Басты бет / Филология және әлем тілдері / Қазақ тілі білімі / Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Лауазымы: профессор
қазақ тіл білімі кафедрасы
Scopus author ID: 57211546972
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2007 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"


1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Шешендік сөздердің дискурсы Изд. "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-577 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ісқағаздарын жүргізу " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9786010405042 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ фразеологиясы лингвистикалық ғылыми парадигмаларда Арыс 2010 - г. 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері (Екінші басылым) Елтаным 2010 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің варианттылығы Санат 1996 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Казахский язык. Страноведение через фразеологизмы Жібек Жолы 1997 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мәтін лингвистикасы: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2002 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдер сөздігі Сөздік-Словарь 2001 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологиялық калькалар: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Парсы мақал-мәтелдерінің жүйесі: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Көркем мәтін лингвистикасы. Магистранттарға арналған оқулық Триуф Т 2007 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары. Оқу құралы. Электив курсқа арналған " Қазақ университеті " 2009 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тіл білімінің тарландары: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2009 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Көркем мәтін лингвистикасы. (Екінші басылым) Магистранттарға арналған оқулық ҚР БжҒМ ұсынған.-Алматы: Тіл орталығы 2010 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдер сөздігі(толықтырылған екінші басылым) Елтаным 2010 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298-8 178 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ЯКУТСКО-РУССКИЙ И КАЗАХСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МНОГОЗНАЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ Издательский дом Алаас 2019 - г. ISBN 978-5-6044108-9-9 8 - стр. РЕСЕЙ

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚАЗАҚ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ лингвистикалық парадигмаларда " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-332-718-1 256 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Сөйлеу мәдениетінің лингвоэкологиялық аспектілері 2011 - г. 5 - стр. 10

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ фразеологиясының ғылыми парадигмалары 2012 - г. 14 - стр. 1

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Талғат Сайрамбайұлы: кемелдік пен кеңдік 2012 - г. 4 - стр. 135

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ұлттық интеллектіні қалыптастырудағы фразеологизмдердің рөлі 2012 - г. 5 - стр. 24

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна "Зығырдан" деген не? 2011 - г. 1 - стр. 8195

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Көсеге мен кежеге 2012 - г. 1 - стр. 8213

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологияық фрейм және семантика 2011 - г. 8 - стр. 15

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Әлекедей жаланған 2011 - г. 1 - стр. 8208

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Formation of moral values of schoolchildren by means of Kazakh folklore 2014 - г. 4 - стр. 0

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Межкультурная коммуникация: проблемы этноязыковых особенности 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лексикология мен фразеология пәнінен өздік жұмысты ұйымдастырудың тиімді тәсілдері 2013 - г. 7 - стр. 1

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 10 - стр. 0

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Языковая ситуация в Казахстане и функционирование русского язык 2009 - г. 6 - стр. 0

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Семантические и стилистические особенности перевода русских фразеологизмов на казахский язык 2010 - г. 8 - стр. 0

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІНДЕГІ «СҰЛУЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ 2015 - г. 7 - стр. 1

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ фразеологиясының қазіргі ғылыми парадигмалары 2014 - г. 15 - стр. 1

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты түр түстің ассоциациялануының психолингвистика мәні 2016 - г. 15 - стр. 6

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 6 - стр. 2

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2015 - г. 5 - стр. 11

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Өркениет әлеміндегі этнос мәдениеті: этнолингвистикалық бағдар. 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ әзілдерінің тақырыптық ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Диаспора мен оралмандардың сөйлеу тілінің ерекшеліктері 2015 - г. 7 - стр. 0

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ әзілдерінің тақырыптық ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 2017 - г. 8 - стр. 1

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна MAIN DIRECTIONS OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN 2016 - г. 9 - стр. 7

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна LINGUA ECOLOGICAL ASPECTS OF SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH (ON MATERIAL OF THE KAZAKH PHRASEOLOGICAL UNITS) 2016 - г. 5 - стр. 4

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ауызша дискурстағы көркем сөйлеудің ерекшеліктері мен мәселелері 2016 - г. 10 - стр. 6

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Паремиядағы гендерлік мәселелер 2017 - г. 5 - стр. 40

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Алаш қайраткерлерінің лингвоэкологиялық идеялары 2017 - г. 8 - стр. 61

