Басты бет / Биология және биотехнология / Биоалуантүрлілік және биоресурстар / Курманбаева Меруерт Сакеновна

Курманбаева Меруерт Сакеновна

Лауазымы: профессор м.а.
Биоалуантүрлілік және биоресурстар
Scopus author ID: 56029519900
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
Биология негіздері
Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау

1

Курманбаева Меруерт Сакеновна ИП Волкова Е.В. 2017 - г. ISBN 978-601-7343-20-0 171 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Курманбаева Меруерт Сакеновна "Қыздар университеті" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-224-798-5 320 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ЖАПЫРАҚ ТАТЫ (Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. ex. Erikss et Henn) АУРУЫНА ЕРЕСЕК ӨСІМДІК ТӨЗІМДІЛІГІ 2015 - г. 7 - стр. 0

2

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ЖАПЫРАҚ ТАТЫ (Puccinia recondita f. sp. tritici Rob. ex. Erikss et Henn) АУРУЫНА ЕРЕСЕК ӨСІМДІК ТӨЗІМДІЛІГІ 2015 - г. 7 - стр. 0

3

Курманбаева Меруерт Сакеновна КҮЗДІК БИДАЙ (TRITICUM AESTIVUM L.) ӨСКІНДЕРІНІҢ ФОТОСИНТЕТИКАЛЫҚ ПИГМЕНТТЕР МӨЛШЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ 2015 - г. 9 - стр. 0

4

Курманбаева Меруерт Сакеновна АУДАНДАСТЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ БАР ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНЫҢ ТАТ АУРУЛАРЫНА ТӨЗІМДІЛІК СКРИНИНГІ 2015 - г. 7 - стр. 0

5

Курманбаева Меруерт Сакеновна ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА БИДАЙ ЖАПЫРАҚ ТАТЫНЫҢ (PUCCINIARECONDITAF. SP. TRITICI ROB. EX.DESM) ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ 2015 - г. 7 - стр. 0

6

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЖАҢА ҚОРҒАНУ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАУЛЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ХАЛЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 2015 - г. 10 - стр. 0

7

Курманбаева Меруерт Сакеновна ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ АРҚЫЛЫ ШЛАК-СІЛТІЛІ ТҰТҚЫРЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Курманбаева Меруерт СакеновнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж., Назарбекова С.Т. Features of the Vegetation Cover of the Natural Fodder Lands of the South of Kazakhstan 2015 - г. 4 - стр. 40

9

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 9 - стр. 7

10

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2015 - г. 4 - стр. 8

11

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 5 - стр. 13

12

Курманбаева Меруерт Сакеновна СОЯ ӨСІМДІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ МУЛЬЧИРЛЕЙТІН ПЛЕНКАНЫҢ ƏСЕРІ 2015 - г. 7 - стр. 3

13

Курманбаева Меруерт Сакеновна Блум таксономиясы бойынша «Студенттердің бидай өсіруде смарт технологияларын пайдалану туралы жүйелі білімін дамыту» атты тақырыпта студенттердің сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту 2016 - г. 9 - стр. 1

14

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 5 - стр. 1

15

Курманбаева Меруерт СакеновнаНазарбекова С.Т. 2016 - г. 1 - стр. 4

16

Курманбаева Меруерт СакеновнаКанаев А.Т. Percolation bioleaching the gold from ores of Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. 4

17

Курманбаева Меруерт СакеновнаКанаев А.Т. 2016 - г. 6 - стр. 2

18

Курманбаева Меруерт СакеновнаМухитдинов Н.., Ахметова А.Б., Инелова З.А., Ыдырыс Ә.., Тыныбеков Б.М. The effect of cryopreservation on seed ermination of the ndangered, rare, endemic and medicinal plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov 2016 - г. 1 - стр. 231

19

Курманбаева Меруерт Сакеновна Environmental Aspects and Economic Assessment Chemicalization Agriculture under Agro-Ecosystems. 2016 - г. 10 - стр. 0

