Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Сраилова Гульзия Тураповна

Сраилова Гульзия Тураповна

Лауазымы: доцент
биофизика, биомедицина және нейроғылым кафедрасы
Scopus author ID: 6505559147
       Г. Т. Сраилова, 1958 ж. т., Алматы қ., 1975 ж. 116 орта мектепті бітірді, 1975-1980 КазГУ С. М. Кирова биология факультетті бітірді, 1980-1985 И.П.Павлов атындаға физиология институтында стажер және аспирант , 1986 ж. - кандидаттық диссертацияны қорғады. 1988 ж. Элиста қаласында (Калм.АССР) лицейде жұмыс істеді. 1997 жылдан бастап ҚазҰУ-да жұмыс істеймін. тұрмыста, 1 қызы бар.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Қолданбалы эндокринология
Гормондардың әсер ету механизмдері
Қолданбалы эндокринология
Эндокринология
Эндокринология
Эндокринология
Гормондардың әсер ету механизмдері
Гормондардың әсер ету механизмдері
Эндокринология
Гормондардың әсер ету механизмдері
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Қан-тамыр жүйесінің физиологиясы
Қан-тамыр жүйесінің физиологиясы
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Қолданбалы эндокринология
Қан-тамыр жүйесінің физиологиясы
Экологиялық физиология
Экологиялық физиология
Адам және жануарлар физиологиясы
Эндокринология
Физиология
Экспериментальды физиология
Эндокринология
Балдар мен жасөспірімдер гигиенасы
Экспериментальды физиология
Жануарлар физиология негіздері
Эндокринология
Жануарлар физиология негіздері
Жануарлар физиология негіздері

1

Сраилова Гульзия Тураповна Руков-ва к лаб-м занятиям по физиологии человека и животных Қазақ университетi 2012 - г. ISBN в печати 92 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А., Маркеева С.С. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных "Қазак университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-545-6 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сраилова Гульзия Тураповна "Тыныс алу физиологиясы" тарауы бойынша практикалық сабақтарға жетекші құрал " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сраилова Гульзия Тураповна Қозғыш ұлпалар физиологиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2273-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Сраилова Гульзия Тураповна Қан физиологиясы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3471-4 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сраилова Гульзия ТураповнаАскарова З.А. 2011 - г. 3 - стр. 52

2

Сраилова Гульзия Тураповна 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Сраилова Гульзия ТураповнаАскарова З.А. Спортпен шұғылданатын және шұғылданбайтын студенттердің физикалық төзімділігін зерттеу. 2012 - г. 1 - стр. 292

4

Сраилова Гульзия ТураповнаАскарова З.А. Студенттердің оқу үдерісіне бейімделу барысында гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі. 2012 - г. 1 - стр. 292

5

Сраилова Гульзия ТураповнаКулбаева М.С., Шарипова С.А., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Особенности временной организации суточных ритмов сердечно-сосудистых систем у больных с сахарным диабетом 2012 - г. 1 - стр. 292

6

Сраилова Гульзия ТураповнаАскарова З.А. ҰРЫҚТЫН ЖАТЫРДА ДАМУЫНЫҢ ЕКІНШІ ТРИМЕСТРІНДЕ АНА ҚАНЫНДАҒЫ α-ФЕТОПРОТЕИН ЖӘНЕ ХОРИОНДЫҚ ГОНАДОТРОПИН МӨЛШЕРІН ЗЕРТТЕУ 2012 - г. 4 - стр. 35

7

Сраилова Гульзия ТураповнаЖатканбаева А.Р., Кулбаева М.С., Шарипова С.А., Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 2012 - г. 4 - стр. 35

8

Сраилова Гульзия ТураповнаШарипова С.А. Действие низкоин-тенсивного лазерного излучения на эозинофилы периферической крови 2012 - г. 3 - стр. 35

9

Сраилова Гульзия Тураповна Оптикалық кванттық генератордың (лазер) қанның физиологиялық көрсеткіштеріне тигізетін әсерін зерттеу 2013 - г. 5 - стр. 39

10

Сраилова Гульзия Тураповна 1, 2 және 3 курс студент-терінің қысқы мерзімді есту есінің салыстырмалы анализі 2014 - г. 4 - стр. 42

11

Сраилова Гульзия Тураповна Мектеп оқушыларының жүрек-қантамыр жүйесінің қалыпты жағдайдағы және изометриялық жүктемеден кейінгі жасқа сай ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. 42

