Басты бет / Биология және биотехнология / Биоалуантүрлілік және биоресурстар / Назарбекова Салтанат Толепбековна

Назарбекова Салтанат Толепбековна

Лауазымы: доцент
биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы
Scopus author ID: 57207789732

1

Назарбекова Салтанат Толепбековна Полиграф.ценр Казахстанско-Российского университета. 2009 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Назарбекова Салтанат Толепбековна "Қазақ университеті" 2005 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Назарбекова Салтанат Толепбековна "Қазақ университеті" 2005 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Назарбекова Салтанат Толепбековна "Қазақ университеті" 2003 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Назарбекова Салтанат Толепбековна «Томенгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 010840- «Биология» мамандарға арналған "Қазақ университеті" 2003 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Назарбекова Салтанат Толепбековна АгроУниверситет 2003 - г. 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Назарбекова Салтанат Толепбековна издательство КарГУ им. Е.А.Букетова 2001 - г. ISBN 9965-464-89-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Назарбекова Салтанат Толепбековна Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 206 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Назарбекова Салтанат Толепбековна Ахтаева Н.З. Өсімдіктер әлемінің биологиялық алуантүрлілігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1468-6 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Назарбекова Салтанат Толепбековна Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. Гидроботаника " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3567-4 226 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Назарбекова Салтанат Толепбековна Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. «СУ ЖӘНЕ СУ ЖАҒАЛАУЛЫҚ ӨСІМДІКТЕР» " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-4954 122 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Назарбекова Салтанат Толепбековна Интродуцент (Eichornia crassipes R.) - су өсімдігінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерінің зерттеу 2013 - г. 7 - стр. 37

2

Назарбекова Салтанат Толепбековна Кен орындарыннан шыққан қалдықтармен ластанған топрақта өскен өсімдіктердің ерекшелігін зерттеу 2013 - г. 6 - стр. 39

3

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2013 - г. 6 - стр. 39

4

Назарбекова Салтанат Толепбековна Қазақстандағы ақ ұнтақ саңырауқұлағының экологиялық және географиялық таралуы 2014 - г. 5 - стр. 60

5

Назарбекова Салтанат Толепбековна Қазіргі қазақ әйел-аналардың өскелең жас ұрпақтың тұлғалық қалыптасуындағы орны 2014 - г. 5 - стр. 84

6

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 3 - стр. 8

7

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 5 - стр. 40

8

Назарбекова Салтанат Толепбековна Зерттеу ауданындағы мал жайылымдық алқаптар шөбінің негізін құрайтын өсімдіктер 2014 - г. 6 - стр. 40

9

Назарбекова Салтанат Толепбековна Биология мамандықтары бойынша 1 курс студенттеріне оқу-далалық практиканың ұйымдастырудың және өткізудің әдістемелік жолдары 2014 - г. 5 - стр. 86

10

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 5 - стр. 41

11

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 4 - стр. 9

12

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 5 - стр. 7

13

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаНазарбекова К.Т. 2014 - г. 4 - стр. 9

14

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 5 - стр. 42

15

Назарбекова Салтанат Толепбековна Assessment of the Current Status of Populations of Kazakh Rare Plants (Berberis iliensis M. Pop.) 2014 - г. 5 - стр. 1

16

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 7 - стр. 43

17

Назарбекова Салтанат Толепбековна Жамбыл обласы Байқадам ауылдық округінің табиғи мал жайылымдық алқаптарына геоботаникалық талдау 2015 - г. 4 - стр. 43

18

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 6 - стр. 43

19

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаБегенов А.. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ГИГРОМЕЗОФИТОВ АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 2014 - г. 2 - стр. 1

20

Назарбекова Салтанат Толепбековна New approach to study the dynamics of growth of microscopic fungi of the background data object 2014 - г. 5 - стр. 9

21

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т. 2015 - г. 7 - стр. 64

22

Назарбекова Салтанат Толепбековна Жамбыл облысы Қызыларық ауылдық округіндегі жaйылымдaр мен шaбындықтaрдың флоралық құрамы менөнімділігін анықтау 2015 - г. 7 - стр. 44

23

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 4 - стр. 0

24

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 4 - стр. 2

25

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Қазақстан флорасындағы қымыздық - Rumex L. туысының түрлік анықтағыш кілттері 2015 - г. 5 - стр. 45

26

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Қазақстан флорасындағы Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) тұқымдасының туыстық анықтағыш кілттері 2015 - г. 8 - стр. 45

27

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж., Курманбаева М.С. Features of the Vegetation Cover of the Natural Fodder Lands of the South of Kazakhstan 2015 - г. 4 - стр. 40

28

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2016 - г. 5 - стр. 0

29

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКурманбаева М.С. 2016 - г. 1 - стр. 4

