitation 0 - г. 0 - стр.

39

Газиз Г. Г. COMPARATIVE ANALYSIS OF NUMERICAL METHODS OF THE SOLUTION OF A ONEDIMENSIONAL INVERSE PROBLEM OF ACOUSTICS PERIODICO TCHE QUIMICA 0 - г. 0 - стр.

40

Газиз Г. Г. COMPARATIVE ANALYSIS OF NUMERICAL METHODS OF THE SOLUTION OF A ONEDIMENSIONAL INVERSE PROBLEM OF ACOUSTICS PERIODICO TCHE QUIMICA 0 - г. 0 - стр.