Басты бет / Филология / А. Байтұрсынұлы атындағы Қазақ тіл білімі кафедрасы / Куркебаев Кенжетай Курманбаевич

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич

Лауазымы: аға оқытушы
А. Байтұрсынұлы атындағы Қазақ тіл білімі кафедрасы
Scopus author ID: 57192106922
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Рухани және материалдық лексика
Рухани және материалдық лексика

1

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Ісқағаздарын жүргізу " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978–601–04–0504–2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Шешендік сөздердің дискурсы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-577-7 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тілінің рухани және материалдық лексикасы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-582-1 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Өлең мәтінінің семантикалық тіркесімділігі 2012 - г. 2 - стр. 0

2

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Ежелгі арақашықтық өлшемдеріндегі әлем бейнесі 2011 - г. 3 - стр. 1

3

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 10 - стр. 15

4

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тіліндегі "сүйек" лексемасының семантикалық парадигмасы 2014 - г. 6 - стр. 3

5

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ салт-дәстүрлеріндегі кейбір атаулардың этномәдени ерекшеліктері 2011 - г. 16 - стр. 1

6

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Семантические поля и ассоциативные связи концепте "Сүйек-кость" в казахском языковом сознании 2013 - г. 4 - стр. 1

7

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ пен алтай тілі лексикасының тарихи сабақтастығы 2016 - г. 7 - стр. 5

8

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Дулат Бабатайұлы шығармаларының лексикалық ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 5

9

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Сөз мағынасының құрылымы мен контекстік қолданысы 2016 - г. 6 - стр. 3

10

Куркебаев Кенжетай КурманбаевичСағындық Н.Б., Абдикулова Р.М., Алкебаева Д.А. Қазіргі роман трансформациясындағы уақыт пен кеңістік категориясы 2016 - г. 11 - стр. 96

11

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Различные направления в концептуальных исследованиях 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ және татар тілдерінің лексика-грамматикалық жүйесі 2016 - г. 6 - стр. 0

13

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тіліндегі «сүйек» лексемасының семантикалық парадигмасы 2014 - г. 7 - стр. 0

14

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тіліндегі неологизмдердің қолданысына лингвистикалық-экспременттік сараптама 2014 - г. 7 - стр. 0

15

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 10 - стр. 0

16

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Үй лексемасының семантикалық шеңбері 2015 - г. 6 - стр. 0

17

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич . Тілді оқытудағы коммуникативтік тәсілдердің рөлі. 2015 - г. 3 - стр. 0

18

Куркебаев Кенжетай КурманбаевичКарагойшиева Д.А., Жанабекова М.А. 2.10 Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness 2017 - г. 5 - стр. 165

19

Куркебаев Кенжетай КурманбаевичКарагойшиева Д.А., Шарипова Г.., Дайрабекова Г.К. Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков 2017 - г. 6 - стр. 0

20

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич The categories of time and space in modern novel transformation 2016 - г. 9 - стр. 0

21

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич DIFFERENT АPPRОАCHES ОF USING THE CОNCEPT ОF PОLITENESS (оn the mаteriаls оf Kаzаkh, English аnd Chinese) 2017 - г. 7 - стр. 2

22

Куркебаев Кенжетай КурманбаевичАлкебаева Д.А. The categories of time and space in modern novel transformation 2016 - г. 11 - стр. 2

23

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл саясаты 2017 - г. 320 - стр. 0

24

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазіргі қазақ тіліндегі перифраз атаулардың номинативтік сипаты 2018 - г. 237 - стр. 0

25

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Дәстүрлі және қазіргі тілдік санадағы «қасқыр» лексемасының лингвомәдени сипаты 2018 - г. 7 - стр. 1

26

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Ноғайлы дәуірі эпостық шығармаларының лексикалық сипаты 2020 - г. 9 - стр. 1

27

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Мәтін: лингвистикалық және психолингвистикалық аспект 2020 - г. 8 - стр. 1

28

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич ХҮІ-ХҮІІІ ғасырлардағы жыраулар поэзиясындағы сөздердің функциональдық қолданысы 2020 - г. 10 - стр. 1

1

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Ұйқастың лингвопоэтикалық табиғаты 2012 - г. 3 - стр. Алматы

2

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Взаймосвязь казахского языка с лексикой древнокипчакского языка 2012 - г. 7 - стр. Новосибирск

3

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тілі мен ескі қыпшақ тіліндегі сөздердің ұқсастығы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

4

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Құжат тілі 2013 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚВАЗҰУ

5

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Языковая политика в современном Казахстане: проблемы и решение 2013 - г. 6 - стр. КФУ

6

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич ЖОО-дағы ресми-іскери тілдің қолданысы мен ерекшеліктері 2013 - г. 4 - стр. ҚаЗҰУ

7

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Лингвистические особенности перевода изобразительных средств сказахского ьязыка на руский язык 2012 - г. 6 - стр. Афины

8

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Мемлекеттік тілді меңгертудегі коммуникативтік құзырет түрлерінің ролі 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

9

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Қазақ тілінің ескі қыпшақ тілі лексикасымен сабақтастығы 2012 - г. 4 - стр. Алматы

10

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич ҚР ЖОО көптілді оқыту мәселелері 2016 - г. 6 - стр. ҚазҰУ

11

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич Өлшема атауларының гипер-гипонимиялық қатынасы 2017 - г. 8 - стр. Алматы

12

Куркебаев Кенжетай Курманбаевич ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЕСКІ ҚЫПШАҚ ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 2016 - г. 6 - стр. Тараз
Автордың құжаттары

1

Цитирования

3 по 3
құжаттар

h-индексі

1

The categories of time and space in modern novel transformation

Sultan, Y., Alkebaeva, D.A., Kurkebayev, K.K., Abdikulova, R.M., Sagyndykov, N.B.

2016

Man in India
96, с. 3927-3937

3

Цитирований