30

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаЧилдибаева А.Ж., Куатбаев А.Т. Анализ таксономической структуры растительности ключевого участка пастбищ Жамбылской области 2015 - г. 5 - стр. 3

31

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т. Valeriana officinalis L. өсімдігінің морфогенезі және өсіру ерекшеліктері 2016 - г. 10 - стр. 66

32

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Талас өзені аңғарындағы табиғи мал жайылымдарындағы өсімдіктер қауымдастықтарының ерекшеліктері. 2016 - г. 11 - стр. 66

33

Назарбекова Салтанат Толепбековна Су және су жағалаулық өсімдіктер құрамындағы шыландарды зерттеу мәселелеріне мәлеметтер 2016 - г. 11 - стр. 66

34

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Описание сезонного состояния растительности полустационарной экологической площадки 2016 - г. 11 - стр. 46

35

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаАметов А.., Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Су және су жағалаулық өсімдіктер құрамындағы шылаңдарды (Potamogetonaceae Dum.) зерттеу мәселелеріне материалдар 2016 - г. 9 - стр. 66

36

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Талас өзені аңғарындағы табиғи мал жайылымдарындағы өсімдіктер қауымдастықтарының ерекшеліктері 2016 - г. 10 - стр. 66

37

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКуатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Features of The Vegetation Cover of Pastures Desert Steppes 2016 - г. 5 - стр. 1

38

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 8 - стр. 0

39

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 8 - стр. 0

40

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 7 - стр. 56

41

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаКурманбаева М.С. 2017 - г. 23 - стр. 4

42

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 14 - стр. 73

43

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 11 - стр. 0

44

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2017 - г. 13 - стр. 36

45

Назарбекова Салтанат Толепбековна Жайылымдар сапасын зерттеу – қазіргі таңдағы геоботаникалық жұмыстардың өзекті мәселесі 2018 - г. 11 - стр. 82

46

Назарбекова Салтанат Толепбековна Талас өзені бойындағы жайылымдардың өсімдіктер жабынын зерттеу 2018 - г. 11 - стр. 82

47

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2019 - г. 11 - стр. 66

48

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2019 - г. 9 - стр. 84

49

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаАхтаева Н.З., Мамурова А.Т. Түркістан обласы Түлкібас аудандағы Арыс өзені жайылмасының өсімдік жабынында кездесетін Glycyriza Uralensis L. дәрілік өсімдігінің ботаникалық ерекшеліктері 2021 - г. 11 - стр. 0

50

Назарбекова Салтанат ТолепбековнаАхтаева Н.З., Ахметова А.Б., Мамурова А.Т., Нурмаханова А.С. ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM. ПЕРСПЕКТИВТІ ДӘРІЛІК ТҮРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ТАРАЛУЫ 2021 - г. 6 - стр. 0

51

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2021 - г. 9 - стр. 104

1

Назарбекова Салтанат Толепбековна Оңтүстік су қоймаларының өсімдіктер қаумдастығын зерттеуге байланысты мәліметтер 2012 - г. 3 - стр. г. Актау

2

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2012 - г. 3 - стр. г. Минск

3

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2012 - г. 3 - стр. г. Минск

4

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2013 - г. 5 - стр. г.Przemysl

5

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2013 - г. 3 - стр. г.Махачкала

6

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2013 - г. 3 - стр. Пшемысль

7

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2013 - г. 3 - стр. Прага

8

Назарбекова Салтанат Толепбековна От сердца к сердцу! Нет места в нашей жизни- онкологии! 2013 - г. 3 - стр. г.Пше́мысль

9

Назарбекова Салтанат Толепбековна Қазақстан халықтарының тіл фестивалі, ол ел бірлігінің көпшілік ортасындағы байқауы 2013 - г. 3 - стр. Прага

10

Назарбекова Салтанат Толепбековна Ботаникадан оқу-дала практикасын өткізудің кейбір өзекті мәселелері 2014 - г. 3 - стр. г. Шымкент

11

Назарбекова Салтанат Толепбековна Кожамкулова Ж.Т., Баймуханбетова Э.Е. 2014 - г. 3 - стр. г. Шымкент, ЮКГУ им.М.Ауэзова

12

Назарбекова Салтанат Толепбековна Бегенов А.. 2014 - г. 7 - стр. г.Барнаул

13

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 1 - стр. г. Ялта

14

Назарбекова Салтанат Толепбековна Аметов А.. 2014 - г. 3 - стр. Ташкент

15

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2014 - г. 1 - стр. LECCE

16

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 4 - стр. Чолпан-Ата

17

Назарбекова Салтанат Толепбековна Әл –Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті геоботаника магистранттарының педагогикалық практикасын жетілдірудегі әдістемелік тәсіл 2015 - г. 5 - стр. Астана

