Басты бет / Журналистика / Ғылыми мақалалар

Журналистика

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Тлепбергенова А. А. Copyright problem in the age of communication (review of publication) "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

2

Тлепбергенова А. А. Copyright problem in the age of communication (review of publication) "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

3

Тлепбергенова А. А. Value orientatations of young people: the quest of the hero in the art of cinema "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

4

Тлепбергенова А. А. Value orientatations of young people: the quest of the hero in the art of cinema "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

5

Барлыбаева С. Х. Современные тренды конвергентной журналистики: Учеб.-метод.сборник 11 Международной Зимней школы журналистики и коммуникации «Медиа будущего: ньюсономика, тренды, новости».-Алматы, 6-8 февраля 2015.-С.34-40. Учеб.-метод.сборник 11 Международной Зимней школы журналистики и коммуникации «Медиа будущего: ньюсономика, тренды, новости». 0 - г. 0 - стр.

6

Барлыбаева С. Х. Современные тренды конвергентной журналистики: Учеб.-метод.сборник 11 Международной Зимней школы журналистики и коммуникации «Медиа будущего: ньюсономика, тренды, новости».-Алматы, 6-8 февраля 2015.-С.34-40. Учеб.-метод.сборник 11 Международной Зимней школы журналистики и коммуникации «Медиа будущего: ньюсономика, тренды, новости». 0 - г. 0 - стр.

7

Жеделов К. О. Бейнелеу өнері пәнін оқыту әдістемесінің дамуын зерттеуде педагогиканың орны Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

8

Жеделов К. О. Бейнелеу өнері пәнін оқыту әдістемесінің дамуын зерттеуде педагогиканың орны Педагогика и психология 0 - г. 0 - стр.

9

Жеделов К. О. Көркемдік білім берудегі құзіреттілік мәселелері Весник КазНПУ, художественное образование 0 - г. 0 - стр.

10

Жеделов К. О. Көркемдік білім берудегі құзіреттілік мәселелері Весник КазНПУ, художественное образование 0 - г. 0 - стр.

11

Губашева Д. Т. Формирование научной коммуникации в КазНУ Вестник КазНУ серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

12

Губашева Д. Т. Формирование научной коммуникации в КазНУ Вестник КазНУ серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

13

Султанбаева Г. С. Роль семиотико-символических стратагем в структуре модели интеллектуального общества Вестник современной науки 0 - г. 0 - стр.

14

Султанбаева Г. С. Роль семиотико-символических стратагем в структуре модели интеллектуального общества Вестник современной науки 0 - г. 0 - стр.

15

Садуакасов А. А. Нүржанова Ш.С., Садуақасов А.А. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан оқытудың мәселелері..................................................................................................................... «ЭКОНОМИКАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ НЕГІЗДЕРІ РЕТІНДЕ ҒЫЛЫМ, БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯСЫ» атты 45-інші ғылыми-әдістемелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 23-24 қаңтар 2015 жыл 3-кітап МАТЕРИАЛЫ 0 - г. 0 - стр.

16

Садуакасов А. А. Нүржанова Ш.С., Садуақасов А.А. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан оқытудың мәселелері..................................................................................................................... «ЭКОНОМИКАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ НЕГІЗДЕРІ РЕТІНДЕ ҒЫЛЫМ, БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯСЫ» атты 45-інші ғылыми-әдістемелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 23-24 қаңтар 2015 жыл 3-кітап МАТЕРИАЛЫ 0 - г. 0 - стр.

17

Тасилова А. А. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Халықаралық конференция 0 - г. 0 - стр.

18

Тасилова А. А. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Халықаралық конференция 0 - г. 0 - стр.

19

Муканова Г. К. "Госплан считает целесообразным"... Экономические взгляды Смагула Садвокасова" // Вестник КазНУ Историческая 2015 № 1(76) - cc. 154-161 Вестник КазНУ Историческая 2015 № 1 (76) 0 - г. 0 - стр.

20

Муканова Г. К. "Госплан считает целесообразным"... Экономические взгляды Смагула Садвокасова" // Вестник КазНУ Историческая 2015 № 1(76) - cc. 154-161 Вестник КазНУ Историческая 2015 № 1 (76) 0 - г. 0 - стр.

21

Мусинова А. А. Социологические публикации в СМИ Казахстана: проблемы востребованности. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

22

Әлім Ә. А. Применение новых медиа-технологий и медиа-знаний в обучении журналистскому мастерству Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

23

Әлім Ә. А. Применение новых медиа-технологий и медиа-знаний в обучении журналистскому мастерству Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

24

Курманбаева А. А. Журналистиканы оқытудың интеграциялық жолдары Болашақтың медиасы 0 - г. 0 - стр.

25

Курманбаева А. А. Faculty of Journalism in Al-Farabi Kazakh National University "Galilean Electrodynamics" 0 - г. 0 - стр.

26

Курманбаева А. А. Teaching to understand mass media in Kazakhstan. The case with the faculty of Journalism in Al-Farabi Kazakh National University International Scientific Journal Spectral and Evolution Problems 0 - г. 0 - стр.

27

Муканова Г. К. Смагул Садвокасов - руководитель Госплана республики Вестник Семипалатинского ГУ им Шакарима 0 - г. 0 - стр.

28

Муканова Г. К. Смагул Садвокасов - руководитель Госплана республики Вестник Семипалатинского ГУ им Шакарима 0 - г. 0 - стр.

29

Муканова Г. К. Педагог высшей школы Халел Аргынбаев ..............................................................................240-242 "Өнегелі өмір" сериясы 0 - г. 0 - стр.

30

Муканова Г. К. Педагог высшей школы Халел Аргынбаев ..............................................................................240-242 "Өнегелі өмір" сериясы 0 - г. 0 - стр.

31

Борибаева С. Б. ДИПЛОМАТТЫҢ ІСКЕРИ СӨЙЛЕУ ЭТИКЕТІ Вестник КазНУ Серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

32

Борибаева С. Б. ДИПЛОМАТТЫҢ ІСКЕРИ СӨЙЛЕУ ЭТИКЕТІ Вестник КазНУ Серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

33

Борибаева С. Б. Дипломатия тілінің ерекшеліктері Вестник КазНУ Серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

34

Борибаева С. Б. Дипломатия тілінің ерекшеліктері Вестник КазНУ Серия МО и МП 0 - г. 0 - стр.

35

Борибаева С. Б. Ресми құжаттардың кейбір стильдік ерекше Оқыту– тәрбиелеу технологиясы» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

36

Борибаева С. Б. Ресми құжаттардың кейбір стильдік ерекше Оқыту– тәрбиелеу технологиясы» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

37

Муканова Г. К. Дискурс «Дипломатия и внешняя политика в контенте медиа Казахстана» // «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Журналистики. - № 1/1 (37) 2015. – cc. 192-198 Вестник КазНУ Серия Журналистики 0 - г. 0 - стр.

38

Муканова Г. К. Дискурс «Дипломатия и внешняя политика в контенте медиа Казахстана» // «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Журналистики. - № 1/1 (37) 2015. – cc. 192-198 Вестник КазНУ Серия Журналистики 0 - г. 0 - стр.

39

Ахметова Л. С. Казахстанцы в 333 стрелковом полку. I часть. http://www.zonakz 0 - г. 0 - стр.

40

Ахметова Л. С. Казахстанцы в 333 стрелковом полку. I часть. http://www.zonakz 0 - г. 0 - стр.