Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Денсаулық сақтаудағы саясат және ұйымдастыру / Калмаханов Сундетгали Беркинулы

Калмаханов Сундетгали Беркинулы

Лауазымы: аға оқытушы
денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру кафедрасы
Scopus author ID: 56823572700
Жасырылған
8(727) 377-33-33 вн:1615
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
АлММИ Жоғары 1998
Ғылыми дәрежесі

1

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж. Паллиативная помощь в современных условиях " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3579-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж. Қазіргі жағдайдағы паллиативтік көмек " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3583-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Утепбергенова Ж.М. Дүниежүзінде және Қазақстанда бірінші сатыдағы мейір-бикелердің жаңа фармациясы 2016 - г. 6 - стр. 1

2

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 6 - стр. 0

3

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. Обыр, бауыр циррозы және созылмалы вирусты гепатиттің атеросклероз дамуына әсері 2017 - г. 4 - стр. 0

4

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. ОБЫР, БАУЫР ЦИРРОЗЫ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТІҢ АТЕРОСКЛЕРОЗ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 2017 - г. 4 - стр. 0

5

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К. Клиникалық-шығын топтары (КШТ) - ишемиялық инсульт кезінде стационарлық көмектің орнын толтыру жаңа әдісі 2017 - г. 5 - стр. 0

6

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Утепбергенова Ж.М. Қазақстан Республикасының мегаполистерінде жалпы тәжірибелік мейіргерлердің еңбек процессін ресурстық қамтамасыз ету 2017 - г. 4 - стр. 0

7

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. 2018 - г. 4 - стр. 0

8

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. 2018 - г. 5 - стр. 0

9

Калмаханов Сундетгали БеркинулыБайгонова К.С., Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С. 2018 - г. 3 - стр. 3

10

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. 2018 - г. 3 - стр. 3

11

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. Қазақстан Республикасының 2013-2016 жылдарға арналған офтальмологиялық ауру және дәрігер кадрлық талдау. 2018 - г. 3 - стр. 33

12

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К., Капанова Г.Ж. Делегирование функций медицинских сотрудников на приеме городской поликлиники №3 г.Семей 2018 - г. 4 - стр. 0

13

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Совершенствование оплаты труда работников при переходе медицинской организации на право хозяйственного ведения 2018 - г. 5 - стр. 1

14

Калмаханов Сундетгали БеркинулыҚұрман Б.., Кошербаева Л.К. ТРИАЖ ЖҮЙЕСІМЕН КӨМЕК АЛУ КЕЗІНДЕ ЕМДЕЛУШІЛЕРДІҢ ҚАНАҒАТТАНАРЛЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 4 - стр. 1

15

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2018 - г. 3 - стр. 1

16

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Кошербаева Л.К. СЕМЕЙ Қ АЛАСЫ No3 Қ АЛАЛЫ Қ ЕМХАНА МЫСАЛЫНДА МЕДИЦИНАЛЫ Қ Қ ЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ Ө КІЛЕТТІКТЕРДІ ТАБЫСТАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

17

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж., Кошербаева Л.К. Қ АНТТЫ ДИАБЕТ БОЙЫНША ЕМДЕЛ УШІЛЕРДІ Ң АУРУДЫ БАС Қ АРУ БА Ғ ДАРЛАМАСЫНА Қ АТЫСУЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 4 - стр. 0

18

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. ВАЛЕОЛОГИЯ ДЕНСАУЛЫҚ - АУРУ - САУЫҚТЫРУ 2018 - г. 3 - стр. 2018

19

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ГЛАУКОМАНЫҢ АУЫРПАЛЫҒЫН ТАЛДАУ 2018 - г. 5 - стр. 0

20

Калмаханов Сундетгали Беркинулы R бағдарламалық ортасын пайдаланып, зерттеу деректерін визуализациялау 2018 - г. 13 - стр. 0

21

Калмаханов Сундетгали Беркинулы ИНЦИДЕНТНОСТЬ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ЮЖНО­КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2012–2016 ГОДАХ 2018 - г. 6 - стр. 0

22

Калмаханов Сундетгали Беркинулы АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ R 2018 - г. 14 - стр. 0

23

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. Созылмалы ауруларды басқарудағы қоғамдық денсаулық сақтау мамандарының рөлі 2019 - г. 8 - стр. 1

24

Калмаханов Сундетгали Беркинулы MEDICAL RESEARCH IN KAZAKHSTAN AS PERCEIVED BY RESEARCHERS, HEALTH MANAGERS AND PRACTICING PHYSICIANS 2019 - г. 6 - стр. 4