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 3 - стр. 7

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр. 7

32

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қытайдағы қазақтардың сөйлеу тілінің ерекшеліктері 2019 - г. 4 - стр. 173

33

Смагулова Кулдархан Нургазиевна АУДАРМА – МӘДЕНИАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМНЫҢ БАСТЫ КӨРСЕТКІШІ 2019 - г. 7 - стр. 174

34

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Principles of anthropocentrism in Modern Linguistics: Linguistic personality 2019 - г. 14 - стр. 2

35

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвоаксиология: қазақтар дүниетанымындағы құндылықтар ұғымы 2020 - г. 6 - стр. 177

36

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Anthropocentric phraseological units of the Tatar language | [Unidades fraseológicas antropocéntricas del lenguaje Tártaro] 2019 - г. 11 - стр. 22

37

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердегі түркі әлемінің тілдік бейнесі 2020 - г. 8 - стр. 2

38

Смагулова Кулдархан Нургазиевна БАҚ тілі: қоғамдық сана және тілдік жағдаят 2019 - г. 7 - стр. 0

39

Смагулова Кулдархан Нургазиевна The Names and Motivation of the Kazakh National Sports 2019 - г. 22 - стр. 3

40

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ құндылықтары: ұлттық ойындар 2019 - г. 8 - стр. 0

41

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЛАРЫН ДАМЫТУ ЖОЛЫ 2020 - г. 5 - стр. 2

42

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Институционалды қарымқатынастардың ерекшеліктері: әлеуметтік институттар 2020 - г. 6 - стр. 72

43

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР: ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тілдік пәндерді оқытуда қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану 2011 - г. 5 - стр. Казань

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Синонимдік фразеологизмдердің ұлттық мәдени коннотациясы 2012 - г. 5 - стр. Москва

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Антропонимдер мен топонимдердің этномәдени семантикасы 2011 - г. 4 - стр. Астана

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мәдениаралық қатысым: тұрақты тіркестердегі киелі сандар 2011 - г. 5 - стр. Астана

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Метафораның когнитивтік дискурстық сипаты 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ фразеологизмдерінің лингвомәдени мәртебесі 2012 - г. 4 - стр. Алматы

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологияның қазіргі жағдайы мен әлемдік ғылымдағы даму тенденциясы 2011 - г. 5 - стр. Алматы

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Студенттерге «Шешендік сөздер дискурсындағы» күрделі синтаксистік тұтастық құрылымын меңгерту тәсілдері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мәдениаралық қатысымның лингвистикалық аспектілері 2012 - г. 4 - стр. Алматы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Түркі әлемінің тілдік бейнесі: ортақтық пен ұқсастықтар. 2013 - г. 5 - стр. Алматы әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ұстаздық ұлағат пен ғалымдық ғибрат 2013 - г. 4 - стр. Астана ЕНУ им.Гумилева

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Электив курсына қойылатын талаптар негізінде «қазақ метафорасы» таңдау курсын оқыту ескерткіштері 2013 - г. 4 - стр. Алматы

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Магистратурада «Мәтін лингвистикасы» пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру 2012 - г. 6 - стр. Алматы

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвистикадағы антропоцентрлік когниция 2012 - г. 8 - стр. Алматы

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Заимствованные компоненты фразеологизмов казахского языка 2012 - г. 4 - стр. Кострома

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта 2012 - г. 5 - стр. Санкт-Петербург

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ жарнамасының дискурсы 2013 - г. 5 - стр. Бейжин

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тілдерді дамыту орталығының оқу әдістемелік кешендері 2014 - г. 4 - стр. Алматы

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Изучение современной казахской лексикологии 2013 - г. 5 - стр. Казан

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Concertualization of intelligence of the person: on a material of the Kazakh language 2014 - г. 4 - стр. Москва

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Межъязыковые и абсолютно эквивалентные фразеологизмы 2013 - г. 5 - стр. Минск

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Компьютерлік дискурс 2014 - г. 5 - стр. Алматы

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ЖОО-дағы ресми-іскери тілдің қолданысы мен ерекшеліктері 2013 - г. 8 - стр. Алматы

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Құжат тілі 2013 - г. 4 - стр. Алматы

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна «Тілдерді дамыту» орталығының оқу-әдістемелік кешендері 2014 - г. 4 - стр. Алматы

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Түркітану: қазақ лексикологиясының мәселелері 2014 - г. 6 - стр. Алматы

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль национального менталитета в формировании фразеологических значений/ 2013 - г. 7 - стр. Алматы-Кемерова-Витебск-Донецк

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Defining notions of the concept “intellect 2013 - г. 7 - стр. Алматы

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Эмотив лексиканың қатысымдық ерекшеліктері 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Әлемнің фразеологиялық бейнесіндегі ұлттық ерекшеліктер 2013 - г. 3 - стр. Алматы

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Речевая культура в казахском и турецком языках 2013 - г. 8 - стр.

