Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Болатова Гульжан Жамбыловна

Болатова Гульжан Жамбыловна

Лауазымы: аға оқытушы
Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы
Scopus author ID: 55835214100
Gulzhan5055@mail.ru
8(727) 377-33-30 вн:1321
       Әдебиеттанушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы (2010). 1993 жылы Көкшетау ауданындағы Еленовка орта мектебін алтын медальмен бітіріп, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсті. Аталмыш университетті 1997 жылы «Әдеби аударма ісі» мамандығы бойынша аяқтап, бакалавр академиялық дәрежесін және филолог, әдеби қызметкер, аудармашы квалификациясын алды. 1997 жылы "Әдебиеттану" мамандығы бойынша магистратураға түсіп, 1999 жылы «Перевод «Слов назиданий» Абая на русский язык» атты магистрлік диссертациясын өте жақсы қорғап, "ТМД халықтары әдебиеті және көркем аударма" мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесін алды. 1998 жылы Абай атындағы, 1999 жылы М.Әуезов атындағы шәкіртақының иегері. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне аспирантураға түсті. 2000 жылдан қазірге дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасында ұстаздық қызметін атқарады. 2002 жылы «Перевод «Слов назиданий» Абая на русский язык» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 2003 жылдан бастап қазақ әдебиеті кафедрасының доцент қызметін атқарады. 2001-2008 жылдар аралығында Жас ғалымдар кеңесінің төрағалық қызметін атқарды. 2002- 2008 жылдар аралығында студенттердің ғылыми жұмыс кеңесінің жетекшісі болды. 2006 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторантурасына түсіп, 2010 жылы «Воссоздание национального своеобразия романа-эпопеи М.О. Ауэзова «Путь Абая» на русский язык» атты докторлық диссертация қорғады. 2011 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетіне аға –эдвайзер қызметіне тағайындалды. 2012-2013 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінде деканның ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары. 2008 жылы жарық көрген «Теория и практика перевода «Слов назиданий» Абая на русский язык» атты оқу құралында Абай «Қара сөздерінің» орыс тіліне аударылу мәселесі қарастырды. 2010 жылы жарық көрген «Воссоздание национального своеобразия романа-эпопеи М.О. Ауэзова «Путь Абая» на русский язык» атты монографиясында М.О. Әуезовтің «Абай жолы» роман- эпопеясының ұлттық сипаты, оның орыс тіліндегі аудармаларда берілу ерекшелігі қарастырылған. Сонымен қатар, Болатова Гүлжан Жамбылқызы 70-тан астам ғылыми мақалалардың авторы.

1

Болатова Гульжан Жамбыловна Анализ поэтики "Путь Абая" "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 9786010403628 137 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 7 - стр. 1

2

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Болатова Гульжан Жамбыловна Перевод устойчивых сочетаний в "Словах назидания" Абая 2011 - г. 20 - стр. 0

4

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 15 - стр. 0

5

Болатова Гульжан Жамбыловна “Problems of National Recreation Touch “Edifying Words” Abay in the Translation in Russian Language”. 2013 - г. 10 - стр. 0

6

Болатова Гульжан Жамбыловна “Abay’s works and issues in translation” 2013 - г. 8 - стр. 0

7

Болатова Гульжан Жамбыловна Жумат Тлепов как исследователь казахской средневековой устной литературы 2014 - г. 4 - стр. 1

8

Болатова Гульжан Жамбыловна Учет различия синтаксических возможностей двух языков 2014 - г. 10 - стр. 1

9

Болатова Гульжан Жамбыловна Шешендік сөздердегі мақал мәтелдер 2016 - г. 6 - стр. 0

10

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтанудың тарихы және қазіргі даму тенденциялары 2018 - г. 5 - стр. 58

11

Болатова Гульжан Жамбыловна Translation interpretation of the novel-epic of M.O.Auezov “Abai’s path” by A.Kim// 2018 - г. 8 - стр. 109

12

Болатова Гульжан Жамбыловна Abay’s «The Book of Words» in translation 2017 - г. 6 - стр. 44

13

Болатова Гульжан Жамбыловна ШЕРХАН МҰРТАЗА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ПЕЙЗАЖ ЖӘНЕ «СОҒЫС» КОНЦЕПТІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 2020 - г. 6 - стр. 4

14

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы шығармашылығының зертханасы 2020 - г. 5 - стр. 2

1

Болатова Гульжан Жамбыловна 2012 - г. 3 - стр. International Center for Education and Technology.

2

Болатова Гульжан Жамбыловна Әуезовтану және З.Қабдолов 2018 - г. 8 - стр. Алматы

3

Болатова Гульжан Жамбыловна Пейзаж, портрет және интерьер – ұлттық ерекшелікті көрсету құралдары ретінде. 2017 - г. 9 - стр.

4

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлының прозасындағы интертекстуалдық байланыстар 2021 - г. 1 - стр. Темирязева 71

5

Болатова Гульжан Жамбыловна Бақытжан Момышұлы прозасындағы өмір шындығы және көркемдік шешім 2021 - г. 3 - стр. әл-фараби атындағы ҚазМҰУ
Автордың құжаттары

1

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 944-954

1

Цитирований