20

Курманбаева Меруерт Сакеновна BIOMETRIC DATA OF ANATOMICAL STRUCTURE OF VEGETATIVE ORGANS OF RARE, NARROWLY ENDEMIC SPECIES OXYTROPIS ALMAATENSIS BAJT. IN TRANS-ILI ALATAU MOUNTAINS (Kazakhstan) 2016 - г. 13 - стр. 0

21

Курманбаева Меруерт Сакеновна Ауыр металл тұздарының соя өсімдігінің анатомиялық құрылысына әсері 2016 - г. 2 - стр. 0

22

Курманбаева Меруерт Сакеновна DEVELOPMENT AND EXPANSION OF RUST TYPES OF WHEAT UNDER THE CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN 2016 - г. 3 - стр. 1

23

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 7 - стр. 18

24

Курманбаева Меруерт Сакеновна АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ ЖАҒДАЙЫНДА ДӘННІҢ СҰР КӨБЕЛІГІНІҢ ЖАЗДЫҚ БИДАЙ ЕГІСТІГІНДЕГІ ЗИЯНДЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ 2016 - г. 7 - стр. 36

25

Курманбаева Меруерт Сакеновна ІЛЕ АЛАТАУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ Aegopodium alpestre L. ДƏРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ ƏРТҮРЛІ ПОПУЛЯЦИЯСЫНДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ БИОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 2017 - г. 8 - стр. 0

26

Курманбаева Меруерт Сакеновна Ақмола облысы Зеренді ауданы флорасындағы арамшөптердің түрлік құрамы 2017 - г. 9 - стр. 71

27

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 16 - стр. 50

28

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 10 - стр. 4

29

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 10 - стр. 20

30

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 23 - стр. 2

31

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 10 - стр. 17

32

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 9 - стр. 48

33

Курманбаева Меруерт СакеновнаНазарбекова С.Т. 2017 - г. 23 - стр. 4

34

Курманбаева Меруерт Сакеновна Ақтөбе облысындағы сирек түр Anthemis trotzkiana Claus популяциялары кездесетін өсімдіктер қауымдарының флоралық құрамы 2018 - г. 16 - стр. 74

35

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 8 - стр. 2

36

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 8 - стр. 1

37

Курманбаева Меруерт Сакеновна Сирек түр Alnus glutinosa (L.) Gaertn. өсімдіктер қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамасы 2018 - г. 10 - стр. 1

38

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 11 - стр. 1

39

Курманбаева Меруерт Сакеновна Сирек түр Alnus glutinosa (L.) Gaertn. өсімдіктер қауымдастықтарының геоботаникалық сипаттамасы 2018 - г. 10 - стр. 54

40

Курманбаева Меруерт СакеновнаАбидкулова К.Т., Мухитдинов Н.. Genetic diversity and population genetic structure of the endangered kazakh endemic Oxytropis almaatensis (Fabaceae) 2018 - г. 16 - стр. 3

41

Курманбаева Меруерт СакеновнаТыныбеков Б.М., Ыдырыс Ә.., Нестерова С.Г., Инелова З.А., Мухитдинов Н.. The characteristics and morphometric features of plant communities in the Toraigyr mountains of Kazakhstan with an occurrence of Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2017 - г. 11 - стр. 6

42

Курманбаева Меруерт Сакеновна . 2018 - г. 9 - стр. 3

43

Курманбаева Меруерт СакеновнаАбидкулова К.Т., Туруспеков Е.К. Іле-Алатауындағы Tulipa Оstrowskiana Regel ценопопуляцияларының онтогенетикалық құрылымы 2018 - г. 13 - стр. 56

44

Курманбаева Меруерт СакеновнаМухитдинов Н.. Іле Алатауындағы сирек кездесетін Erysimum croceum M.Pop. ерекшеліктері 2018 - г. 9 - стр. 11

45

Курманбаева Меруерт СакеновнаИнелова З.А., Черепкова Н.В., Кудрина Н.О., Шалгимбаева С.М. 2019 - г. 6 - стр. 2

46

Курманбаева Меруерт СакеновнаСейлхан А.С. Родиола қызғылт L дәрілік өсімдігініңлипофильді қосылыстарды GC-MS талдау 2019 - г. 10 - стр. 12

47

Курманбаева Меруерт СакеновнаИзбастина К.С., Аблайханова Н.Т., Инелова З.А. Morphological, anatomical structure and molecular phylogenetics of anthemis trotzkiana claus 2020 - г. 13 - стр. 52

