Білімі

Білім беретін мекеме

Квалификация

Аяқталу күні

әл-Фараби атынд.ҚазҰУ
Жоғары
2001

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми дәреже атауы
Ғылым саласы
Диплом берілген күні
Кандидат
21.05.2009

Ғылыми атағыңыз

Ғылыми атағыңыздың атауы
Тағайындалған күні
қауымдастырылған профессор (доцент)
01.01.2001
Қызығушылығы

1

Алимкулов Ербол Темирханович

Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н.

" Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Алимкулов Ербол Темирханович

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Жедел басу баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-5-16-005311-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Алимкулов Ербол Темирханович

Джансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н.

2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б.

"Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Алимкулов Ербол Темирханович

Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н.

" Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Алимкулов Ербол Темирханович

Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар 2011 - г. 6 - стр. 0
6

Алимкулов Ербол Темирханович

Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0
7

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0
8

Алимкулов Ербол Темирханович

Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері 2012 - г. 6 - стр. 62
9

Алимкулов Ербол Темирханович

Берсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 3 - стр. 1
10

Алимкулов Ербол Темирханович

Жанибеков А.К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде 2014 - г. 4 - стр. 71
11

Алимкулов Ербол Темирханович

Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 4 - стр. 0
12

Алимкулов Ербол Темирханович

Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы 2014 - г. 8 - стр. 0
13

Алимкулов Ербол Темирханович

Проблемы категории совести в оценке доказательств 2014 - г. 3 - стр. 0
14

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері 2014 - г. 5 - стр. 0
15

Алимкулов Ербол Темирханович

Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 0
16

Алимкулов Ербол Темирханович

Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде 2015 - г. 6 - стр. 0
17

Алимкулов Ербол Темирханович

Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын тергеу судьясының санкцияберуерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 0
18

Алимкулов Ербол Темирханович

Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қоюмәселелері 2015 - г. 4 - стр. 0
19

Алимкулов Ербол Темирханович

Қазақстан Республикасының жаңа процесстік заңнамасы аясында дәлелдемелердің қатыстылығымәселелері 2015 - г. 5 - стр. 0
20

Алимкулов Ербол Темирханович

Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокаттың сот жарыссөзіне қатысу мәселелері 2015 - г. 3 - стр. 0
21

Алимкулов Ербол Темирханович

Күзетпенұстaубұлтaртпaу шaрaсын сaнкциялaу–тергеу судьясыныңнегізгіқызмет түрінің біріретінде 2016 - г. 3 - стр. 77
22

Алимкулов Ербол Темирханович

Тергеу судьясы –тепе-теңдік және тежеу фaкторы ретінде 2016 - г. 5 - стр. 77
23

Алимкулов Ербол Темирханович

Problems with the procedural aspects during of sentencing 2015 - г. 3 - стр. 0
24

Алимкулов Ербол Темирханович

Берсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О. On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect 2015 - г. 5 - стр. 0
25

Алимкулов Ербол Темирханович

Берсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О. Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding 2015 - г. 4 - стр. 0
26

Алимкулов Ербол Темирханович

2016 - г. 5 - стр. 0
27

Алимкулов Ербол Темирханович

2016 - г. 6 - стр. 0
28

Алимкулов Ербол Темирханович

Дәлелдемелерді бағалауда ар ождан категориясының мәселелері 2016 - г. 5 - стр. 0
29

Алимкулов Ербол Темирханович

Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 4 - стр. 0
30

Алимкулов Ербол Темирханович

Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қою мәселелері 2016 - г. 3 - стр. 0
31

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2016 - г. 4 - стр. 0
32

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2016 - г. 4 - стр. 0
33

Алимкулов Ербол Темирханович

Тергеу судьясының айғақтарды сақтауға қою мәселелері 2016 - г. 3 - стр. 0
34

Алимкулов Ербол Темирханович

Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде 2016 - г. 4 - стр. 0
35

Алимкулов Ербол Темирханович

Дәлелдемелерді бағалауда ар ождан категориясының мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 0
36

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізу аясында тергеу судьясының тепе-теңдік және тежеу функциялары 2017 - г. 5 - стр. 0
37

Алимкулов Ербол Темирханович

Қылмыстық іс жүргізу аясында тергеу судьясының тепе-теңдік және тежеу функциялары 2017 - г. 5 - стр. 0
38

Алимкулов Ербол Темирханович

About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 0
39

Алимкулов Ербол Темирханович

Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0
40

Алимкулов Ербол Темирханович

On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings 2017 - г. 4 - стр. 0
41

Алимкулов Ербол Темирханович

Concept and content of legality, as social phenomenon 2017 - г. 5 - стр. 0
Автордың құжаттары

11

Цитирования
18 по 17

құжаттар

h-индексі

3