25

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К. VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ Халықаралық ғылыми конфкеренциясының МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы, Қазақстан, 2 – 12 сәуір, 2019 жыл 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Potential misclassification of alcohol intoxication as cardiovascular deaths in Yakutsk in 2007-2018: A forensic autopsy data-based study 2019 - г. 6 - стр. 0

27

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКапанова Г.Ж. 2019 - г. 3 - стр. 0

28

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКалматаева Ж.А., Ошибаева А.Е. Современные подходы к мониторингу деятельности акушерско-гинекологической службы и сохранению репродуктивного здоровья (обзор литературы) 2020 - г. 5 - стр. 0

29

Калмаханов Сундетгали БеркинулыРаушанова А.М., Капанова Г.Ж., Романова Ж.В., Винников Д.В. Testosterone and occupational burnout in professional male firefighters 2021 - г. 7 - стр. 397

30

Калмаханов Сундетгали БеркинулыДаулиева Г.Р., Кошербаева Л.К., Капанова Г.Ж. Impact of Covid-19 on the Activities of Mediumand Small-Size Medical Enterprises in Kazakhstan 2021 - г. 7 - стр. 0

31

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Effects of air temperature on the number of ambulance calls for asthma during cold season in Nur-Sultan–the second coldest capital in the world 2021 - г. 7 - стр. 1

32

Калмаханов Сундетгали БеркинулыКошербаева Л.К., Даулиева Г.Р., Бимендиева Л.А., Капанова Г.Ж. Шағын және орта медициналық кәсіпкерліктің пандемия кезеңіндегі проблемалары және даму жолдары: халықаралық тәжірибе 2021 - г. 11 - стр. 138

33

Калмаханов Сундетгали БеркинулыОнгарбаева Д.Т., Уалиева А.Е., Романова Ж.В., Винников Д.В., Круговых И.И., Байгонова К.С. 2022 - г. 6 - стр. 12

34

Калмаханов Сундетгали БеркинулыГржибовский А.М. АРТЫҚ ӨЛІМДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 2022 - г. 14 - стр. 24

35

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Regulation of Cell Signaling Pathways and Non-Coding RNAs by Baicalein in Different Cancers 2022 - г. 18 - стр. 23

36

Калмаханов Сундетгали БеркинулыГлушкова Н.Е. Molecular Aspects of Allergen-Specific Immunotherapy in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis 2023 - г. 17 - стр. 12

1

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Хайдарова Т.С. Жарақаттанудың әлуметтік-психологиялық факторлардың, жүкті әйелдердің денсаулығына әсері 2016 - г. 3 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

2

Калмаханов Сундетгали Беркинулы БМСК деңгейде балаларға медициналық көмекті ұйымдастыруды жақсарту негіздемесі 2016 - г. 4 - стр. Зал библиотеки КазНУ им. аль-Фараби

3

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Калматаева Ж.А., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті- Қазақстанда университеттік білім беру көшбасшысы 2017 - г. 2 - стр. ШТУТГАРД

4

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж. ҚАЗАҚСТАНДАГЫ қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

5

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж. Алматы қаласы № 1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

6

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Даирұлы Ж.., Хайдарова Т.С. Қазақстандағы қоғамдық денсаулық сақтау 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

7

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С., Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

8

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Даирұлы Ж.., Байгонова К.С., Хайдарова Т.С., Капанова Г.Ж., Сарыбаева Г.К. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

9

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Даирұлы Ж.., Сарыбаева Г.К., Байгонова К.С., Капанова Г.Ж., Хайдарова Т.С. Алматы қаласы №1 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметі 2017 - г. 1 - стр. ШТУТГАРД

10

Калмаханов Сундетгали Беркинулы ОАА зерттеулерінің сапасына клиникалық-диагностикалық зертхананың ішкі аудитінің әсері 2017 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Утепбергенова Ж.М. Қазақстандағы біріншілік звонодағы мейіргерлердің өндірістік ортасн стандарттау 2018 - г. 2 - стр. г.Баку

12

Калмаханов Сундетгали Беркинулы Early recognition and rehabilitation of children with severe-to-profound hearing loss 2019 - г. 1 - стр. AKTOBE

13

Калмаханов Сундетгали Беркинулы The development of general medical practice in the Republic of Kazakhstan 2019 - г. 2 - стр. AKTOBE, KAZAKHSTAN

14

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2021 - г. 7 - стр. г. Казань

15

Калмаханов Сундетгали Беркинулы 2021 - г. 2 - стр.
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0