48

Курманбаева Меруерт СакеновнаИнелова З.А., Аблайханова Н.Т., Туруспеков Е.К., Молдакарызова А.Ж. 2020 - г. 12 - стр. 3

49

Курманбаева Меруерт СакеновнаСейлхан А.С. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА КЕЗДЕСЕТІН RHODIOLA ROSEA L. ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 13 - стр. 84

50

Курманбаева Меруерт СакеновнаЖумагул М.Ж., Сейлхан А.С. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА КЕЗДЕСЕТІН RHODIOLA ROSEA L. ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 14 - стр. 84

51

Курманбаева Меруерт СакеновнаСейлхан А.С., Жумагул М.Ж. Липофильді қосылыстарға GC-MS талдау дәрілік өсімдік Rhodiola rosea L 2019 - г. 12 - стр. 12

52

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЖАҢА ПРЕПАРАТЫҢ СОЯ ӨСІМДІГІНІҢ ӨСУІ МЕН ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТУІ 2020 - г. 5 - стр. 90

53

Курманбаева Меруерт СакеновнаСейлхан А.С. НАНО КҮКІРТТІ ПРЕПАРАТТЫҢ БИДАЙ, НОҚАТ ПЕН СОЯ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ ӨНУІНЕ ЖӘНЕ ӨСУІНЕ ӘСЕРІ 2020 - г. 7 - стр. 90

54

Курманбаева Меруерт СакеновнаБуркитбаев М.., Мамурова А.Т., Бачилова Н.В., Ережепова Н.Ш., Жумагул М.Ж., Төленова Қ.Д. Күкірт бар агрохимикаттардың соядағы ақуыздың өсуіне, шығымдылығына және құрамына әсері (Glycine max (L.) Merr) 2021 - г. 10 - стр. 1

55

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚұсманғазинов Ә.Б. Study of changes in anatomical structures of young needles Picea schrenkiana Fisch et C.A. Mey and shoots of Haloxylon bunge species in Kazakhstan 2020 - г. 10 - стр. 13

56

Курманбаева Меруерт СакеновнаБуркитбаев М.. Құрамында күкірт бар агрохимикаттардың сояның өсуіне, өнімділігіне және ақуыз құрамына әсері (Glycine max (L.) Merr) 2021 - г. 10 - стр. 28

57

Курманбаева Меруерт СакеновнаТерлецкая Н.В. Photosynthetic activity of Triticum dicoccum × Triticum aestivum alloplasmic lines during vegetation in connection with productivity traits under varying moister conditions 2021 - г. 10 - стр. 59

58

Курманбаева Меруерт СакеновнаКудрина Н.О., Терлецкая Н.В., Ережетова У.., Блавачинская И.В. Photosynthetic activity of Triticum dicoccum × Triticum aestivumalloplasmic lines during vegetation in connection with productivity traits under varying moister conditions 2021 - г. 10 - стр. 0

59

Курманбаева Меруерт Сакеновна Study of changes in anatomical structures of young needles Picea schrenkiana Fisch et C.A. Mey and shoots of Haloxylon bunge species in Kazakhstan 2020 - г. 10 - стр. 13

60

Курманбаева Меруерт СакеновнаМаденова А.К., Қайырбеков Т.Қ., Тилеубаева Ж.С., Құсманғазинов Ә.Б., Бачилова Н.В., Буркитбаев М.. Influence of new sulfur-containing fertilizers on performance of wheat yield 2021 - г. 12 - стр. 1

61

Курманбаева Меруерт СакеновнаБачилова Н.В., Буркитбаев М.., Маденова А.К., Қайырбеков Т.Қ., Тилеубаева Ж.С. Influence of new sulfur-containing fertilizers on performance of wheat yield 2021 - г. 12 - стр. 1

62

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚұсманғазинов Ә.Б. Шығыс Қазақстанның эндемигі Hedysarum theinum Krasnob. (Fabaceae) өсімдігінің экологиялық-морфологиялық ерекшеліктері 2021 - г. 8 - стр. 103

