Басты бет / Тарих / Археология, этнология және музеология / Калшабаева Бибизия Кенжебековна

Калшабаева Бибизия Кенжебековна

Лауазымы: доцент
археология, этнология және мұражайтану кафедрасы
Scopus author ID: 57190865021
kalshabaeva_b@mail.ru
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2013 жылғы ЖОО үздік оқытушысы" 01.01.2013


1

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Орталық Азиядағы қазақтар "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу) "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 39(=512.122) (560) 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Калшабаева Бибизия Кенжебековна "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-254 216 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Scholars' Press (2015-05-06 ) 2015 - г. ISBN -13: 978-3-639- 15 - стр. ГЕРМАНИЯ

5

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қазақ диаспорасының мәдени мұралары " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0805 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Калшабаева Бибизия Кенжебековна "Этнология" пәні бойынша тест сұрақтары " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-0819 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қазақтың этномәдени мұраларын жинау сұрақнама бағдарламасы Издательство ОНОН 2014 - г. ISBN 978-601-280-598 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Теориялық этнология " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-0820-3 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Орта Азия халықтарының тарихы мен этнографиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Әлем халықтарының этнографиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Калшабаева Бибизия Кенжебековна ИП Базарабаева 2020 - г. ISBN 978-60180823-3-7 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калшабаева Бибизия Кенжебековна "Этнология ғылымының пайда болу тарихы және оны оқытудың маңызы 2011 - г. 6 - стр. 39

2

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Отандастардың (репатрианттардың) жергілікті ортаға бейімделу проблемалары 2011 - г. 5 - стр. 63

3

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркия қазақтарының саяси, әлеуметтік – мәдени тұрмысының кейбір ерекшеліктері 2013 - г. 7 - стр. 1

4

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Алматы облысындағы оралмандар: саны және тарихи отанға бейімделу үдерісі 2013 - г. 10 - стр. 1

5

Калшабаева Бибизия КенжебековнаШалекенов М.У. Егіншілік мәдениеті 2016 - г. 6 - стр. 0

6

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2016 - г. 8 - стр. 6

7

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ресейдегі қазақтардың мәдени мұраларының сақталуы мен өзгерісі 2016 - г. 8 - стр. 0

8

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2016 - г. 10 - стр. 0

9

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Монғолиядан келген қазақтардың қолөнеріндегі ерекшеліктер 2016 - г. 8 - стр. 0

10

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қытайдан келген оралмандардың отбасылық тұрмыс мәдениетіндегі ерекшеліктер (далалық экспедициялық материалдар негізінде) 2015 - г. 10 - стр. 0

11

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 1920-1930 жж. Өзбекстан және Қырғызстандағы қазақтардың этникалық тарихынан 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2017 - г. 5 - стр. 2

13

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2016 - г. 8 - стр. 0

14

Калшабаева Бибизия Кенжебековна РЕСЕЙ ҒАЛЫМДАРЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ БАТЫС СІБІР ҚАЗАҚТАРЫ (ХІХ ғ. ІІ жартысы - ХХІ ғ. басы) 2016 - г. 8 - стр. 0

15

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2016 - г. 7 - стр. 0

16

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қазақстандағы құмық диаспорасының этномәдениетіндегі ерекшеліктері 2017 - г. 9 - стр. 0

17

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Халық медицинасындағы діни наным-сенімдердің семиотикасы мен семантикасы 2017 - г. 9 - стр. 0

18

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2016 - г. 8 - стр. 8

19

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Астана қаласы және Ақмола облыстарындағы оралмандар (далалық этнографиялық материалдар негізінде) 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2017 - г. 6 - стр. 0

21

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2017 - г. 5 - стр. 0

22

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2017 - г. 5 - стр. 0

23

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2018 - г. 6 - стр. 0

24

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2018 - г. 5 - стр. 0

25

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркия қазақтарының этникалық сәйкестілігінің кейбір мәселелері 2018 - г. 9 - стр. 0

26

Калшабаева Бибизия Кенжебековна ҚАЗАҚТАРДЫҢ БАЛА ТУУ, ТӘРБИЕЛЕУ ҮРДІСІНДЕГІ ДІНИ НАНЫМ- СЕНІМДЕРІ (Орталық Азия қазақтары материалдары бойынша) 2017 - г. 7 - стр. 0

27

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2018 - г. 7 - стр. 0

28

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2017 - г. 3 - стр. 0

29

Калшабаева Бибизия Кенжебековна ӨЗБЕКСТАН ҚАЗАҚТАРЫ: ДЕРЕКТЕР МЕН ЗЕРТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2019 - г. 18 - стр. 1

30

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркістан облысындағы оралмандар: қоныс аудару, орналасуындағы мәселелер 2018 - г. 8 - стр. 4

