Басты бет / Филология және әлем тілдері / Қазақ тілі білімі / Кулжанова Бахытгул Райхановна

Кулжанова Бахытгул Райхановна

Лауазымы: доцент
Қазақ тілі білімі
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант " ЖОО үздік оқытушысы" 09.01.2013


1

Кулжанова Бахытгул Райхановна Байырғы зат есімдердің тарихи даму жолдары арыс 2013 - г. ISBN 978-601-291-181-7 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна Қутадғу билиг Арыс 2013 - г. ISBN 978-601-291-182-4 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна Қазіргі қазаі тілі. Лексикология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010412774 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна Қазіргі қазақ тілі. Лексикология. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN ббк81.2қаз.я73 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілінің айбынын асқақтатқан орта ғасыр ғұламалары 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна Тіл арыстан - есік баққан ашулы 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна Көне мұралардағы ел бірлігі мен мемлекет тұтастығы идеясы 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна Cagdas kazak dili gelisiminin temel sorunlari 2012 - г. 9 - стр. 0

5

Кулжанова Бахытгул РайхановнаМомынкулов Ж.Б. 2012 - г. 7 - стр. 1

6

Кулжанова Бахытгул Райхановна Orta asir eserlerindeki urpak tarbiesi 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Кулжанова Бахытгул Райхановна "орта ғасыр түркі жазба ескерткіштеріндегі синонимдер" 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Кулжанова Бахытгул Райхановна Орта ғасыр жазба ескерткіштері тіліндегі антонимдер. («Қутадғу билиг» және «Һибат-ул хақайиқ» ескерткіштері бойынша). 2014 - г. 5 - стр. 0

9

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Көп мағыналылықты білдіретін тәсілдер" 2014 - г. 5 - стр. 0

10

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Қазақ тіліндегі көптік жалғаулары, оның ерекшеліктері" 2014 - г. 4 - стр. 0

11

Кулжанова Бахытгул Райхановна Орта ғасыр ғұламаларының этикалық көзқарастары 2013 - г. 6 - стр. 0

12

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Һибат-ул хақайиқ" ескерткішінің ғылыми сипаттамасы және зерттелу тарихы" 2013 - г. 9 - стр. 0

13

Кулжанова Бахытгул Райхановна Зат есімдерден жасалған синонимдердің типтері мен стильдік ерекшеліктері 2014 - г. 7 - стр. 0

14

Кулжанова Бахытгул Райхановна XI-XII ғасыр ескерткіштеріндегі көнерген зат есімдер 2014 - г. 6 - стр. 0

15

Кулжанова Бахытгул Райхановна TÜRK DİLLERİNDE AYNI SES YAPISINA GELEN İSİMLER ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕ ДЫБЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ ТОЛЫҚ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН АТАУЛАР NAME (S) IN THE TURKIC LANGUAGES, THE SAME (CORRESPONDING) TO THE SOUND STRUCTURE 2014 - г. 8 - стр. 0

16

Кулжанова Бахытгул РайхановнаСағындықұлы Б.. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ БАРЫС СЕПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ФОРМАЛАРЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛҒАН? 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Кулжанова Бахытгул РайхановнаСағындықұлы Б.. 2015 - г. 7 - стр. 0

18

Кулжанова Бахытгул Райхановна Сөз мағыналарының өзгеру себептері 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Кулжанова Бахытгул Райхановна TO THE QUESTION ABOUT TECHNICAL AND STYLISTIC DEVICES IN THE SCIENTIFIC SPEECH 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Кулжанова Бахытгул Райхановна BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

21

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдерінде табыс септік жалғауы қалай пайда болған? 2016 - г. 7 - стр. 1

22

Кулжанова Бахытгул Райхановна To the ouestion about technical and stylistic devices in the scientific speech. 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Кулжанова Бахытгул Райхановна BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

24

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдерінде табыс септік жалғауларының формалары қалай пайда болған? 2016 - г. 7 - стр. 1

25

Кулжанова Бахытгул РайхановнаЗуева Н.Ю. TO THE QUESTION ABOUT TECHNICAL AND STYLISTIC DEVICES IN THE SCIENTIFIC SPEECH 2016 - г. 5 - стр. 7

26

Кулжанова Бахытгул Райхановна UNIVERSAL NOMINATIONS SAMPLES FOR ALL WORLD LANGUAGES 2017 - г. 10 - стр. 1

27

Кулжанова Бахытгул Райхановна ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ БАРЫС СЕПТІГІ ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ЭТИМОЛОГИЯСЫ 2017 - г. 8 - стр. 2