63

Курманбаева Меруерт Сакеновна Шығыс Қазақстанның эндемигі Hedysarum theinum Krasnob. (Fabaceae) өсімдігінің экологиялық-морфологиялық ерекшеліктері 2021 - г. 8 - стр. 103

64

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚайырбеков Т.Қ., Саркытбаева А.К., Құсманғазинов Ә.Б. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІГІ МЕН ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЙМАҚТАРЫНЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫН САҚТАУ МАҚСАТЫНДА КӨПЖЫЛДЫҚ БИДАЙДЫ ЖЕРСІНДІРУ 2021 - г. 15 - стр. 89

65

Курманбаева Меруерт СакеновнаСаркытбаева А.К., Қайырбеков Т.Қ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІГІ МЕН ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЙМАҚТАРЫНЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ ТОПЫРАҚ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫН САҚТАУ МАҚСАТЫНДА КӨПЖЫЛДЫҚ БИДАЙДЫ ЖЕРСІНДІРУ 2021 - г. 15 - стр. 89

66

Курманбаева Меруерт СакеновнаМамурова А.Т. Agricultural and Biological Sciences: General Agricultural and Biological Sciences 2021 - г. 10 - стр. 2

67

Курманбаева Меруерт Сакеновна АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ СИРЕК ТҮР ANTHEMIS TROTZKIANA CLAUS ПОПУЛЯЦИЯЛАРЫ КЕЗДЕСЕТІН ӨСІМДІКТЕР ҚАУЫМДАРЫНЫҢ ФЛОРАЛЫҚ ҚҰРАМЫ 2020 - г. 16 - стр. 74

68

Курманбаева Меруерт СакеновнаСапаров К.А. 2020 - г. 5 - стр. 91

69

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚұсманғазинов Ә.Б. ECONOMICALLY VALUABLE SPECIES GROWING IN NORTHERN KYZYLKUM AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PRACTICAL USE 2022 - г. 13 - стр. 71

70

Курманбаева Меруерт Сакеновна ECONOMICALLY VALUABLE SPECIES GROWING IN NORTHERN KYZYLKUM AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PRACTICAL USE 2022 - г. 13 - стр. 71

71

Курманбаева Меруерт СакеновнаСаркытбаева А.К., Жумагул М.Ж. Paeonia anomala (Paeoniaceae) component composition and antioxidant, antiradical and cytotoxic activity 2023 - г. 8 - стр. 0

72

Курманбаева Меруерт СакеновнаМолдакарызова А.Ж., Черепкова Н.В., Кубентаев С.А., Жумагул М.Ж. STUDIES ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF DIFFERENT POPULATIONS OF THE MEDICINAL PLANT RHODIOLA ROSEA L. (GOLDEN ROOT) 2023 - г. 9 - стр. 5

73

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚұсманғазинов Ә.Б., Карабалаева Д.Э., Жаркова И.М. Comparison of Anatomical Characteristics and Phytochemical Components between of two species of Hedysarum (Fabaceae) 2023 - г. 15 - стр. 0

74

Курманбаева Меруерт СакеновнаОмарова А.К., Оспанбаев Ж.. Screening of sweet and grain sorghum genotypes for green biomass production in different regions of Kazakhstan 2023 - г. 9 - стр. 0

75

Курманбаева Меруерт СакеновнаҚұсманғазинов Ә.Б., Кубентаев С.А. Paeonia anomala (Paeoniaceae) және антиоксидантты, радикалға қарсы және цитотоксикалық белсенділіктің құрамдас бөлігі 2023 - г. 8 - стр. 489

76

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2023 - г. 23 - стр. 15

1

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДОВ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К ЛИСТОВОЙ РЖАВЧИНЕ 2015 - г. 9 - стр. Переяслав

2

Курманбаева Меруерт Сакеновна Ыдырыс Ә.., Мухитдинов Н.. Сирек өсімдіктер ценопопуляциясына қатысты дипломдық және магистрлік жұмыстар сапасын арттыруға арналған әдістемелік нұсқау 2015 - г. 4 - стр. Алматы