31

Калшабаева Бибизия Кенжебековна ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР – «БЕТАШАР» САЛТЫ: САҚТАЛУЫ МЕН ЖАҢҒЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 5 - стр. 4

32

Калшабаева Бибизия КенжебековнаЕрғабылов А.Е. Қола дәуіріндегі Қалба-Нарым тұрғындарының дүниетанымы (Жерлеу орындары материалдары негізінде) 2019 - г. 7 - стр. 20

33

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 1. Өзбекстан қазақтары: деректер мен зерттелу мәселелері//Отан тарихы. 2019 № 1 (85). Б. 28-47. 1919 - г. 19 - стр. 0

34

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Өзбекстан қазақтары: деректер мен зерттелу мәселелері 2019 - г. 19 - стр. 0

35

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Субэтнос- құрама халқының этникалықө тарихы мен этнографиясы 2019 - г. 14 - стр. 0

36

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2019 - г. 10 - стр. 0

37

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ұлы дала мәдениетіндегі этнобелгілік жүйенің қазақтың дәстүрлі дүниетанымымен сабақтастығы 2020 - г. 9 - стр. 1

38

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қалшабаева Б.К. Ұлы дала мәдениетіндегі этнобелгілік жүйенің қазақтың дәстүрлі дүниетанымымен сабақтастығы .................................. 2020 - г. 10 - стр. 0

39

Калшабаева Бибизия Кенжебековна ХХ ғ. 20-50 жж. ОРТА АЗИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНДАҒЫ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАР 2020 - г. 13 - стр. 0

40

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ұлы даланың астрономиялық ілім білімдері мен наным сенімдері 2020 - г. 10 - стр. 0

41

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Кеңес дәуірі кезеңіндегі Өзбекстандағы қазақ диаспорасының қалыптасуы 2022 - г. 11 - стр. 1

1

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Бәсекеге қабілетті "археолог" және "этнолог" мамандарын дайындаудағы модульдік жүйенің маңызы 2012 - г. 3 - стр. Алматы

2

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2011 - г. 4 - стр. Барнаул

3

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2012 - г. 3 - стр. Новосибирск

4

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркиядағы қазақ диаспорасының этникалық тарихының кейбір мәселелері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

5

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2011 - г. 13 - стр. Алматы

6

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ауғанстандағы қазақ диаспорасының кейбір мәселелері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

7

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркілердің зерттелу проблемалары 2012 - г. 3 - стр. Алматы

8

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ирандағы қазақ диаспорасының отбасылық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлеріндегі ерекшеліктер 2012 - г. 5 - стр. Алматы

9

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Оңтүстік Қазақстан облысы «Дастан» ауылындағы оралмандар (Далалық материалдар негізінде) 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

10

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркиядағы қазақ диаспорасының қолөнері 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

11

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қазақ диаспорасының мәдени мұраларын сақтау, насихаттау мәселелері 2012 - г. 5 - стр. ЕНУ

12

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Орталық Азия елдерінен келген оралмандардың тарихи отанға бейімделу мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

13

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қырғызстандағы қазақтардың этникалық тарихы мен этномәдени ерекшеліктері 2013 - г. 6 - стр. Тарих ж2не этнология институты

14

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Қазақстандағы репатрианттар: тарихи отанға оралуы мен орнығуындағы кейбір мәселелер 2011 - г. 5 - стр. КазНПУ имени Абая

15

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ақпараттық қоғам жағдайында түркиядағы қазақ диаспорасының этномәдени мұраларын сақтау мәселелері 2013 - г. 4 - стр. Қ. Сатпаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

16

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2013 - г. 5 - стр. Bucharest, Romania

17

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2013 - г. 11 - стр. Paris, France

18

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Түркияға барған сапардан түйген ой 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Калшабаева Бибизия Кенжебековна 2015 - г. 8 - стр. КМО и МУМЯ

20

Калшабаева Бибизия Кенжебековна МОНҒОЛИЯДАН КЕЛГЕН ҚАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ ƏДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 2016 - г. 5 - стр. КазНу им. аль-Фараби

21

Калшабаева Бибизия Кенжебековна Ұстаз мерейі – М.Е. Елеуов 70-жаста! 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

3

Цитирования

4 по 4
құжаттар

h-индексі

1

2019

Folklore (Estonia)
76, с. 155-178

0

Цитирований
Problems of Kazakhs resettlement to Altay Region (Russian Federation)

Kalshabayeva, B., Rakhimov, Y., Beysegulova, A.

2016

Anthropologist
24, с. 657-666

1

Цитирований
2013

Middle East Journal of Scientific Research
15, с. 20-26

3

Цитирований