28

Кулжанова Бахытгул Райхановна ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТАБЫС СЕПТІГІ ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ЭТИМОЛОГИЯСЫ 2017 - г. 7 - стр. 2

29

Кулжанова Бахытгул Райхановна 7. Oguz ve kipcak dillerine ait fonetik ve leksikolojik ozellikler. (Orta asırdaki Türk yazılı eserler temelinde). 2016 - г. 5 - стр. 1

30

Кулжанова Бахытгул Райхановна UNIVERSAL NOMINATIONS SAMPLES FOR ALL WORLD LANGUAGES 2017 - г. 9 - стр. 1

31

Кулжанова Бахытгул Райхановна Жедел өткен шақ жұрнағының шығу тарихы. 2018 - г. 5 - стр. 1

32

Кулжанова Бахытгул Райхановна Жазба ескерткіштер тіліндегі көнерген сөздер 2018 - г. 5 - стр. 1

33

Кулжанова Бахытгул Райхановна Махмуд Қашғаридің "Түркі тілдерінің сөздерін жинаған кітабы". 2018 - г. 3 - стр. 1

34

Кулжанова Бахытгул Райхановна XI yuzulin ansiklopedik sozlugu 2018 - г. 7 - стр. 1

35

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдеріндегі көптік жалғауының морфологиялық формалары 2019 - г. 6 - стр. 0

36

Кулжанова Бахытгул Райхановна Сөз басындағы й=дж=ж=т=д= ч=ш=с=з... сәйкестігі туралы ғылыми болжамдар 2019 - г. 5 - стр. 0

37

Кулжанова Бахытгул Райхановна ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ, №4, 2019 2019 - г. 11 - стр. 0

38

Кулжанова Бахытгул Райхановна Адамның дене мүшелеріне байланысты атаулардың фоно-морфо-семантикалық дамуы 2019 - г. 5 - стр. 176

39

Кулжанова Бахытгул Райхановна Thematic and lexical paradigm of taboo in the Kazakh language 2020 - г. 9 - стр. 178

1

Кулжанова Бахытгул Райхановна Orta asir eserleri Kutadgu bilig ve Hibetul hakaika ortak motifler 2011 - г. 10 - стр. Ерзрум Түркия

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Қутағу билиг ескерткішінің идеялық мазмұны 2011 - г. 7 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.Шығыстану факультеті. Түркітану және үндітану кафедрасы.

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркологиялық еңбектерде зат есімнің зерттелуі. 2012 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. филология , әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна Мемлекеттік тілді білу – парыз 2013 - г. 6 - стр. . Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Халықаралық қатынастар факультеті.

5

Кулжанова Бахытгул Райхановна 29. XI-XII yy. Turki edebi eserlerindeki sufiligin cevher kaideleri 2013 - г. 9 - стр. Кавказ университеті

6

Кулжанова Бахытгул Райхановна 30. Мағыналары әрі кеңейіп әрі тарылған көне сөздер 2013 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

7

Кулжанова Бахытгул Райхановна 31. «Қутадғу билиг» және «Һибат-ул хақайиқ» ескерткіштеріндегі лексика-тақырыптық топтар 2013 - г. 5 - стр.

8

Кулжанова Бахытгул Райхановна Орта ғасыр түркі жазба ескерткіштері тіліндегі лексикалық- тақырыптық топтар 2014 - г. 5 - стр. Г. Черкесск

9

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Орта ғасыр түркі жазба ескерткіштері тіліндегі омономдер" 2014 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Кулжанова Бахытгул Райхановна КӨП МАҒЫНАЛЫҚТЫ ТУДЫРАТЫН ТӘСІЛДЕР (ОРТА ҒАСЫР ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІ БОЙЫНША) 2014 - г. 4 - стр. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл ібілім институты

11

Кулжанова Бахытгул Райхановна Орта ғасыр түркі жазба ескерткіштеріндегі синонимдер («Қутадғу билиг» және «Һибат-ул хақайиқ» ескерткіштері бойынша) 2014 - г. 6 - стр.