12

Сраилова Гульзия Тураповна Оптикалық кванттық генератордың қанның биохимиялық көрсеткіш-теріне әсерін зерттеу.. 2014 - г. 6 - стр. 40

13

Сраилова Гульзия Тураповна 2014 - г. 3 - стр. 40

14

Сраилова Гульзия Тураповна Алматы қаласының мектеп оқушыларының жүрек-қантамыр жүйесі-нің жасқа сай ерекшеліктері. 2014 - г. 4 - стр. 40

15

Сраилова Гульзия Тураповна 2013 - г. 4 - стр. 59

16

Сраилова Гульзия Тураповна Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің жүрек-қантамырлар жүй-есіне гипоксиялық-гипер-капниялық жаттығудың әсерін зерттеу. 2014 - г. 4 - стр. 40

17

Сраилова Гульзия Тураповна Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің сыртқы тыныс алу көрсет-кіштеріне гипоксиялық-гиперкапниялық жатты-ғудың әсерін зерттеу. 2014 - г. 4 - стр. 40

18

Сраилова Гульзия ТураповнаТаранова А.В. 2015 - г. 5 - стр. 1

19

Сраилова Гульзия ТураповнаСиницына И.М., Сабырбекова Л.А., Испамбетова Г.А. Спорттық іріктеудегі спортшылардың физиолого-генетикалық ерекшеліктері 2015 - г. 3 - стр. 1

20

Сраилова Гульзия ТураповнаАликей А.., Бакаев Б.К., Испамбетова Г.А. Спортшылардың сыртқы тыныс алуындағы ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 1

21

Сраилова Гульзия Тураповна Оқу жүктемелеріне бейімделу барысындағы жүрек қан-тамырлар жүйесінің функционалдық күйін зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 0

22

Сраилова Гульзия Тураповна Оқу үдерісіне бейімделу барысында студенттердің кардиореспираторлық жүйенің функционалдық күйін зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 0

23

Сраилова Гульзия ТураповнаУмбетьярова Л.Б., Аскарова З.А. Серологические методы в диагностике урогенитального кандидоза 2016 - г. 4 - стр. 0

24

Сраилова Гульзия ТураповнаШвецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Кулбаева М.С. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 4 - стр. 0

25

Сраилова Гульзия Тураповна Synthesis, Morphostructure, Surface Chemistry and Preclinical Studies of Nanoporous Rice Husk-Derived Biochars for Gastrointestinal Detoxification 2017 - г. 10 - стр. 0

26

Сраилова Гульзия ТураповнаАблайханова Н.Т., Тулеуханов С.. Synthesis, Morphostructure, Surface Chemistry and Precincal Studies of Nanoporous Rice Husk-Derived Biochars for Gastrointestinal Detoxification. 2017 - г. 11 - стр. 0

27

Сраилова Гульзия Тураповна Оқу үрдісіне бейімделу кезінде студенттердің психофизиологиялық көрсеткіштерін зерттеу 2018 - г. 9 - стр. 0

28

Сраилова Гульзия Тураповна Исследование функциональной активности репродуктивной системы женщин города Алматы 2018 - г. 8 - стр. 1

29

Сраилова Гульзия Тураповна Алматы қаласының экологиялық факторларының студенттердің қан көрсеткіштеріне әсері 2020 - г. 4 - стр. 169

30

Сраилова Гульзия Тураповна ГИПОКИНЕЗИЯНЫҢ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР БАУЫРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 10 - стр. 5

31

Сраилова Гульзия Тураповна Зерттеушілік тәсілдер арқылы оқушылардың білім сапасын дамыту жолдары 2021 - г. 10 - стр. 67

32

Сраилова Гульзия ТураповнаУмбетьярова Л.Б. Влияние гормонов тиреоидной системы на функциональную активность репродуктивной системы 2022 - г. 10 - стр. 0

33

Сраилова Гульзия Тураповна РЕПРОДУКТИВТІ ЖҮЙЕНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ АКТИВТІЛІГІНЕ ТИРЕОИДТЫ ЖҮЙЕ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2022 - г. 10 - стр. 0

34

Сраилова Гульзия ТураповнаСейтқадыр Қ.Ә., Аманбай Б.Б., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Швецова Е.В. ҚАЛҚАНШАН БЕЛГІЛІК ЖҮЙЕСІ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ӘСЕРІ РЕПРОДУКТИВТІК ЖҮЙЕ 2022 - г. 9 - стр. 0