3

Курманбаева Меруерт Сакеновна Аметов А.., Мухитдинов Н.. Сирек кездесетін сімдіктер ценопопуляциялары жағдайынбағалау және оның концептуальды негізі 2016 - г. 4 - стр. Шымкент

4

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 1 - стр. КазНу имени аль-Фараби

5

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 1 - стр. Алматы

6

Курманбаева Меруерт Сакеновна СОЯ ӨСІМДІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНА АУЫР МЕТАЛЛ ТҰЗДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 2016 - г. 1 - стр. Алматы

7

Курманбаева Меруерт Сакеновна ТАМШЫЛАТЫП СУАРУДАҒЫ КҮРІШ ЕГІНІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2016 - г. 2 - стр. Алматы

8

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 4 - стр. Ялта

9

Курманбаева Меруерт Сакеновна Мухитдинов Н.. 2016 - г. 10 - стр. Москва

10

Курманбаева Меруерт Сакеновна Назарбекова С.Т. Immunological properties of foreign varieties spring wheat to Puccinia recondita f.sp. tritici under conditions of the southern Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

11

Курманбаева Меруерт Сакеновна Канаев А.Т. 2016 - г. 2 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

12

Курманбаева Меруерт Сакеновна Мухитдинов Н.. The influence of heavy metal on the anatomical structure of soybean 2016 - г. 7 - стр.

13

Курманбаева Меруерт Сакеновна ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҤСТІК-ШЫҒЫСЫНДА КҤРІШ ӚСІМДІГІНІҢ МОРФО-АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫСЫНА ТАМШЫЛАТЫП СУҒАРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӘСЕРІ 2016 - г. 7 - стр. Шымкент

14

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 8 - стр. Москва

15

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 7 - стр. КазКазахского национального университета им. аль-Фараби по адресу: г. Алматы,

16

Курманбаева Меруерт Сакеновна СРАВНИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ДВУХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.), ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им Аль - Фараби

17

Курманбаева Меруерт Сакеновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАТОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ(Я£М7£ GLUTINOSA (L.) GAERTN.) 2016 - г. 7 - стр. КазНУ

18

Курманбаева Меруерт Сакеновна ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НУТА (C/CER ARIETINUM L.) 2016 - г. 8 - стр. КазНУ

19

Курманбаева Меруерт Сакеновна «ТАМШЫЛАТЬШ СУАРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН БИДАЙ ӨСІРУ» АТТЫ ТАҚЫРЬІПТА СЫН ТҮРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒ АРМАШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРШ ДАМЫТУ 2016 - г. 4 - стр. КазНПУ

20

Курманбаева Меруерт Сакеновна ПОРАЖАЕМОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕШЩЬІ БУРОЙ РЖАВЧИНОЙ (Ruccinia recondita f sp. tritici Rob.ex Desm.) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 2016 - г. 3 - стр. КазНПУ им Абая

21

Курманбаева Меруерт Сакеновна ВЛИЯНИЕ ПОРАЖАЕМОСТЬ К БУРОЙ РЖАВЧИНОЙ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 2016 - г. 4 - стр. КазНПУ им Абая

22

Курманбаева Меруерт Сакеновна Мухитдинов Н.., Ыдырыс Ә.. Биология, экология және геоботаника мамандықтарын оқу жоспарларына «геоботаникалық экспертиза» пәнін енгізу қажеттілігі туралы 2016 - г. 4 - стр. Алматы 2016

23

Курманбаева Меруерт Сакеновна ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ НУТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА 2016 - г. 23 - стр. КазНУ им аль - Фараби

24

Курманбаева Меруерт Сакеновна СИРЕК ТҮР КОРНУХ-ТРОЦКИЙ ӨГІЗКӨЗІ КЕЗДЕСЕТІН ӘКТІ, БОРЛЫ БЕТКЕЙЛЕР МЕН ЖАРЛАРҒА ӘДЕБИ ТАЛДАУ 2016 - г. 9 - стр. КазНУ им Аль- Фараби

25

Курманбаева Меруерт Сакеновна ЖАБЫСҚАК ҚАНДЫАҒАШТЫҢ ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN МОРФОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІН САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 8 - стр. КазНУ им Аль - Фараби