12

Кулжанова Бахытгул Райхановна БАЙЫРҒЫ СӨЗ МАҒЫНАЛАРЫНЫҢ КЕҢЕЮІ 2014 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

13

Кулжанова Бахытгул Райхановна Сағындықұлы Б.. 2015 - г. 8 - стр. Süleyman Şah University, Istanbul, Turkey

14

Кулжанова Бахытгул Райхановна Сағдидың "Гүлстан" дастанының көне түркі тіліне аударылу себебі 2015 - г. 3 - стр. Алматы

15

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2 Dede Korkut un Kizilorda bolgesindeki efsanefi tiplemesi uzerine 2015 - г. 6 - стр. ИTurkyat arastirmalari instituti Izmir, Чешме, turkye

16

Кулжанова Бахытгул Райхановна Kazak halkbiliminde Nasreddin Hoca. 2015 - г. 7 - стр. Түркия Кония, Ақшехир beledeyeci

17

Кулжанова Бахытгул Райхановна Kazak halk edebiyatindaki koroglu destanlari 2015 - г. 6 - стр. Түркия Болу қ

18

Кулжанова Бахытгул Райхановна Шоқтығы биік ұстаз. 2016 - г. 5 - стр. КазНу имени аль-Фараби

19

Кулжанова Бахытгул Райхановна Көне түркі жазба мұраларындағы ел бірлігі, мемлекет тұтастығы идеясы 2016 - г. 8 - стр. әл- Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми кітапхана

20

Кулжанова Бахытгул Райхановна 1 Kazak halkynyn yircilik gelenegi. VI Uluslararasi halk ozanlar bulusmasi 2015 - г. 7 - стр. Невшехир Түркия

21

Кулжанова Бахытгул Райхановна 7 Сағдидің «Гүлстан» дастанының көне түркі тіліне аударылу себебі 2016 - г. 5 - стр. ЖенПУ

22

Кулжанова Бахытгул Райхановна Көп мағыналықтың пайда болу тәсілдерің 2017 - г. 8 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

23

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2) «Өз бетінше білім алудың тиімді әдісі» 2017 - г. 3 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

24

Кулжанова Бахытгул Райхановна «Yusuf Has hacip dusuncelerinin Ahmet Yesevinin tasavvuf ilmiyle benzer yonu» 2016 - г. 7 - стр. Хожа Ахмед Яссауи университеті

25

Кулжанова Бахытгул Райхановна 3) «Kutadgu bilig- oguz-kipcak eseri» 2017 - г. 9 - стр. Turkey, Kastamonu

26

Кулжанова Бахытгул Райхановна «Yusuf Has hacip dusuncelerinin Ahmet Yesevinin tasavvuf ilmiyle benzer yonu» 2016 - г. 9 - стр. Хожа Ахмед Яссауи университеті

27

Кулжанова Бахытгул Райхановна 3) «Kutadgu bilig- oguz-kipcak eseri» 2017 - г. 9 - стр. Kastamonu universitesi

28

Кулжанова Бахытгул Райхановна 7. Oguz ve kipcak dillerine ait fonetik ve leksikolojik ozellikler. 2016 - г. 5 - стр. Академия Наук Республики Азербайджан

29

Кулжанова Бахытгул Райхановна 8. «ORTAÇAĞ ESERLERİ DİLİNDEKİ TÜRKİ DİLLERİNE ORTAK İSİMLER». 2017 - г. 6 - стр. «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

30

Кулжанова Бахытгул Райхановна 9. «Байырғы зат есім мағыналарының кеңеюі» 2017 - г. 7 - стр. МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО, КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО,

31

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдеріндегі табыс септігінің даму тарихы. 2017 - г. 8 - стр. Алматы ҚазНУ

32

Кулжанова Бахытгул Райхановна XIV Yuz yil turkce yazli Kaynaklardaki ortak kelimeler uzerine 2017 - г. 7 - стр. Самаркандский университет

33

Кулжанова Бахытгул Райхановна Hoca Ahmed Yesevin bilinmeyen efsaneleri uzerine 2018 - г. 5 - стр. Turkey Ankara

34

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Һибат-ул-хақайық" ескерткіші тіліне текстологиялық талдаулар жасаудағы әдіс-тәсілдер 2019 - г. 2 - стр. г. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

The model of pension system in chile: Transformation in kazakhstan

Abikenov, A., Kenzhibekova, E.P., Kalkayeva, N., Taitorina, B.A., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 117-122

0

Цитирований
Problem aspects of mediation dispute resolution

Assanova, S., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S., Mukaldyeva, G.

2020

Rivista di Studi sulla Sostenibilita
2020, с. 215-233

1

Цитирований
The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU)

Abikenov, A., Idrysheva, S.K., Zharbolova, A.Z., Apakhayev, N., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2019

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
13, с. 175-181

12

Цитирований
Formation of parliamentarism in Kazakhstan: Current Agenda

Kassymbek, A., Sartayeva, K., Satylganov, Y., Abikenov, A., Serikkali, T., Buribayev, Y.A., Mukhamedzhanov, O.

2019

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
22, с. 1-16

0

Цитирований
Access of the public to environmental information in the republic of Kazakhstan

Yerezhepkyzy, R., Tynybekov, S., Abikenov, A., Aldashev, S.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2277-2285

0

Цитирований