32

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Электив курсына қойылатын талаптар негізінде «қазақ метафорасы» таңдау курсын оқыту ескерткіштері 2013 - г. 4 - стр. Алматы

33

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мемлекеттік тіл:сұраныс пен қолданыс 2013 - г. 4 - стр. Алматы

34

Смагулова Кулдархан Нургазиевна К вопросу об обучении чтению текстов по специальности 2012 - г. 5 - стр. Ростов-на-Дону

35

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мәдениаралық қатысымның лингвистикалық аспектілері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

36

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Магистратурада «Мәтін лингвистикасы» пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру 2012 - г. 5 - стр. Алматы

37

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологические антонимы в контексте.Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме 2009 - г. 4 - стр. Великий Новгород

38

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тіл білімінің білікті маманы. Сөз семантикасы: лексикография, самасиология, терминология 2009 - г. 6 - стр. Алматы

39

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдер ұлт менталдығының көрсеткіші 2009 - г. 5 - стр. Алматы

40

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдер және мақал мәтелдердің дискурстық сипаты 2009 - г. 3 - стр. Алматы

41

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмы и речевая культура 2009 - г. 4 - стр. город Российской Федерации, столица Республики Татарстан, Казань

42

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ тіліндегі соматизмдердің медицинадағы қолданыс ерекшеліктері 2009 - г. 3 - стр. Алматы

43

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қ.Жұбанов және тілдегі гендерлік оппозиция 2009 - г. 3 - стр. Алматы

44

Смагулова Кулдархан Нургазиевна СONCEPT "INTELLIGENCE" IN THE KAZAKH LANGUAGE 2014 - г. 3 - стр. Москва

45

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Idioms as Expressive Means of the Lingual Personality in the Kazakh Language as Compared to English 2014 - г. 8 - стр. PavolJozetSafarik University in Kosice, Slovakia.

46

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвокультурный статус казахских фразеологизмов 2014 - г. 7 - стр. Салоники

47

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ескі түркі жазуларындағы аталар сөзі 2016 - г. 5 - стр. КазГосЖенПУ

48

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердегі этнос мәдениеті 2017 - г. 4 - стр. Баку

49

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Түркологиялық зерттеулер: қытай ғалымының ізденістері 2015 - г. 4 - стр. Алматы

50

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Казахские фразеологизмы об охоте с ловчими птицами 2017 - г. 4 - стр. Казань

51

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ тілінің қазіргі қолданысының негізгі бағыттары 2016 - г. 1 - стр. Астана

52

Смагулова Кулдархан Нургазиевна А.Байтұрсынұлы қазақтың шешендік сөздері жайында 2017 - г. 4 - стр. А.Байтұрсынұлы атындағы ISBN 978-601-7849-23-8

53

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Алаш мұрасы: құндылық және тектілік 2017 - г. 5 - стр.
Автордың құжаттары

5

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

The model of pension system in chile: Transformation in kazakhstan

Abikenov, A., Kenzhibekova, E.P., Kalkayeva, N., Taitorina, B.A., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 117-122

0

Цитирований
Problem aspects of mediation dispute resolution

Assanova, S., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S., Mukaldyeva, G.

2020

Rivista di Studi sulla Sostenibilita
2020, с. 215-233

1

Цитирований
The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU)

Abikenov, A., Idrysheva, S.K., Zharbolova, A.Z., Apakhayev, N., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2019

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
13, с. 175-181

12

Цитирований
Formation of parliamentarism in Kazakhstan: Current Agenda

Kassymbek, A., Sartayeva, K., Satylganov, Y., Abikenov, A., Serikkali, T., Buribayev, Y.A., Mukhamedzhanov, O.

2019

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
22, с. 1-16

0

Цитирований
Access of the public to environmental information in the republic of Kazakhstan

Yerezhepkyzy, R., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2277-2285

0

Цитирований