18

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2015 - г. 2 - стр. г. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

19

Назарбекова Салтанат Толепбековна Биология мамандықтарының студенттеріне арналған көлемді практикум сабақтарын жүргізудің әдістемелік ұсыныстары 2016 - г. 3 - стр. г.Шымкент

20

Назарбекова Салтанат Толепбековна Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Features Of The Vegetation Cover Of Pastures Desert Steppes 2016 - г. 5 - стр. Чикаго

21

Назарбекова Салтанат Толепбековна Куатбаев А.Т. 2015 - г. 4 - стр. Улан-Батор, Монголия

22

Назарбекова Салтанат Толепбековна Мырзахметова А.М. 2016 - г. 8 - стр. Алматы

23

Назарбекова Салтанат Толепбековна Курманбаева М.С. Immunological properties of foreign varieties spring wheat to Puccinia recondita f.sp. tritici under conditions of the southern Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA

24

Назарбекова Салтанат Толепбековна Мырзахметова А.М. 2016 - г. 6 - стр. Алматы

25

Назарбекова Салтанат Толепбековна Куатбаев А.Т. Алматы облысы Көксу ауданындағы Жарлыөзек, Айнабұлақ ауылдық округтері жайылымдарының флоралық құрамына шолу 2016 - г. 7 - стр. Алматы

26

Назарбекова Салтанат Толепбековна Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Экологиялық тәрбие және білім беру - қоғамның экологиялық даму негізі 2016 - г. 3 - стр. Астана

27

Назарбекова Салтанат Толепбековна БАЙЗАҚ АУДАНЫНДАҒЫ ЖАЛҒЫЗТӨБЕ ЖӘНЕ СУХАМБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ МАЛ ЖАЙЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫНА САНДЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

28

Назарбекова Салтанат Толепбековна ЖАЛҒЫЗТӨБЕ ЖӘНЕ СУХАМБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТАРЫНЫҢ МАЛ ЖАЙЫЛЫМДАРЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

29

Назарбекова Салтанат Толепбековна Аметов А.., Чилдибаева А.Ж. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ROSA ILIENSIS CHRSHAN. ПОЙМЫ РЕКИ ШАРЫН 2020 - г. 6 - стр. г.Харьков

30

Назарбекова Салтанат Толепбековна Бексеитова Р.Т., Көшім Ә.Ғ. “Табиғи-қауіпті қатерлер” оқу бағдарламасы бойынша университет түлегінің құзретті моделі 2021 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

31

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2021 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

32

Назарбекова Салтанат Толепбековна 2020 - г. 5 - стр. Харьков

33

Назарбекова Салтанат Толепбековна Батыс Тянь-Шаньның Казақстан эндемигі ферула өсімдігін зерттеудің маңыздылығы 2021 - г. 6 - стр. Университет имени Гумилева, Нур-Султан

34

Назарбекова Салтанат Толепбековна Батыс Тянь-Шаньның Қазақстан эндемигі Ferula tenuisecta Korovin. 2021 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби
Автордың құжаттары

5

Цитирования

20 по 20
құжаттар

h-индексі

3

Water use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan

Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Abdukadirova, Z.A., Doszhanova, A.S., Nazarbekova, S.T., Inelova, Z.A., Ablaikhanova, N.T., Kenenbayev, S.B., Musina, A.S.

2017

Applied Ecology and Environmental Research
15, с. 1581-1603

7

Цитирований
Assessment of the current status of populations of Kazakh rare plants (Berberis iliensis M. Pop.)

Almahan, B., Nashtay, M., Aabibulla, A., Saltanat, N., Ashat, K., Bekzat, T., Karime, A., Alibek, Y.

2014

World Applied Sciences Journal
30, с. 105-109

7

Цитирований
Introduction of sorts calligionum in Southern Kazakhstan

Ibragimov, T.S., Tlegenova, K., Shilimbet, S., Mambetova, L., Begenov, A.B., Nazarbekova, S.T., Kuatbayev, A.T., Satybaldiyeva, G.K., Tynybekov, B.M.

2014

World Applied Sciences Journal
30, с. 955-957

5

Цитирований
New approach to study the dynamics of growth of microscopic fungi of the background data object

Shuakayev, M.K., Nazarbekova, K.T., Nazarbekova, S.T., Kanaev, A.T., Ahtaeva, N.Z., Begenov, A., Nesterova, S.G., Mamurova, A.T.

2014

Life Science Journal
11, с. 295-298

1

Цитирований
Biomonitoring properties of mosses in Semey town area of the Irtysh river

Pankiv, I.G., Nesterova, S.G., Mukhatayeva, K.A., Nazarbekova, S.T., Zhakypkyzy, A.C.

2014

Advances in Environmental Biology
8, с. 1995-1999

0

Цитирований