Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Абдикулова Раушан Мамиевна

Абдикулова Раушан Мамиевна

Лауазымы: доцент
қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы
Scopus author ID: 56150870000
Жасырылған
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Әдебиеттануға кіріспе
Әдебиеттануға кіріспе. Емтихан сұрақтары
Әдебиеттануға кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Тәрбие жұмысының жоспары
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Тәрбие жұмыстарының жосары
Лирикадағы стиль мәселелері
Лирикадағы стиль мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтіннің теориясы//Көркем мәтінді талдау
Көркем мәтін теориясы
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Жанр және шығарма
Жанр және шығарма
Композиция және сюжет поэтикасы
Композиция және сюжет поэтикасы
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Дәрістер мазмұны мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Силлабусс.
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Интертекстуальдық компаративистика және текстология
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау

1

Абдикулова Раушан Мамиевна қазақ тілі Раритет 2011 - г. ISBN 978-601-250-043-1 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Шортанбай ақын мұрасын зерттеу мәселелері "Ана тілі" 2013 - г. ISBN 978-601-251-099-7 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Абдикулова Раушан Мамиевна Жанр және шығарма Дәстүр 2016 - г. ISBN 978-601-7505-24-0 288 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Тест жинағы тест жинағы 2016 - г. ISBN 978-601-04-2441-8 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абдикулова Раушан Мамиевна Проблема интертекста в казахском поэтическом слове 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Бақытжан Майтанов-қазақ әдебиеттануындағы жаңа бағыттың көшбасшысы 2014 - г. 8 - стр. 0

3

Абдикулова Раушан МамиевнаОспанова А.А. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ поэзиясындағы түрікшілдік идеяның көрінісі 2014 - г. 5 - стр. 1

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Transformation of Novels Genre in Modern Literature 2015 - г. 7 - стр. 2

5

Абдикулова Раушан Мамиевна The problem of intertext in Kazakh poetic word 2015 - г. 4 - стр. 2

6

Абдикулова Раушан Мамиевна Ғылыми шешендік ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. 0

7

Абдикулова Раушан Мамиевна Өрісті өнеге 2016 - г. 5 - стр. 1

8

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік өнерді оқыту 2016 - г. 6 - стр. 1

9

Абдикулова Раушан Мамиевна Ашық монолог құрылымы 2016 - г. 4 - стр. 1

10

Абдикулова Раушан Мамиевна Дәріс оқудың үздік үлгісі 2016 - г. 6 - стр. 4

11

Абдикулова Раушан Мамиевна The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the Turkic epics 2016 - г. 10 - стр. 1

12

Абдикулова Раушан МамиевнаСағындық Н.Б., Куркебаев К.К., Алкебаева Д.А. Қазіргі роман трансформациясындағы уақыт пен кеңістік категориясы 2016 - г. 11 - стр. 96

13

Абдикулова Раушан Мамиевна THE CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN MODERN NOVEL TRANSFORMATION 2016 - г. 10 - стр. 96

14

Абдикулова Раушан Мамиевна Портрет телімдері 2017 - г. 6 - стр. 165

15

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік диалог құрылымы 2016 - г. 6 - стр. 160

16

Абдикулова Раушан Мамиевна Жамбыл поэзиясы: ақындық пен шешендік 2018 - г. 4 - стр. 3

17

Абдикулова Раушан Мамиевна Шешендік сөздердің құрылымы 2018 - г. 9 - стр. 3

18

Абдикулова Раушан Мамиевна О. Бөкейдің «Атау кере» шығармасындағы герменевтикалық сарындар 2018 - г. 7 - стр. 0

19

Абдикулова Раушан Мамиевна Оралхан Бөкейдің көркем очерк-эсселері мен прозасындағы сабақтастықтар 2019 - г. 8 - стр. 0

1

Абдикулова Раушан Мамиевна Бұла бастау. Тың толғамдар 2012 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

2

Абдикулова Раушан Мамиевна Б. Майтановтың "Портрет поэтикасы" зерттеуіндегі жаңашыл нысандар 2012 - г. 5 - стр. Алматы, М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

3

Абдикулова Раушан Мамиевна Рымғали Нұрғалидың драматургияны зерттеу әдістері 2011 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

4

Абдикулова Раушан Мамиевна Абыздар жолымен 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

5

Абдикулова Раушан Мамиевна Мотив теориясының дамуы 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби г.Алматы

6

Абдикулова Раушан Мамиевна М. Әуезов мектебінің түлегі 2018 - г. 6 - стр. Алматы

7

Абдикулова Раушан Мамиевна ОРАЛХАН БӨКЕЙДІҢ «ӨЗ ОТЫҢДЫ ӨШІРМЕ» РОМАНЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ - КӨРКЕМДІК ҚЫРЛАРЫ 2018 - г. 1 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

The categories of time and space in modern novel transformation

Sultan, Y., Alkebaeva, D.A., Kurkebayev, K.K., Abdikulova, R.M., Sagyndykov, N.B.

2016

Man in India
96, с. 3927-3937

0

Цитирований
The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the turkic epics

Dautova, G.R., Sagyndykov, N.B., Abdikulova, R.M., Omirbayeva, T.S., Temirbolat, A.B.

2016

Man in India
96, с. 3917-3926

0

Цитирований
Transformation of Novel’s genre in modern literature

Temirbolat, A.B., Abdikulova, R.M., Kalkabaeva, S.A., Ospanova, A.A., Ospanova, A.A.

2015

Mediterranean Journal of Social Sciences
6, с. 333-339

1

Цитирований
The idea of Turkic unity in Kazakh poetry of the early twentieth century

Ospanova, A., Temirbolat, A., Abdikulova, R., Mekebaeva, L., Kalkabaeva, S., Ospanova, A.

2014

Life Science Journal
11, с. 207-211

0

Цитирований