26

Курманбаева Меруерт Сакеновна АНАЛИЗ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ RHEUM ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им Аль - Фараби

27

Курманбаева Меруерт Сакеновна СИРЕК ТҮР КОРНУХ-ТРОЦКИЙ ӨГІЗКӨЗІ КЕЗДЕСЕТІН ӘКТІ, БОРЛЫ БЕТКЕЙЛЕР МЕН ЖАРЛАРҒА ӘДЕБИ ТАЛДАУ 2016 - г. 9 - стр. КазНУ им Аль - Фараби

28

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 6 - стр. Albena

29

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2017 - г. 1 - стр. Kazakhstan, Almaty, Best Western Plus Atakent Park Hotel

30

Курманбаева Меруерт Сакеновна Туруспеков Е.К. ulipa ostrowskiana Regel өсімдік түрінің тұқым өнгіштігі түрдің интродукциясының жақсы көрсеткіштерінің бірі ретінде 2018 - г. 1 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

31

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 1 - стр. КазНу

32

Курманбаева Меруерт Сакеновна Жабысқақ қандыағаштың (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) анатомиялық көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы 2016 - г. 7 - стр. КазКазахского национального университета им. аль-Фараби по адресу: г. Алматы,

33

Курманбаева Меруерт Сакеновна Жабысқақ қандыағаштың Alnus glutinosa (L.) Gaertn. морфологиялық көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им Аль - фараби

34

Курманбаева Меруерт Сакеновна Alnus glutinosa (L.) Gaertn. популяциясының қазіргі жағдайына баға беру 2017 - г. 2 - стр.

35

Курманбаева Меруерт Сакеновна Alnus glutinosa (L.) Gaertn. популяциясының қазіргі жағдайына баға беру 2018 - г. 3 - стр. Қазақстан, Алматы, 25 қаңтар 2018 72 бет

36

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 5 - стр. Университет Витаутас Магнус

37

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2018 - г. 5 - стр.

38

Курманбаева Меруерт Сакеновна 2016 - г. 10 - стр. Алматы

39

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ., Құсманғазинов Ә.Б. HEDYSARUM THEINUM KRASNOB. ЖӘНЕ HEDYSARUM NEGLECTUM LEDEB. (FABACEAE) ТҮРЛЕРІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 1 - стр.

40

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ., Саркытбаева А.К., Құсманғазинов Ә.Б. ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРІЛГЕН КӨПЖЫЛДЫҚ БИДАЙ ӨСІМДІГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 1 - стр.

41

Курманбаева Меруерт Сакеновна Құсманғазинов Ә.Б. ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРІЛГЕН НОҚАТ ӨСІМДІГІНЕ КҮКІРТ НАНОБӨЛШЕКТЕРІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 1 - стр.

42

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ. HEDYSARUM THEINUM KRASNOB. ЖӘНЕ HEDYSARUM NEGLECTUM LEDEB. (FABACEAE) ТҮРЛЕРІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 1 - стр. Алматы

43

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ., Саркытбаева А.К. ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРІЛГЕН КӨПЖЫЛДЫҚ БИДАЙ ӨСІМДІГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2021 - г. 1 - стр. Алматы

44

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ., Оспанбаев Ж.., Құсманғазинов Ә.Б. Introduction of perennial wheat to farming practice in South and South-East of Kazakhstan to conserve biodiversity and soil fertility 2021 - г. 1 - стр.

45

Курманбаева Меруерт Сакеновна Қайырбеков Т.Қ., Оспанбаев Ж.. Introduction of perennial wheat to farming practice in South and South-East of Kazakhstan to conserve biodiversity and soil fertility 2021 - г. 1 - стр.

46

Курманбаева Меруерт Сакеновна Hedysarum theinum және Hedysarum neglectum түрлерінің фитохимиялық құрамын талдау 2022 - г. 1 - стр. Алматы

47

Курманбаева Меруерт Сакеновна Құсманғазинов Ә.Б. Hedysarum theinum және Hedysarum neglectum түрлерінің фитохимиялық құрамын талдау 2022 - г. 1 - стр.