35

Сраилова Гульзия ТураповнаАблайханова Н.Т., Аскарова З.А., Умбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С., Аманбай Б.Б., Сейтқадыр Қ.Ә., Швецова Е.В. Влияние гормонов тиреоидной системы на функциональную активность репродуктивной системы 2022 - г. 9 - стр. 0

1

Сраилова Гульзия Тураповна Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Аскарова З.А. 2011 - г. 1 - стр. Ялта

2

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

3

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А., Маркеева С.С., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр. Алматы

4

Сраилова Гульзия Тураповна Жүнісжан А.Ж., Бугыбаева Ш.Б. Сыртқы тыныс алудын жасқа сай ерекшеліктері 2011 - г. 1 - стр. Алматы

5

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А., Маркеева С.С. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр. Алматы

6

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А., Маркеева С.С., Дощанова Б.К. 2011 - г. 1 - стр. Алматы

7

Сраилова Гульзия Тураповна Испамбетова Г.А. Спортпен шұғылданатын және шұғылданбайтын студенттердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің бейімделу потенциалын зерттеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

8

Сраилова Гульзия Тураповна 2012 - г. 1 - стр. Алматы

9

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А. Научная организация самостоятельной работы студентов 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Сраилова Гульзия Тураповна Маркеева С.С., Аскарова З.А. 2014 - г. 1 - стр. Сочи - Дагомыс

11

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А. Спортшылардың шұғылданатын спорт түрлеріне байланысты гемодинамикалық көрсеткіштерін зерттеу 2013 - г. 5 - стр. Алматы. Қазақ университеті,

12

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А. Спортшылар организмнің жүрек-қан тамырлар жүйесінің функционалдық жағдайын физиологиялық бағалау 2013 - г. 3 - стр. Алматы. Қазақ университеті,

13

Сраилова Гульзия Тураповна Гумарова Л.Ж., Аскарова З.А. "Адам және жануарлар физиологиясы" пәні бойынша СӨЖ бақылау және бағалау 2016 - г. 3 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

14

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А., Гумарова Л.Ж., Швецова Е.В. Оқу режимінде ұйымдастыру қолайсыз факторлар 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Сраилова Гульзия Тураповна Аскарова З.А. Несеп-жыныс кандидоз диагностикасындағы серологиялық әдістер 2016 - г. 3 - стр. Алматы

16

Сраилова Гульзия Тураповна Мурзахметова М.., Аскарова З.А. Ғылыми-зерттеу қызметі үшін студенттерді дайындауға инновациялық әдістерін қолдану 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

17

Сраилова Гульзия Тураповна Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т., Кулбаева М.С. Учет требований работодателей при подготовке магистарнтов по специальности 6М011300 –Биология. // Мат. Респ. учебно-метод. обучающего семинара: «Биологическое образование в современной школе» для учителей биологии. 17-18 марта 2017 г. Алматы, 2017. 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

18

Сраилова Гульзия Тураповна Influence of enterosorbents on electrical conductivity of auricular biologically active points of animals’ skin. Конгресс"European Biotechnology Congress 2016 // 05 – 07 may 2016 //, Riga, Latvia" 2016 - г. 4 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

19

Сраилова Гульзия Тураповна Experimental study of nanostructured sorption capacity of the sorbent as adsorbent in dressings. Конгресс"European Biotechnology Congress 2016 // 05 – 07 may 2016 //, Riga, Latvia" 2016 - г. 4 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA
Автордың құжаттары

3

Цитирования

9 по 9
құжаттар

h-индексі

2

Effects of Almaty city ecological factors on students blood indices

Baidaulet, T., Ydyrys, A., Imanaliyeva, M., Askarova, Z., Srailova, G., Murzakhmetova, M., Tuleukhanov, S.

2020

E3S Web of Conferences
169, с.

1

Цитирований
Synthesis, morphostructure, surface chemistry and preclinical studies of nanoporous rice husk-derived biochars for gastrointestinal detoxification

Jandosov, J.M., Mikhalovska, L.I., Howell, C.A., Chenchik, D.I., Kosher, B.K., Lyubchik, S.B., Silvestre-Albero, J., Ablaikhanova, N.T., Srailova, G.T., Tuleukhanov, S.T., Mikhalovsky, S.V.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 303-313

6

Цитирований
Effect of adaptogens on activity of the pituitary-adrenocortical system in rats

Filaretov, A.A., Bogdanova, T.S., Mityushov, M.I., Podvigina, T.T., Srailova, G.T.

1986

Bulletin of Experimental Biology and Medicine
101, с. 627-629

2

Цитирований