Басты бет / Журналистика / Ғылыми мақалалар

Журналистика

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Садуакасов А. А. РАДИО ЖӘНЕ ТЕЛЕХАБАРЛАРЫН ТАРАТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ ЖОҒАРЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ПРОБЛЕМАСЫ МЕДИА БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ КИБЕРӘЛЕУМЕТТАНУ 0 - г. 0 - стр.

2

Садуакасов А. А. РАДИО ЖӘНЕ ТЕЛЕХАБАРЛАРЫН ТАРАТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ ЖОҒАРЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ПРОБЛЕМАСЫ МЕДИА БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ КИБЕРӘЛЕУМЕТТАНУ 0 - г. 0 - стр.

3

Камзин К. Публичное поле осязаемых текстов. - Science and world. International scientific journal, №2, 2014. С.129-132. Science and world. International scientific journal 0 - г. 0 - стр.

4

Камзин К. Публичное поле осязаемых текстов. - Science and world. International scientific journal, №2, 2014. С.129-132. Science and world. International scientific journal 0 - г. 0 - стр.

5

Камзин К. Публичное поле осязаемыз текстов. - Science and world. International scientific journal, №2, 2014. С. 129-132. Science and world. International scientific journal 0 - г. 0 - стр.

6

Камзин К. Публичное поле осязаемыз текстов. - Science and world. International scientific journal, №2, 2014. С. 129-132. Science and world. International scientific journal 0 - г. 0 - стр.

7

Кабылгазина К. деструктивті журналистика PR и СМИ Казахстана 0 - г. 0 - стр.

8

Кабылгазина К. деструктивті журналистика PR и СМИ Казахстана 0 - г. 0 - стр.

9

Камзин К. Заң тарихы - мемлекет тарихы ІІ Бекхожин оқулары 0 - г. 0 - стр.

10

Камзин К. Заң тарихы - мемлекет тарихы ІІ Бекхожин оқулары 0 - г. 0 - стр.

11

Есхуатова Н. Б. Қазақстан, Түркия және Франция телевизиясындағы ұлттық ерекшеліктер "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

12

Есхуатова Н. Б. Қазақстан, Түркия және Франция телевизиясындағы ұлттық ерекшеліктер "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

13

Камзин К. Реальное пространство в журналистских текстах СибАК 0 - г. 0 - стр.

14

Камзин К. Реальное пространство в журналистских текстах СибАК 0 - г. 0 - стр.

15

Мергенбаева К. К. "КӘСІБИ МАМАНДЫҚҚА СӘЙКЕС ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ" Қазіргі мектеп 0 - г. 0 - стр.

16

Мергенбаева К. К. "КӘСІБИ МАМАНДЫҚҚА СӘЙКЕС ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ" Қазіргі мектеп 0 - г. 0 - стр.

17

Мухамадиева Л. И. Детская сказка в мировом литературно-издательском процессе // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.221. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

18

Мухамадиева Л. И. Детская сказка в мировом литературно-издательском процессе // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.221. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

19

Мухамадиева Л. И. Фантастический роман длиною в жизнь // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.278. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

20

Мухамадиева Л. И. Фантастический роман длиною в жизнь // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.278. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

21

Мухамадиева Л. И. Души не дремлющая чуткость // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.283. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

22

Мухамадиева Л. И. Души не дремлющая чуткость // Вестник КазНУ, серия журналистики. 2014, № 4 (36). С.283. "Вестник" - КазНУ. Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

23

Камзин К. Кесек турайтын тұлға Ғылыми-танымдық басылымдар мен ғылыми фантастиканы дайындау, шығару және таратудың заманауи технологиялары 0 - г. 0 - стр.

24

Камзин К. Кесек турайтын тұлға Ғылыми-танымдық басылымдар мен ғылыми фантастиканы дайындау, шығару және таратудың заманауи технологиялары 0 - г. 0 - стр.

25

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдердің ерекшелігі» «Қазақ тілі және жалпытүркілік кеңістік: жетістіктері мен болашағы» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары жинағы 0 - г. 0 - стр.

26

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдердің ерекшелігі» «Қазақ тілі және жалпытүркілік кеңістік: жетістіктері мен болашағы» атты дәстүрлі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары жинағы 0 - г. 0 - стр.

27

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы зат есімді есімді сөйлемдердің берілу ерекшелігі» KULTUR EVRENİ 0 - г. 0 - стр.

28

Борибаева С. Б. «М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы зат есімді есімді сөйлемдердің берілу ерекшелігі» KULTUR EVRENİ 0 - г. 0 - стр.

29

Барлыбаева С. Х. Перспективы развития информационной индустрии//Мысль, 2014-№1.-С.3-8. Мысль 0 - г. 0 - стр.

30

Барлыбаева С. Х. Перспективы развития информационной индустрии//Мысль, 2014-№1.-С.3-8. Мысль 0 - г. 0 - стр.

31

Барлыбаева С. Х. Конвергентная журналистика – веяние времени//Высщая щкола Казахстана, 2014-№1.-С.67-71. Высшая школа Казахстана 0 - г. 0 - стр.

32

Барлыбаева С. Х. Конвергентная журналистика – веяние времени//Высщая щкола Казахстана, 2014-№1.-С.67-71. Высшая школа Казахстана 0 - г. 0 - стр.

33

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие ХХ1 века в изменяющемся мире// Поиск, 2014.-№1(1)-С.41-45. Поиск 0 - г. 0 - стр.

34

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие ХХ1 века в изменяющемся мире// Поиск, 2014.-№1(1)-С.41-45. Поиск 0 - г. 0 - стр.

35

Барлыбаева С. Х. Развитие информационной индустрии в Казахстане//ПР и СМИ в Казахстане. Сб.научных трудов.7-е изд.-Алматы: КазНУ, 2014. ПР и СМИ в Казахстане 0 - г. 0 - стр.

36

Барлыбаева С. Х. Развитие информационной индустрии в Казахстане//ПР и СМИ в Казахстане. Сб.научных трудов.7-е изд.-Алматы: КазНУ, 2014. ПР и СМИ в Казахстане 0 - г. 0 - стр.

37

Барлыбаева С. Х. Современный процесс глобализации и СМИ//Вестник КазНУ. Серия-Журналистика, 2014. Вестник КАзНУ.Серия-Журналистика 0 - г. 0 - стр.

38

Барлыбаева С. Х. Современный процесс глобализации и СМИ//Вестник КазНУ. Серия-Журналистика, 2014. Вестник КАзНУ.Серия-Журналистика 0 - г. 0 - стр.

39

Негизбаева М. О. Роль маркетинговых коммуникаций в журналистике Наука и образование 0 - г. 0 - стр.

40

Негизбаева М. О. Роль маркетинговых коммуникаций в журналистике Наука и образование 0 - г. 0 - стр.