48

Курманбаева Меруерт Сакеновна Карабалаева Д.Э. HEDYSARUM THEINUM KRASNOB. ЖӘНЕ HEDYSARUM NEGLECTUM LEDEB. (FABACEAE) ТҮРЛЕРІНІҢ КЕППЕШӨПТЕРІНЕ ТАЛДАУ 2023 - г. 1 - стр.
Автордың құжаттары

28

Цитирования

114 по 103
құжаттар

h-индексі

8

Screening of sweet and grain sorghum genotypes for green biomass production in different regions of Kazakhstan

Zhapayev, R., Toderich, K., Kunypiyaeva, G., Kurmanbayeva, M., Mustafayev, M., Ospanbayev, Z., Omarova, A., Kusmangazinov, A.

2023

Journal of Water and Land Development
56, с. 118-126

0

Цитирований
STUDIES ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF DIFFERENT POPULATIONS OF THE MEDICINAL PLANT RHODIOLA ROSEA L. (GOLDEN ROOT)

Zhumagul, M., Kurmanbayeva, M., Kubentayev, S., Kurmantayeva, A., Turgumbayeva, A., Nurpeissova, I., Cherepkova, N., Moldakaryzova, A.

2023

Pakistan Journal of Botany
55, с. 1857-1865

0

Цитирований
2023

Diversity
15, с.

0

Цитирований
The current state of the cenopopulations of Adonis tianschanica (Adolf) Lipsch. (Ranunculaceae) in Southeast Kazakhstan

Kulymbet, K., Mukhitdinov, N., Kubentayev, S., Tynybayeva, K., Tastanbekova, A., Kurmanbayeva, M., Gafforov, Y., Kaparbay, R., Zhumagul, M.

2023

Biodiversitas
24, с. 4359-4372

0

Цитирований
Comparison of Anatomical Characteristics and Phytochemical Components Between Two Species of Hedysarum (Fabaceae)

Kusmangazinov, A., Kurmanbayeva, M.S., Zharkova, I., Karabalayeva, D., Kaparbay, R., Kaiyrbekov, T.

2023

OnLine Journal of Biological Sciences
23, с. 323-335

0

Цитирований
PHYTOCHEMICAL STUDY OF CRAMBE TATARICA SEBEOK, A PROMISING SOURCE OF MEDICINAL PLANT EXTRACTS

Bauyrzhan, T., Natalya, K., Zarina, I., Andrey, K., Мeruert, K., Кarime, A., Aliya, B.

2022

Pakistan Journal of Botany
54, с. 653-666

1

Цитирований
Effect of sulfur-containing agrochemicals on growth, yield, and protein content of soybeans (Glycine max (L.) Merr)

Burkitbayev, M., Bachilova, N., Kurmanbayeva, M., Tolenova, K., Yerezhepova, N., Zhumagul, M., Mamurova, A., Turysbek, B., Demeu, G.

2021

Saudi Journal of Biological Sciences
28, с. 891-900

14

Цитирований
Photosynthetic activity of triticum dicoccum × triticum aestivum alloplasmic lines during vegetation in connection with productivity traits under varying moister conditions

Terletskaya, N.V., Stupko, V.Y.U., Altayeva, N.A., Kudrina, N.O., Blavachinskaya, I.V., Kurmanbayeva, M.S., Erezhetova, U.

2021

Photosynthetica
59, с. 74-83

3

Цитирований
Influence of new sulfur-containing fertilizers on performance of wheat yield

Kurmanbayeva, M., Sekerova, T., Tileubayeva, Z., Kaiyrbekov, T., Kusmangazinov, A., Shapalov, S., Madenova, A., Burkitbayev, M., Bachilova, N.

2021

Saudi Journal of Biological Sciences
28, с. 4644-4655

13

Цитирований
The influence of abiotic stress factors on the morphophysiological and phytochemical aspects of the acclimation of the plant rhodiola semenowii boriss

Terletskaya, N.V., Korbozova, N.K., Kudrina, N.O., Kobylina, T.N., Kurmanbayeva, M.S., Meduntseva, N.D., Tolstikova, T.G.

2021

Plants
10, с.

15

Цитирований
Current state of populations of Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) in East Kazakhstan

Kubentayev, S.A., Zhumagul, M.Z., Kurmanbayeva, M.S., Alibekov, D.T., Kotukhov, J.A., Sitpayeva, G.T., Mukhtubayeva, S.K., Izbastina, K.S.

2021

Botanical Studies
62, с.

8

Цитирований
Morphological, anatomical structure and molecular phylogenetics of anthemis trotzkiana claus

Izbastina, K., Kurmanbayeva, M., Bazargaliyeva, A., Ablaikhanova, N., Inelova, Z., Moldakaryzova, A., Mukhtubaeva, S., Turuspekov, Y.

2020

Pakistan Journal of Botany
52, с. 935-947

2

Цитирований
Anatomical and morphological structure of peganum harmala of Almaty region and its therapeutic properties

Seilkhan, A.S., Kudrina, N.O., Cherepkova, N.V., Kulmanov, T.E., Kurmanbayeva, M.S., Inelova, Z.A., Shalgimbayeva, S.M.

2019

Pakistan Journal of Botany
51, с. 649-655

10

Цитирований
Architectural traits in response to salinity of wheat primary roots

Terletskaya, N., Duisenbayeva, U., Rysbekova, A., Kurmanbayeva, M., Blavachinskaya, I.

2019

Acta Physiologiae Plantarum
41, с.

9

Цитирований
Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load

Mussina, A.S., Baitasheva, G.U., Kurmanbayeva, M.S., Medeuova, G.J., Mauy, A.A., Imanova, E.M., Kurasbaeva, A.Z., Rachimova, Z.S., Nurkeyev, Y.S., Orazbayev, K.

2018

Israel Journal of Ecology and Evolution
64, с. 35-43

1

Цитирований
2018

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
20, с. 178-187

0

Цитирований
Genetic diversity and population genetic structure of the endangered Kazakh endemic Oxytropis almaatensis (Fabaceae)

Almerekova, S., Lisztes-Szabó, Z., Mukhitdinov, N., Kurmanbayeva, M., Abidkulova, K., Sramkó, G.

2018

Acta Botanica Hungarica
60, с. 263-278

3

Цитирований
2017

Pakistan Journal of Botany
49, с. 857-865

12

Цитирований
2017

OnLine Journal of Biological Sciences
17, с. 41-49

0

Цитирований
Water use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan

Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Abdukadirova, Z.A., Doszhanova, A.S., Nazarbekova, S.T., Inelova, Z.A., Ablaikhanova, N.T., Kenenbayev, S.B., Musina, A.S.

2017

Applied Ecology and Environmental Research
15, с. 1581-1603

9

Цитирований
Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum

Abdrassulova, Z.T., Salybekova, N.N., Childibayev, J.B., Kurmanbaeva, M.S., Ramazanova, A.A., Bazargaliyeva, A.A.

2016

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
7, с. 2075-2082

3

Цитирований
Efficiency of resistant types of soft spring wheat grades to leaf rust

Shapalov, S.K., Tileubayeva, Z.S., Kurmanbayeva, M.S., Sarbaev, A.O., Hidirov, K.R., Naukenova, A.S., Alpamysova, G.B.

2016

Biosciences Biotechnology Research Asia
13, с. 123-127

1

Цитирований
2016

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
7, с. 1175-1184

3

Цитирований
The study of agricultural techniques of cultivation of new varieties of winter wheat under drip irrigation

Yeraliyeva, Z.M., Kunelbayev, M., Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Kolev, T.P., Kenesbayev, S.M., Newsome, A.S.

2016

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
18, с. 779-785

1

Цитирований
Morphological and anatomical changes of Soybean under different conditions of cultivation

Abdukadirova, Z.H.A., Kurmanbayeva, M.S., Zharaspayeva, S., Noketayeva, D.Z.H., Zhexembiyev, R.K., Childebayev, Z.H.B.

2016

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
7, с. 1683-1692

1

Цитирований
The study of agricultural techniques of cultivation of new varieties of winter wheat under drip irrigation

Yeraliyeva, Z.M., Kunelbayev, M., Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Kolev, T.P., Kenesbayev, S.M., Newsome, A.S.

2016

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences
18, с. 781-787

0

Цитирований
2014

World Applied Sciences Journal
29, с. 1473-1483

2

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 459-463

3

Цитирований